Chương Trnh Đc Kinh Phòng

 

Đ̀n Tạ Thánh Tm Chúa Gisu - Mẹ La Vang

 

.. ĐN T THÁNH TM CHÚA GISU ..

 

 

 

 

 

1. Lm dấu Thnh Gi

Nhn Danh Cha v Con v Thnh Thn Amen.

 

2a. Kinh Truỳn Tin

Xướng: Đc Cha Tri sai Thnh Thin Thn truyn tin cho Rt Thnh Đc B Maria.

Đp: V Rt Thnh Đc B chu thai bi php Đc Cha Thnh Thn.

 

Knh mng Maria đy ơn phc Đc Chu Tri cng B, B c phúc l hơn mo ngưi n, v Gisu con lng B gm phc l.

- Thánh Maria Đc M Cha Tri cu cho chng con l k c ti khi ny v trong gi lm t. Amen.

 

Xướng: Ny ti l ti t Đc Cha Tri.

Đp: Ti xin vng như li Thnh Thin Thn truyn.

 

Knh mng Maria.....

- Thnh Maria......

 

Xướng: Chc y Ngi Th Hai xung thế lm người.

Đp: V cng chng con.

 

Knh mng Maria.....

- Thnh Maria......

 

Xướng: Ly Rt Thnh Đc M Cha Tri, xin cu cho chng con.

Đp: Đng chu ly nhng s Cha Kit đ ha.

 

Lời Nguỵn:

Ly Cha, chng con xin Cha ban ơn xung trong linh hn chng con l k đ nh li Thnh Thin Thn truyn, m biết tht Cha Kit l con Cha đ xung thế lm Người, th xin v cng ơn Cha chu nn chu chết trn cy Thnh Gi, cho chng con ngy sau khi sng li được đến nơi vinh hin, cũng v cng nghip Cha Kit là Cha chng con. Amen.

 

2b. Kinh Nữ Vương Thin Đng

(Đọc trong Mùa Phục Sinh)

Xướng: Ly N Vương Thin Đng hy vui mng - Alleluia

Đp: V Đng M đ đng cưu mang trong lng - Alleluia

 

Xướng: Người đ sng li tht như li đ phn ha - Alleluia

Đp: Xin cu cng Cha cho chng con - Alleluia

 

Xướng: Ly N Đng Trinh Maria hy h hoan khoi lc - Alleluia

Đp: V Cha đ sng li tht - Alleluia

 

Lời Nguỵn:

Ly Cha, l Đng đ lm cho thin h vui mng quá bi bi Đc Cha Gisu Kit là Con Cha cng l Cha chng con đ sng li; xin v Đc N Đng Trinh Maria l Thnh Mu Người nguyn cu cho chng con được hưởng phc vui v hng sng đi di. V cng nghip Cha Kit l Cha chng con. Amen.

 

3. Kinh Đức Chúa Thánh Th̀n

Chng con ly ơn Đc Cha Thnh Thn thing ling sng lng v cng, chng con xin Đc Cha Thnh Thn xung đy lng chng con l k tin cy Đc Cha Tri, v đt la knh mến Đc Cha Tri trong lng chng con. Chng con xin Đc Cha Tri cho Đc Cha Thnh Thn xung.

* Sa li mi s trong ngoi chng con.

Chng con cu cng Đc Cha Tri, xưa đ cho Đc Cha Thnh Thn xung soi lng dy d cc Thnh tng đ. Th ry chng con cũng xin Đc Cha Tri cho Đc Cha Thnh Thn li xung, an i dy d chng con lm nhng vic lnh, v cng nghip v cng Đc Cha Gisu Kit l Cha chng con. Amen.

 

4. Kinh Tin

Ly Cha, con tin tht c mt Đc Cha Tri l Đng thưng pht v cng, con li tin tht Đc Cha Tri c Ba ngi, m Ngi Th Hai đ xung thế lm ngưi chu nn chu chết m chuc ti cho thin h. By nhiu điu y, cng cc điu Hi Thnh dy, th con tin vng vng v Cha l Đng thng minh v chn tht v cng, đ phn truyn cho Hi thnh. Amen.

