Chương Trnh Đọc Kinh Phòng

 

Hịp Nh́t

 

.. L̀n Hạt Mn Ci ..

 

.. L̀n Hạt Kính Lòng Thương Xót Chúa ..

 

.. Dng 15 Kinh Nguỵn Thánh Brigitta ..

 

6:30 pm Cali

 

 

 

1. Lm dấu Thnh Gi

Nhn danh Cha v Con v Thnh Thn Amen.

 

* Kinh Đức Chúa Thánh Th̀n

Chng con ly ơn Đc Cha Thnh Thn thing ling sng lng v cng, chng con xin Đc Cha Thnh Thn xung đy lng chng con l k tin cy Đc Cha Tri, v đt la knh mến Đc Cha Tri trong lng chng con. Chng con xin Đc Cha Tri cho Đc Cha Thnh Thn xung.

* Sa li mi s trong ngoi chng con.

Chng con cu cng Đc Cha Tri, xưa đ cho Đc Cha Thnh Thn xung soi lng dy d cc Thnh tng đ. Th ry chng con cũng xin Đc Cha Tri cho Đc Cha Thnh Thn li xung, an i dy d chng con lm nhng vic lnh, v cng nghip v cng Đc Cha Gisu Kit l Cha chng con. Amen.

 

2. Kinh Tin

Ly Cha, con tin tht c mt mt Đc Cha Tri l Đng thưởng pht v cng, con li tin tht Đc Cha Tri c Ba ngi, m Ngi Th Hai đ xung thế lm người chu nn chu chết m chuc ti cho thin h. By nhiu điu y, cng cc điu Hi Thnh dy, th con tin vng vng v Cha l Đng thng minh v chn tht v cng, đ phn truyn cho Hi thnh. Amen.

 

* Kinh C̣y

Ly Cha, con trng cy vng vng, v cng nghip Đc Cha Gisu, th Cha s ban ơn cho con gi đo nn đi ny, cho ngy sau được ln Thin đng xem thy mt Đc Cha Tri hưởng phc đi đi, v Cha l Đng php tc v lng lnh v cng, đ phn ha s y, chng c l no sai được. Amen.

 

* Kinh Ḿn

Ly Cha, con knh mến Cha hết lng hết sc trn hết mi s, v Cha l Đng trn tt trn lnh v cng, li v Cha, th con thương yu người ta như mnh con vy. Amen.

 

3. Kinh Tin Knh

Ti tin knh Đc Cha Tri l Cha php tc v cng dng nn tri đt. Ti tin knh Đc Cha Gisu Kit l Con Mt Đc Cha Cha cng l Cha chng ti; bi php Đc Cha Thnh Thn m Người xung thai, sinh bi B Maria đng trinh: chu nn đi quan Phong-xi- Philat, chu đng đanh trn cy Thnh-gi, chết v tng xc; xung ngc t tng, ngy th ba bi trong k chết m sng li; ln tri ng bn hu Đc Cha Cha php tc v cng; ngy sau bi tri li xung phn xt k sng v k chết. Ti tin knh Đc Cha Thnh Thn. Ti tin c Hi Thnh hng c khp thế ny, cc thnh thng cng. Ti tin php tha ti. Ti tin xc loi người ngy sau sng li. Ti tin hng sng vy. Amen.

 

4. Kinh Lạy Cha

Ly Cha chng con trn tri, chng con nguyn danh cha c sng, nước Cha tr đ́n, Cha th hin dưới đ́t cũng như trn tri. Xin cha cho chng con hm nay lương thc hng ngy, v tha n chng con, như chng con cũng tha k c n chng con. Xin ch đ chng con sa chước cm d, nhưng cứu chng con cho khi s d. Amen.

* Kinh Knh Mừng

Knh mng Maria đy ơn phc Đc Chu Tri cng B, B c phúc l hơn mi người n, v Gisu con lng B gm phc l. Thánh Maria Đc M Cha Tri cu cho chng con l k c ti khi ny v trong gi lm t. Amen.

