ĐỀN TẠ

ThánhTâmChúaGiêsu

1.  Làm dấu Thánh Giá

2a.  Kinh Truyền Tin

2b.  Kinh Nữ Vương Thiên Đàng

3.  Kinh Đức Chúa Thánh Thần

4.  Kinh Tin

*Kinh Cậy

*Kinh Mến

5.  Kinh Đền Tạ trái Tim Cực Thánh Đức Chúa Giêsu

6.  PHÚC ÂM

7.  Nguyện Yêu Chúa

* Kinh Ăn Năn Tội

* Hát:  Đền Tạ Thánh Tâm

9.  Đền Tội Cá Nhân

* Hát:  Con Trở Về

10.  Đền Tội Gia Đình

* Hát:  Vua Gia Đình

11.  Đền Tội Xã Hội

* Hát:  Tin Cậy Mến

12.  Qua Mẹ Đến Thánh Tâm

* Hát: Qua Mẹ Đến Thánh Tâm

13.  Nước Cha Trị Đến

* Hát: Vạn Tuế Vua Giêsu

14.  Kinh Chúa Cứu Thế

15.  Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng

* Kinh Lạy Linh Hồn Chúa Kitô

16.  Lời Cầu Nguyện Thiên Thần Dạy 3 Trẻ ở Fatima

* Kinh Cầu Cùng Trái Tim Chúa

17.  Kinh Hãy Nhớ

*Kinh Khấn Thánh Giuse

18.  Kinh Cầu Cho Giáo Hội Và Linh Mục

19.  Cầu Cho Các Linh Hồn

*Kinh Lạy Cha

*Kinh Kính Mừng

*Kinh Sáng Danh

20.  Kinh Bởi Lời

*Kinh Vực Sâu

*Kinh Lạy Chúa Con

21.  Kinh Phó Dâng

*Kinh Cám Ơn

22.  Kinh Trông Cậy

*Các câu Lạy

23.  Kết Thúc: Thánh Ca

  Làm dấu Thánh Giá