 

*Kinh C̣y

Ly Cha, con trng cy vng vng, v cng nghip Đc Cha Gisu, th Cha s ban ơn cho con gi đo nn đi ny, cho ngy sau đưc ln Thin đng xem thy mt Đc Cha Tri hưng phc đi đi, v Cha l Đng php tc v lng lnh v cng, đ phn ha s y, chng c l no sai đưc. Amen

 

*Kinh Ḿn

Ly Cha, con knh mến Cha hết lng hết sc trn hết mi s, v Cha l Đng trn tt trn lnh v cng, li v Cha, th con thương yu ngưi ta như mnh con vy. Amen

 

5. Kinh Đ̀n Tạ trái Tim Cực Thánh Đức Chúa Gisu

Ly Đức Chúa Gisu ŕt nhn lnh, Chúa đ yu d́u loi người quá bi, m loi người v tnh t bc, li cn khinh mn dz dzui. Nay chúng con śp mnh xúng trước bn th Chúa, h́t lng th phượng cung kính, cho được đn v nhng s v nhn b́t nghĩa, khắp thin h hng lm x nhc Trái Tim Chúa hay thương dường ́y.

 

Song le chúng con nhớ li, xưa nay chúng con cũng đ li nghĩa cng Chúa như vy, th chúng con h́t lng ăn năn đau đớn, xin Chúa thương xót thứ tha . Chúng con sn lng đn ti chúng con, cng xin đn ti nhng k lc xa đng ri, hoc bi ć tnh chng tin phc nhn bít Chúa l Đ́ng chăn chin dn đng chính tht, hoc khinh d nhng điu đ kh́n nguyn khi chu phép Ra Ti, m dy b giới răn Chúa l ách m ái du dng.

 

B́y nhiu ti đáng khóc lóc đau đn dường ý, th chúng con quýt chí đn h́t thay thy, li d́c lng đn ring nhng ti ny, như cách ăn bung tung ḿt ńt, nhng thói tc x́u xa lm dp cho k hy cn thanh sch ḿt lng khít tnh, ṭi b chng gi các ngy l, s nói lng ngn phm đ́n Chúa cng các Thánh, nhng li x nhc b báng Đ́ng thay mt Chúa cng các Đ́ng lm Thy, nhng điu ơ h khinh d, cng nhng ṭi gớm gh phm đ́n chính phép Bí Tích ḿn yu. Sau h́t, chúng con xin đn ṭi chung các nước thin h hng ch́ng cưỡng chng nḥn quyn, cng chng vng phc li Hi Thánh Chúa truyn dy. Chớ g chúng con được đ máu ra m ra sch b́y nhiu ṭi ́y! Ít l chúng con xin dng cng đn ṭi xưa Chúa đ dng cho Đức Chúa Cha trn cy Thánh Giá, m ry cn dng trn bn th mi ngy; li xin dng cng nghip Đức M Đng Trinh v các Thánh cng các k lnh, cho được đn v nhng s v phép ḿt lng Chúa.

 

Chúng con tht lng hứa cng Chúa, t ry v sau nh ơn Chúa giúp, th chúng con s gi Đức Tin vng vng, ăn thanh sch, gi lut Phúc m cho trn, nh́t l lut ḿn Chúa yu người, cho được b li nhng ti chúng con cng ti thin h đ ph ơn bi nghĩa cng Chúa hay thương dường ý; lại h́t sức ngăn nga, ko người ta cn phm đ́n Chúa, cng khuyn d cho nhiu người tr lại theo chn Chúa.

 

Ly Đức Chúa Gisu cc khoan cc nhn, chúng con cy v li Đức N Đng Trinh Maria đ đng cng chuc ṭi cu bu, xin Chúa nhn l đn ti chúng con tht lng kính dng m t Chúa, cng xin ban cho chúng con được ơn bn đ, gi lng trung tín lo vic bn phn lm ti Chúa cho đ́n trn đi, cho ngy sau chúng con h́t thy được v qu tht l nơi Chúa hng śng hng tr cng Đức Chúa Cha, v Đức Chúa Thánh Thn đời đi chng cng. Amen .

 

6. PHÚC M

(theo lch Phng v)

 

7. Nguỵn Yu Chúa

1. Đon con đến đến đy dng li ưc nguyn, ngy đm mến Cha cho trn khi tnh con. Đưc yu mến Cha bao l m đm. Hn con sưng vui thng năm hết ưu phin.