* Kinh Sng Danh

Sng danh Đc Cha Cha v Đc Cha Con, v Đức Cha Thnh Thn. Như đ c trước v cng v by gi v hng c v đi đi chng cng. Amen.

 

Lời Nguỵn:

* Chng con c̣y vì Danh Cha Nhn Từ, xin cho các linh h̀n T̉ Tin, ng Bà Cha Mẹ , anh chị em và bạn hữu được ln ch́n nghỉ ngơi hằng xem th́y mặt ức Cha Trời sng lng vui vẻ v cng. Amen

 

* Lạy Cha Gisu, xin tha ti cho chng con, xin cu chng con khi sa ha ngc, xin đem cc linh hn ln Thin Đng, nht l nhng Linh Hn cn đến lng Cha thương xt hơn.

 

5. Chui Ht Mn Ci

(Thứ Hai, Ba, Bảy và Chúa Nḥt)

 

* M̀u Nhịm Sự Vui

Thứ nhất th ngắm: Thin thần truyền tin cho ức B chịu thai__ Ta hy xin cho được ở khim nhường.

Thứ hai th ngắm: ức B đi viếng B Thnh Isave___ta hy xin cho được lng yu người.

Thứ ba th ngắm: ức B sinh ức Cha Gisu trong hang đ__ta hy xin cho được lng kh khăn.

Thứ bốn th ngắm: ức B dng ức Cha Gisu trong đền thnh__Ta hy xin cho được vng lời chịu lụy.

Thứ năm th ngắm: ức B tm được ức Cha Gisu trong đến thnh___Ta hy xin cho được giữ nghĩa cng Cha lun.

 

* M̀u Nhịm Sự Thương

Thứ nhất th ngắm: Đức Chúa Gisu lo bùn đ̉ m̀ hi máu__Ta hãy xin cho được ăn năn ṭi nn.

Thứ hai th ngắm: Đức Chúa Gisu chịu đánh đòn___Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

Thứ ba th ngắm: Đức Chúa Gisu chịu đ̣i mão gai___Ta hy xin cho đươc chịu mọi sự sỉ nhục băng lòng.

Thứ bốn th ngắm: Đức Chúa Gisu vác cy thánh giá___Ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chn Chúa.

Thứ năm th ngắm: Đức Chúa Gisu chịu ch́t trn cy thánh giá___Ta hãy xin đóng đanh tnh xác thịt vào Thánh giá Chúa.

 

* M̀u Nhịm Sự Mừng

Thứ nhất th ngắm: Đức Cha Gisu sống lại___Ta hy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Thứ hai th ngắm: Đức Cha Gisu ln trời___Ta hy xin cho được a mộ những sự trn trời.

Thứ ba th ngắm: Đức Cha Thnh thần hiện xuống___Ta hy xin cho được lng đầy dẫy mọi ơn Đức Cha Thnh Thần.

Thứ bốn th ngắm: Đức Cha Trời cho Đức Mẹ ln trời___Ta hy xin ơn chết lnh trong tay Đức Mẹ.

Thứ năm th ngắm: Đức Cha Trơ thưởng Đức Mẹ trn trời___Ta hy xin Đức Mẹ ph hộ cho ta được thưởng cng Đức Mẹ trn nước thin đng.

 

* M̀u Nhịm Sự Sáng

Thứ nhất th ngắm: Đức Cha Gisu chịu php thanh t̉y ở sng Gio-đan__Ta hy xin cho được t̉y sạch ṭi l̃i và sống đẹp lng Thin Chúa.

Thứ hai th ngắm: Đức Cha Gisu tỏ mình ra tại tịc cưới Cana__Ta hy xin cho được lòng tin c̣y ḿn yu.

Thứ ba th ngắm: Đức Cha Gisu rao giảng Nước Trời v ơn thống hối__Ta hy xin cho được ơn cải sửa tm hồn.

Thứ bốn th ngắm: Đức Cha Gisu biến hnh trn ni Tabor__Ta hy xin cho được lun lắng nghe Lời Người.

Thứ năm th ngắm: Đức Cha Gisu lập php Thnh Thể__Ta hy xin cho được sing năng rước Mnh Mu Thnh Người.

