Suy Tôn Thánh Thể

1.  Làm dấu Thánh Giá

2a.  Kinh Truyền Tin

2b.  Kinh Nữ Vương Thiên Đàng

3.  Kinh Đức Chúa Thánh Thần

4.  Kinh Tin

* Kinh Cậy

* Kinh Mến

* Kinh Ăn Năn Tội

5. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể

6. Hăy Đến Dự Bàn Tiệc Chúa Giêsu Thánh Thể

7.  Suy Niệm Và Cầu Nguyện:

8.  Thánh Vịnh 18

9.  Kinh Lạy Cha -   Chầu Thánh Thể

10.  Kinh Cầu Chúa Giêsu Thánh Thể

11.  Lời Nguyện Theo Kinh Thánh:

12.  Lời Nguyện Với Chúa Giêsu Thánh Thể

13.  Adorete: Con Thờ Lạy Chúa

14.  Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng

15.  Lời Nguyện Cám Ơn Chúa Giêsu Thánh Thể

16.  Kinh Tôi Lạy Mình Thánh Đức Chúa Giêsu

17.  Lời Cầu Nguyện Thiên Thần Dạy 3 Trẻ ở Fatima

* Kinh Cầu Cùng Trái Tim Chúa

18.  Kinh Hãy Nhớ

* Kinh Khấn Thánh Giuse

19. Kinh Cầu Cho Giáo Hội Và Linh Mục

20.  Cầu Cho Các Linh Hồn

* Kinh Lạy Cha

* Kinh Kính Mừng

* Kinh Sáng Danh

21.  Kinh Bởi Lời

* Kinh Vực Sâu

* Kinh Lạy Chúa Con

22.  Kinh Phó Dâng

* Kinh Cám Ơn

23.  Kinh Trông Cậy

* Các câu Lạy

24. Kết Thúc- Thánh Ca

- Làm dấu Thánh Giá