 

ĐK: Knh đng Cha tnh yu chng con, vng tin Cha nim tin st son. Đem hết tm hn dn dt chin lc đưng v cng Cha hưng bao mi tnh thương. Knh dng Cha tnh yu chng con, vng tin Cha nim tin st son cho đến khi no ly thot khi ci đi, v cng Cha hưng vinh phc trn tri.

 

2. Nguyn xin Thnh Tm thương ngưi thế trn, gi đy xung ơn ban li phc bnh yn v soi li cho bao đon chin lm, đng tm thiết tha mến yu Cha nhn hin

 

8. Một người xướng: Linh Hn Thy lo bun đến ni chết.

 

*Kinh Ăn Năn Ṭi

Ly Cha con, Cha l Đng trn tt trn lnh v cng, Cha d dng nn con, v cho con Cha ra đi chu nn chu chết v con, m con đ cả lòng phn nghch li nghĩa cng Cha, th con lo bun đau đn cng ch ght mi ti, con trn hết mi s, con dc lng cha ci, v nh ơn Cha th con s tránh xa dp ti cng lm vic đn ti cho xng. Amen

 

*Ht: Đ̀n Tạ Thánh Tm

Lng Cha mun ni xt xa, v con đ v tnh lng qun Cha. Đn ơn hi con yu du, Thnh tm Cha đang khc l tun rơi. Vng con đy xin quyết mt đi, con yu Cha giy pht khng ri, nguyn yu Cha mến Cha v tn, dng hy sinh bo ơn Cha t nhn.

 

9. Đ̀n Ṭi Cá Nhn

Xưng: Hi con, đi vi Thnh tm đ ho ht v yu thương, con đ sng biết bao ngy ph bc!

Đp: Con phn nn hi hn mi ti li con.

X: Cha ngm ngi khn t, v bao ơn đ xung trong linh hn, đ gic con trn nim mến yu, nhưng con đ c tnh ht hi !

Đ: Con quyết st sng knh th Thnh Tm Cha.

X: Con nh chăng ? Khi b k d xc phm, Cha đi tm con đ chia ni ưu su, nhưng con đ lnh lng ngonh mt!

Đ: Con xin dng mnh yn i Thnh Tm Cha.

 

*Ht: Con Trở V̀

Cha nhn lnh xin Ngưi khng đoi thương, con bao phen gc ng gia đưng, hm nay đến th dt vn vương, cu xin Cha nhn con v thương. Vng đi con đy Cha ơi, trt đ ham m thế đi, nhưng cy Cha thương tha th, con xin tha thiết yu Ngưi ngn thu.

 

10. Đ̀n Ṭi Gia Đình

X: Thnh Tm Cha đau đn, bi thy bao gia đnh Cng gio đ lc đng đo đc, dung tng cc thi hư, lm cho sinh ra mun vn ti li.

Đ: Xin Cha cho gia đnh chng con đưc nn thnh.

X: Cha xt thương bao gia đnh tan nt, bi cha m chng chăm lo vic dy d con ci.

Đ: Xin cho cc cha m đưc đy đ nghĩa v gio dc.

X: Cha xt thương bao gia đnh phi ngm đng nut cay, bi chng biết ku khn Thnh Tm Cha, l ngun mi an i.

Đ: Chng con quyết khn cu Thnh Tm Cha ngy đm trong mi lc vui su.

 

*Ht: Vua Gia Đình

V tnh yu xin Cha ng ti, gia đnh con đang chn bin khơi, hng ngy Cha thương ng thăm viếng gia đnh con trong lc ưu phin. L Ngi Hai cao sang Thin Cha, xin Cha ban ơn lnh chan cha. i xin thương ng tr Cha hi, gia đnh con trn bưc lưu đy.

 

11. Đ̀n Ṭi Xã Ḥi

X: Cha khc thương nhn loi di dt, bi khng nhn nhn chnh Cha dng nn mnh.

Đ: Chng con sp mnh th ly Thnh Tm Cha c tri đt.

X: Con nghe thy chăng? Ngy nay cn vang tiếng đin r ca ngưi Do Thi xưa rng: Chng ta khng mun cho ng ny lm vua.

Đ: Chng con nhn Cha ng tr lng chng con.

X: Con xem thy chăng? Mưu su chưc đc ca k th, chng quyết lm loi ngưi b đo, khng tin cy yu mến Thnh Tm Cha.