 

6. Kinh Lạy Nữ Vương Gia Đnh

Ly N Vương gia đnh, M đy vi chng con, vui bun sướng kh, M con cng nhau chia s. Xa M chng con biết cy trng ai?

 

Đi chng con gian nan kh s lm, gia đnh chng con long đong ti ngy, nhưng c M bn chng con, chng con thy qun hết ưu phin, vui sng qua kiếp lưu đy, mong ngy sau sung sướng cng M mun đi trn thin đng. Amen.

 

5. Chui Hạt Kính Lòng Thương Xót Chúa

(Thứ Tư, Năm và Sáu)

 

́t Đ̀u: 1 Kinh Ly Cha, 1 Kinh Knh Mng,

 

Ht (1 ln ):

Ngi ca lng thương xt, Cha đ ban tng con.

Hi Tri Tim T Nhn, con tn thc nơi Ngi .

 

Mi ht ln:

Ly Cha Hng Hu, con xin dng cha Mnh v Mu, Linh Hn v Thn Tnh cu Con Yu Du Cha, l Đc Gisu Kit, Cha chng con,

- đ đn v ti li chng con v ton thế gii .

 

Mười ht nh:

V cuc Kh Nn đau thương ca Cha Gisu Kit,

- xin Cha thương xt chng con v ton thế gi.

 

Ḱt thúc: đc ba ln:

Ly Đng Ch Thnh, l Thin Cha Ton Năng Hng Hu,

- xin thương xt chng con v ton thế gii .

 

v đc ba ln:

i, Mu v Nước, tun ra t Tri Tim Cha Gisu l ngun mch lng Cha thương xt chng con,

- con trng cy nơi Ngi.

6. Kinh C̀u cho Gia Đình

(của Đức Gioan Phaol II)

 

Ly Cha l Ngun mi tnh ph t trn tri dưới đt, Cha l Cha, l Tnh Yu v l S Sng, nh Con Cha, Đc Gisu Kit sinh ra bi mt ph n v nh Thnh Thn, Ngun mch Tnh yu Cha, xin lm cho mi gia đnh trn tri đt ny, tr nn đn thnh đch thc ca s sng v tnh yu cho cc thế h khng ngng tiếp ni.

 

Xin n sng Cha lun hướng dn tư tưởng v hnh đng ca cc đi bn, biết hướng ti li ch ln lao ca gia đnh h, v ca mi gia đnh trn thế gii.

 

Xin cho cc thế h tr gp được trong cc gia đnh s đ nng vng mnh, gip h mi ngy sng nhn bn hơn v lm cho h ln ln trong chn l v tnh yu. Xin cho tnh yu, được n sng b tch hn nhn cng c, tr nn mnh lit hơn mi yếu đui, mi khng hong thường xy đến trong gia đnh chng con.

 

Sau hết, chng con ni xin Cha nh li chuyn cu ca Thnh Gia Nadart, Hi thnh c th chu ton cc kết qu s mnh ca mnh trong gia đnh v nh gia đnh ti tt c cc quc gia trn tri đt.

 

Cha l Đường, l S Tht v l S Sng trong s hip nht ca Cha Con v Cha Thnh Thn. Amen.

 

7. Thnh Ca

 

8. 15 Kinh Nguỵn Thánh Brigitta

 

* Kinh Nguỵn 1

Ly Cha ... Knh Mng ...

 

Ly Cha Gisu Kit, l s m du cho người knh mến Cha, l ngun vui vượt mi vui thch ước mơ. L ơn cu đ v hy vng ca ti nhn.  Cha đ chng t khng g tha mn lng Cha cho bng ở gia loi người, đến ni ti thi đ đnh Cha đ mc xc phm v yu chng con. Xin Cha nh li biết bao gian kh Cha đ chu t khi th thai ti cuc t nn, như Thnh Cha Cha an bi t thu đi đi. Xin Cha nh li trong ba tic ly vi cc mn đ. Sau khi ra chn cho h, Cha đ ban Mnh Cc Thnh v Mu Chu Bu, v Cha du dng yn i, ri bo trước cuc t nn sp ti ca Cha. Xin nh li biết bao phin su lo u, Cha chu trong tm hn, Cha đ đi cu nguyn 3 ln ướt đm m hi mu v Cha đ phi tht ln: "Linh hn Thy bun su đến chết được!." (Mt.26,28)

 

Xin nh li biết bao đau đn thng kh Cha chu trn thn mnh trước khi th hnh thp gi, Cha b Giuđa mn đ phn bi, b dn Cha chn v ưu đi bt tri, b nhn chng gi vu co, b 3 ta n ln n bt cng, khi tui thanh xun trong đi l Vượt Qua. Xin nh li, Cha b lt trn khoc o chế diu, b bt mt, b v mt, b đi mũ gai, tay cm cy sy, b tri vo ct đ, b đnh đn nt n tht da, b xc phm ch nhc nh. Ly Cha v nh li nhng thng kh Cha chu trước khi b đng đinh thp gi. Xin ban cho con: trước gi chết được tht lng xm hi, xưng hết ti li, đn ti xng đng. ược ơn tha th hết mi ti khim. Amen.

 

"Gi đy, đi vi nhng ai lin kết vi c Gisu Kit, nhng ai khng sng vi tnh t nhin loi người, th khng cn vn đ ln n na." (Rm. 8,1)

 

Gisu Maria Giuse con ḿn yu - Xin thương cứu r̉i các linh h̀n.

  

* Kinh Nguỵn 2

Ly Cha ... Knh Mng ...

 

 Ly Cha Gisu l nim vui ca cc Thin Thn, l Thin ng hoan lc, xin Cha nh li s bun phin kinh hi Cha chu, khi qun d như đn sư t hung d vy quanh Cha, đua nhau hnh h Cha bng nhng li chi mng, ph nh, đnh đp v nhiu kh hnh chưa tng nghe ni. Ly Cha cu thế, v nhng hnh kh, nhng xc phm s nhc y, xin Cha cu thot con thot khi mi qun th hu hnh v v hnh. Dưới bng che ch ca Cha, xin đem con ti nơi hnh phc mun đi. Amen.

 

Gisu Maria Giuse con ḿn yu - Xin thương cứu r̉i các linh h̀n.

 

* Kinh Nguỵn 3

Ly Cha ... Knh Mng ...

 

Ly Cha Gisu, ng to thnh tri đt. Khng ai thu hp ni hoc đt gii hn cho Cha được. V Cha l ng bao gm v điu khin vũ tr, trong quyn năng Cha. Xin nh li nhng cc hnh Cha chu, khi qun Do Thi tri chn tay thanh khiết v du hin vo Thnh Gi. ng đinh to thu qua. Khi lm kh chưa vừa hung hn ca chng. Bi lng c đc khn t. Chng cn h nhau lm toc rng vết thương, lm gin cc khp xương, đ cng chng cht thm đau đn bng cch dng thnh gi xung, hoc li ko t pha, đ sc nng thn hnh tr x xung gy đau đn khn t. Ly Cha, nhn v nhng cc hnh rng rn trn Thnh Gi, xin Cha ban cho con: lng knh s v yu mến tn tnh. Amen.

 

Gisu Maria Giuse con ḿn yu - Xin thương cứu r̉i các linh h̀n.

 

* Kinh Nguỵn 4

Ly Cha ... Knh Mng ...

 

Ly Cha Gisu l Thy thuc bi tri m Cha đ chu treo trn Thnh Gi, đ cu cha vết thương ti li chng con bng chnh vết thương Cha. Xin Cha nh li mi phn thn th Cha b bm dp, nh nt khng nơi no nguyn vn, đến ni khng đau đn no snh v được. T bn chn đến đnh đu, khng nơi no khng b hnh h. Nhưng qun mi đn đau, Cha hng cu xin Cha Cha cho k hnh h mnh: "Ly Cha, xin tha cho h, v h khng biết vic h lm". Nhn v lng nhn hu cao c đ v khi tưởng nim đến cuc t nn thm thương y; Xin Cha cho con được ăn năn ti cch trn v được ơn tha th ti li. Amen.