Đ: Chng con ph thc, tin cy, yu mến Thnh Tm Cha.

 

*Ht: Tin C̣y Ḿn

Con tin Cha l Thin Cha Ngi Hai, đ ra đi đ cu vt trn ai. Con tin Cha ng trong Bnh nhim mu, đ cng con trn chn lưu đy. Đc tin Cha i nng đ con, ph tr con mnh tiến trn đi. V ơn thing Cha ban, lng con lun an vng, du cho hy sinh thn sng, lng con trng cy mến tin.

 

12. Qua Mẹ Đ́n Thánh Tm

X: Hi con ! mun hiến thn đn t Thnh Tm Cha, hy li cng M Maria, đ Ngưi thiu đt linh hn con gi lnh, v Ngưi l M la yu mến.

Đ: Xin M đt lng chng con chy la knh mến Cha Gisu, con M.

X: Hy li cng M, xin s yn vui cho gia đnh con, v Ngưi l s vui ca Thnh Tm trong nhng ngy dương thế.

Đ: Xin M gii sng gia đnh chng con trong nhng khi su ti.

X: Hy li cng M, xin s bnh an cho thế gii, v Ngưi l N Vương ha bnh.

Đ: Xin M cu loi ngưi chng con đang hng sa chm xung vc thm.

 

*Ht: Qua Mẹ Đ́n Thánh Tm

i thế gian lưu đy đng cay, con đm m xa lc by nay. Maria xin dt tay con v vi Cha trong tnh yu thương. M ơi đưa con v nơi n i, cy tin yu mến Thnh Tm Cha ngun vui, đưc lun bn Cha v M mi mi, ngy đm say yu mến pht giy khng ri.

 

13. Nước Cha Trị Đ́n

X: Ly Cha Gisu, Cha đ mang la xung thế gian, v Cha khng ưc ao s g, cho bng thy la y chy ln. Xin đt lng chng con chy la knh mến Thnh Tm Cha.

Đ: Xin đt lng chng con chy la knh mến Thnh Tm Cha.

X: Ly Cha Gisu, v gia đnh l nn tng ngun sng ca x hi. Xin Cha hy đến, v ng li lun mi trong mi gia đnh.

Đ: Xin Cha hy đến, v ng li lun mi trong mi gia đnh.

X: Ly Cha Gisu, Cha đ phn xưa rng: Ta xung thế gian v mc đch thng tr. Xin cho c thế gii tung h Cha l Vua.

Đ: Xin cho c thế gii tung h Cha l Vua.

 

Đc chung: Ngi khen, tn knh Thnh Tm Cha Gisu, Đng ng tr đi đi. Amen.

 

*Ht: Vạn Tú Vua Gisu

Ngưi trn hi, dng lng ln ht ca, ha mun tiếng cng vi c Thin ta, ngưi mng Cha vua tnh yu mun i n, đ xung thế đ cu vt trn gian. Mng Vua Gisu vinh thng trn ngn dn. Mng Vua uy linh thng tr mun ngn năm. Mng vn tuế Vua ng khp thế gian, gi ny xin ng trn nưc Vit nam.

 

14. Kinh Chúa Cứu Th́

Ly Cha Cu Thế rt du dng t hu, chng con ly lng khim nhưng quỳ dưi chn Cha, m dng c gia đnh chng con cho Rt Thnh Tri tim Cha.

Xin Cha hy lm Vua chng con lin, chng con hon ton tin cy Cha, ch g tinh thn ca Cha thu nhp vo tư tưng, s ưc ao, li ni, vic lm ca chng con.

Xin Cha chc phc cho cc vic chng con đnh lm, xin Cha chia phn vui kh, chia s vt v lm ăn ca chng con.

Xin Cha ban cho chng con đưc ơn hiu biết Cha hơn, mến Cha hơn v lm ti Cha khng h b tr. Ch g khp t phương thin h vang tiếng tung h rng: hy knh mến, hy chc tng, Hy lm sng danh Tri Tim Hin Thnh Đc Cha Gisu mi nơi mi đi. Amen.