 

"No Thin Cha ca ngươi đi hi ngươi điu g khc, ngoi vic phi knh s Cha, đi theo đường li Cha ch dy, v yu mến phượng th Cha hết d hết lng". ( II Lut 10, 12)

 

Gisu Maria Giuse con ḿn yu - Xin thương cứu r̉i các linh h̀n.

 

* Kinh Nguỵn 5

Ly Cha ... Knh Mng ...

 

 Ly Cha Gisu l gương phn chiếu nh sng ngn đi. Xin nh li ni bun phin khi Cha nhn thy trong nh sng Thin Tnh Cha: C nhng k được cu ri nh cng ơn Cu đ, v cn v s b đy sa ha ngc v ti li h. Cha đ cm thương nhiu, v s người hư mt v tht vng y. Ly Cha Gisu du hin, v lượng t bi ln tut thm su ca Cha, nht l lng nhn hu đi vi người trm lnh; khi Cha phn: "Hm nay ngươi s được cng Ta trn Thin ng". Xin Cha cũng khoan dung nhn hu đi vi con như vy khi con hp hi ly trn. Amen.

 

"Hy sng theo thn tr, v anh em s khng cn tha mn nhng đam m xc tht na, v xc tht th ước mun nghch cng thn tr. Cn thn tr li nghch cng xc tht: đi bn knh đch nhau, khiến anh em khng lm được điu anh em mun".(Gal. 5, 16. 17. 25)

 

Gisu Maria Giuse con ḿn yu - Xin thương cứu r̉i các linh h̀n.

 

* Kinh Nguỵn 6

Ly Cha ... Knh Mng ...

 

Ly Cha Gisu l Vua rt đng mến v đng ước mong. Xin nh li s đau kh Cha chu khi b đng đanh treo trn thp gi trn tri như k phm hn. Hng thn thch đu trn b tr M rt yu du Cha vn kin trung bn Cha trong cuc t nn. Người M m Cha tri li cho mn đ tn nghĩa: "Thưa M đy l con M", đon phn vi Gioan: "y l M con." Ly Cha cu chuc con. Nhn v lưỡi gio đau thương thu qua lng M rt thnh ca Cha khi y. Xin Cha thương xt con trong mi cơn gian kh xc hn. Xin cu gip con trong mi gian nan th thch, nht l trong gi lm t. Amen.

 

"Ti đ cng chu đng đinh vi c Kit vo thp gi. Thế nn ti c sng, th khng phi l ti sng; nhưng l c Kit sng trong ti". (Ga 2, 19)

 

Gisu Maria Giuse con ḿn yu - Xin thương cứu r̉i các linh h̀n.

 

* Kinh Nguỵn 7

Ly Cha ... Knh Mng ...

 

Ly Cha Gisu l sui t bi v tn. v tm lng Cha thương yu v ngn, nn t trn Thnh Gi Cha đ tht ra: "Ta kht", Cha kht khao phn ri nhn loi. Ly Cha cu chuc con. Khn cu Cha thiu đt lng con khao kht đt ti đi sng trn lnh; v xin dp tt mi la tnh dc v nhng đam m thế tc trong lng chng con. Amen.

 

Gisu Maria Giuse con ḿn yu - Xin thương cứu r̉i các linh h̀n.

 

* Kinh Nguỵn 8

Ly Cha ... Knh Mng ...

 

Ly Cha Gisu l s m du cho mi tm hn. Nhn v mt đng gim chua Cha nếm trn Thnh Gi v yu thương chng con. Xin ban cho chng con được ơn rước Mnh Mu rt chu bu Cha cch xng đng, khi cn sng v trong gi chết, đ nn linh dược cha bnh, nn ngun an i cho linh hn chng con. Amen.

 

Gisu Maria Giuse con ḿn yu - Xin thương cứu r̉i các linh h̀n.

 

* Kinh Nguỵn 9

Ly Cha ... Knh Mng ...