 

15. Kinh Rước L̃ Thing Ling

Ly Thnh Tm Cha Gisu đang ng tht trong B Tch Thnh Th. Cng vi M Maria, Thnh C Giuse, cc Thn Thnh trn tri v Gio Hi hon vũ, con th ly Cha, con yu mến Cha, con cm t Cha v nhng hng n đ ban cho con, v con kht khao đưc yu mến kết hp vi Cha mi ngy mt hơn. Xin Cha ng vo lng con cch thing ling v đt ln trong con ngn la tnh yu mến ca Cha Thnh Thn. Xin Cha nn tt c cho con v cho con đưc thuc trn v Cha.

 

Xin cho con đưc yu mến Cha như M Maria đ yu mến Cha, v yu mến M như Cha Gisu đ yu mến M. Amen.

 

 

*Kinh Lạy Linh H̀n Chúa Kit

Lạy Linh H̀n Chúa Kit, xin làm cho con nn thánh.

Mình Thánh Chúa Kit, xin cứu chữa con.

Máu Thánh Chúa Kit, xin cho con say ḿn.

Nước từ cạnh sườn Chúa Kit, xin rữa con cho sạch.

Sự kh̉ nạn Chúa Kit, xin làm cho con mạnh sức.

Lạy Chúa Gisu nhn lành, xin nḥm lời con c̀u xin.

 

Trong những thương tích Chúa, xin d́u ̉n con.

Xin đừng đ̉ con xa lìa Chúa,

Xin bảo ṿ con khỏi kẻ thù hung ác,

Xin Chúa gọi con trong giờ lm tử, và ku con đ́n cùng Chúa,

Đ̉ cùng với các Thánh, con được ngợi khen Chúa đ́n mun mun đời. Amen.

 

16. Lời Cầu Nguyện Thin Thần Dạy 3 Trẻ ở Fatima

"Ly Ba Ngi Cc Thnh - Ngi Cha, Ngi Con v Ngi Thnh Thn! Con cung knh th ly Cha. Con xin dng ln Cha: Mnh v Mu Thnh cc trng, Linh hn v Bn tnh Thin Cha ca Cha Gisu Kit, đang ng trong cc nh chu trn khp hon cu, đ đn t v nhng ti bi bc, th ơ, xc phm đến Cha.

 

Cy v cng nghip v cng ca Tri Tim Cc Thnh Cha Gisu v Tri Tim Vn Sch M Maria, xin Cha cho k c ti đưc ăn năn tr li."

 

*Kinh C̀u Cùng Trái Tim Chúa

Lạy ơn Trái Tim cực trọng Đức Chúa Gisu, con nhờ Trái Tim vẹn sạch Mẹ Maria, mà dng ln Trái Tim Chúa. Mọi lời con c̀u xin, mọi vịc con làm, mọi sự khó con chịu trong ngày hm nay, cho được đ̀n vì ṭi l̃i con và c̀u nguỵn theo Thánh Ý Chúa.

Khi dng mình t́ l̃ trn bàn thờ, con lại xin dng các sự ́y ln Trái Tim Chúa, có ý c̀u nguỵn như Ý Đức Giáo Hoàng.

Lạy Chúa, ngày hm nay, con ước ao nḥn lãnh được các vịc lành và các n xá đ̉ chỉ cho các linh h̀n, và n xá nào có th̉ chỉ cho các linh h̀n thì xin Chúa cũng ban cho các linh h̀n ́y. Amen.

 

17. Kinh Hãy Nhớ

Lạy Thnh N Đng Trinh Maria, l M rt nhn t. Xin hy nh, xưa nay chưa tng nghe c ngươ nào chy đến cng Đức Mẹ, xin bu cha, cu gip m Đc M t b chng nhm li. Nhn v s y, con ly lng trng cy, than van chy đến sp mnh xung dưi chn Đc M, l N Đng Trinh, trn hết cc k đng trinh. Xin Đc M đoi đến con l k ti li. Ly M l M Cha Cu Thế, xin ch b li con ku xin, mt dũ lng thương m nhm li con cng. Amen

 

*Kinh Kh́n Thánh Giuse

Ly Thnh Giuse, xưa nay khng ai ku cu Cha m v hiu. Cha c thn thế trưc mt Đc Cha Tri đến ni ngưi ta c th ni rng: Trn tri Thnh Giuse truyn lnh hơn l van xin.