 

Ly Cha Gisu anh dũng tuyt vi, l ngun vui lng tr. Xin nh li thng kh Cha chu khi gn sinh th. Tm hn trn ngp đng cay v b dn Do Thi s nhc xc phm. Cha ln tiếng ku than dường như b Cha Cha t b: "Ly Cha, Ly Cha, Cha b con sao?" Ly Cha cu chuc con, nhn v s phiu su đ, con ni xin Cha ch b con phi hi hng đau đn trong gi lm t. Amen.

 

Gisu Maria Giuse con ḿn yu - Xin thương cứu r̉i các linh h̀n.

 

* Kinh Nguỵn 10

Ly Cha ... Knh Mng ...

 

Ly Cha Gisu l khi đu v kết thc, Cha l ngun sng v dũng lc. Xin Cha nh li v chng con m ton thn Cha, t đu ti chn b trn ngp đau thương. Nhn v s cao c do nhng thương tch Cha. Xin dy con biết vui lng v trung thnh gi trn vn lut Cha. L lut ny l đường dn đưa đến gp Cha, n rt m đm cho mi người yu mến Cha. Amen.

 

Gisu Maria Giuse con ḿn yu - Xin thương cứu r̉i các linh h̀n.

 

* Kinh Nguỵn 11

Ly Cha ... Knh Mng ...

 

Ly Cha Gisu v cng ln tut. Xin v nhng thương tch Cha đ chu thu ti xương ty tm can. Xin Cha li ko con đ b đm chm trong phn nghch. Xin đem con ra khi vng ti li, li đem con vo n nu trong nhng vết thương ca Cha đ trnh Nhan Thnh uy nghim v php cng thng Cha cho ti khi no Cha ngui cơn thnh n. Amen.

 

Gisu Maria Giuse con ḿn yu - Xin thương cứu r̉i các linh h̀n.

 

* Kinh Nguỵn 12

Ly Cha ... Knh Mng...

 

Ly Cha Gisu l gương chn l, l du ch hip nht, l giy bc i. Xin Cha nh li v vn đau thương Cha chu: Ton thn tan nt đm đa mu đo kh knh. i! đau thương khn cc xiết bao! Cha đ chu v yu thương chng con. i Cha Gisu du hin! C g lm được m Cha chưa lm cho chng con? Ly Cha cu đ. Xin ly mu Chu Bu in mi vết thương Cha vo lng con, đ lun lun con đc thy mi thng kh v Tnh Yu Cha. Ch g nh s lun tưởng nh cng ơn t nn Cha m tm hn con được đi mi, c Mến ngy cng tăng tiến; cho đến khi no con v vi Cha l Hoan Lc l Hnh Phc m con xin Cha ban cho con trn ci trường sinh. Amen.

 

"Ai trong c Kit l mt to vt mi. Nhng g cũ đ qua đi, nay mi s đu tr nn mi". (2 Cor 5, 17)

 

Gisu Maria Giuse con ḿn yu - Xin thương cứu r̉i các linh h̀n.

 

* Kinh Nguỵn 13

Ly Cha ... Knh Mng ...

 

Ly Cha Gisu l ngun sc mnh v song, l ng ton thng v hng sng. Xin nh li s đau đn Cha chu đến tn hơi kit sc, Cha gc đu v phn: " hon tt mi s". Ly Cha Gisu, v s bun phin v đau thương y. Xin Cha thương xt con trong gi lm chung khi tm tr con bi ri lo u, khi tm hn con hi hng khiếp s. Amen.

 

Gisu Maria Giuse con ḿn yu - Xin thương cứu r̉i các linh h̀n.

 

* Kinh Nguỵn 14

Ly Cha ... Knh Mng ...

 

Ly Cha Gisu, Con Mt Cha Cha, l nh sng huy hong c bn tnh nhn loi. Xin Cha nh li li ph thc thiết tha khim h. Cha ku ln Cha Cha: "Ly Cha, con ph linh hn trong tay Cha". on Cha sinh th (.) khi ton thn nh nt, tri tim hu tan v v lng yu thương m rng đ cu chuc chng con. i! Vua C Thn Thnh. Xin v s chết cc chu bu ny. Xin Cha tiếp tr gip chng con, hu chiến thng được ma qu thế gian, xc tht, đ con chết cho ti li v ch sng cho mnh Cha thi. Trong gi lm t, xin Cha đn nhn con lưu đy xa qu tr v vi Cha. Amen.