 

Ly Cha hin, xin cu bu cng Cha Gisu cho chng con. Khi thế gian ny, cha đ tng l cha nui v l v bo h trung thnh ca Cha Con ch thnh, nay xin Cha bo cha cho chng con bn ta Cha. Chng con xin trao ph nơi Cha v kh khăn ny (... ) xin Cha gii g gip chng con, đ thm mt vinh quang mi vo bao nhiu vinh quang sn c ca Cha.

 

Ly Thnh c Giuse nhn t, chng con tin tưng, vng, chng con tin tưng Cha c th chp nhn li nguyn ca chng con v gii thot chng con khi nhng kh cc ưu su m chng con đang gp phi. Hơn na, chng con vng lng trng cy. Cha khng b qua điu g gip ch cho nhng ngưi su kh ku cu Cha. Chng con sp mnh dưi chn Cha, tha thiết ni xin Cha đoi thương đến nhng than van khc lc ca chng con. Xin Cha ly tnh thương như o chong che phủ chng con, v chc lnh cho chng con. Amen.

 

18. Kinh Cầu Cho Gio Hội V Linh Mục

i Cha Gisu ca con, con ni xin Cha nhn danh ton th Gio hi: Xin ban cho Gio hi tnh yu v nh sng Thn Kh Cha, v xin ban quyn năng Cha trn li ni ca cc linh mc đ nhng tm hn chai đ nghe biết ăn năn, sm hi v tr v vi Cha.

 

Ly Cha, xin ban cho chng con nhng linh mc thnh thin. Cha l chnh Đng gn gi cc linh mc đưc thnh thin. i Linh Mc Thưng Phm Cao c, ưc g quyn năng ca lng thương xt Cha đng hnh vi cc linh mc mi nơi, gn gi cc ngi khi mi cm by v cm d ca ma qu lun lun ba vy cc linh hn linh mc.

 

Ly Cha, Ưc g quyn năng lng thương xt Cha lm tan v v v hiu tt c nhng g gy hoen s thnh thing ca cc linh mc, bi v Cha c th lm mi s.

 

Ly Cha, Đng yu du nht ca con, con ni xin Cha cho s vinh thng ca Gio hi, cho nhng ơn lnh trn Đc Thnh Cha v trn tt c hng Gio sĩ, cho ơn hon ci ca cc ti nhn khng biết sm hi. Ly Cha Gisu, con xin Cha chc lnh đc bit v ban nh sng cho cc linh mc m con đến xưng ti trong sut cuc đi con. Amen.

 

19. C̀u Cho Các Linh H̀n

1 Kinh Ly Cha

1 Kinh Kính Mng

1 Kinh Sng Danh

v Lời Nguỵn

 

 

 

 

 

*Kinh Lạy Cha

Ly Cha chng con trn tri, chng con nguyn danh cha c sng, nưc Cha tr đ́n, Cha th hin dưới đ́t cũng như trn tri.

- Xin cha cho chng con hm nay lương thc hng ngy, v tha n chng con, như chng con cũng tha k c n chng con. Xin ch đ chng con sa chưc cm d, nhưng cứu chng con cho kho s d. Amen.

 

*Kinh Kính Mừng

Knh mng Maria đy ơn phc Đc Chu Tri cng B, B c phúc l hơn mo ngưi n, v Gisu con lng B gm phc l.

- Thánh Maria Đc M Cha Tri cu cho chng con l k c ti khi ny v trong gi lm t. Amen.

 

*Kinh Sáng Danh

Sng danh Đc Chu Cha v Đc Cha Con, v Đức Cha Thnh Thn.

- Như đ c trước v cng v by gi v hng c v đi đi chng cng. Amen.

 

Lời Nguỵn:

Chng con cy v Danh Cha nhn t, xin cho cc LINH HN đưc ln chn ngh ngơi, hng xem thy mt Đc Cha Tri, sng lng vui v v cng. Amen.

 

20. Kinh Bởi Lời

Ly c Cha Gisu xưa bi li m xung thế gian 33 năm cng chu nhng s thương kh cho cc linh hn đưc ri. Th ry chng con xin Cha rt nhn lnh hay thương v cng, xin tha phn pht cho cc linh hn đ cu nguyn hm nay, hoc cn giam nơi la luyn ti th xin m ca t rc y cho ra m đem đến chn hưng vui tht l nưc thin đng v cng nghip Cha con đ chu nn chu chết v chng con. Amen.