 

"Thin Cha c th dng quyn năng đang hot đng nơi ta, m lm gp ngn ln điu ta dm cu xin hay nghĩ ti. Nguyn chc Ngi được vinh quang trong Hi Thnh v nơi c Gisu Kit đến mun ngn đi" (ph. 3, 20)

 

 Gisu Maria Giuse con ḿn yu - Xin thương cứu r̉i các linh h̀n.

 

* Kinh Nguỵn 15

Ly Cha ... Knh Mng ...

 

Ly Cha Gisu l cy nho tt tươi sai tri. Xin Cha nh li nhng dng mu t xc ch thnh Cha, qung đi tun ra chan ha như nho trong my p v t cnh nương long do lưỡi đng tn lnh đm thu: Cha đ ban hết mu, nước khng cn li git no. Sau hết như b mc được treo trn thp gi rượi, Thnh Th Cha r ri, mu nước chy cn, xương ty ho kh. Ly Cha Gisu t bi ln tut! V cng ơn t nn thm thương ny v nhng dng mu đ ra chan ha. Xin Cha đn nhn linh hn con trong gi hp hi ly trn. Amen.

 

"Anh em chung chu s thương kh Cha Kit bao nhiu, th hy vui mng by nhiu đ đến ngy vinh hin ca Ngi t hin, th anh em được vui mng v hoan h." (Pr. 4, 13)

 

Gisu Maria Giuse con ḿn yu - Xin thương cứu r̉i các linh h̀n.

 

* Kinh Ḱt Thúc

 Ly Cha Gisu v cng du ngt,

To vết thương đau xt tm linh.

m ngy thng hi ti mnh,

L rơi thương cm v tnh Cha yu

iu đ tr thnh như cơm bnh,

Nui hn con nn Thnh mi ngy.

i con đi mi t nay,

Lng con thnh chnh lu đi Cha yu

Gng lp cng tht nhiu con ha,

Rng sng sao đ Cha vui lng.

Ri gi lm t ước mong,

Hip thng hnh phc trong Thin ng.

Xc hn con ca vang khen ngi,

Cha Ba ngi Cao C tuyt vi,

Hp cng Thn Thnh trn tri,

Tung h cm t mun đi, Amen.

 

9. Phúc m

 

10. Suy Nịm Lời Chúa

 

11. Rước L̃ Thing Ling

 

* Kinh Rước L̃ Thing Ling 1

Ly Đc Cha Gisu, con tin tht Cha con ng trong Php Mnh Thnh, con knh mến Cha con trn hết mi s, cng ước ao chu ly Cha con trong linh hn con. Song le bi v by gi con chng c th m chu Cha con cho tht được, th xin Cha con ng vo linh hn con cch thing ling vy, chng khc g như Cha con đ ng vo tht, th con xin m ly cng hp lm mt cng Cha con cho trn, xin Cha con ch đ cho con la b Cha con bao gi. Amen.

 

 

 

* Kinh Rước L̃ Thing Ling 2

Ly Thnh Tm Cha Gisu đang ng tht trong B Tch Thnh TH như xưa Cha đ ng trong lng Đc M Đng Trinh, cng vi M Maria con yu mến Cha, con th ly Cha, v con kht khao được yu mến Cha mi ngy mt thiết tha v trn ho hơn. Gi đy, xin Cha hy ng vo lng con cch thing ling. Xin hy đt ln trong con ngn la tnh yu Cha, hy sưởi m lng con, hy soi sng tr con. Hy lm cho con say m yu mến Cha, khăng kht kết hp cng Cha trong mi nơi mi lc v đng bao gi đ con phi la xa Cha. Xin Cha hy nn tt c cho con v hy lm cho con được thuc trn v Cha.

 

Xin Cha cho con mi ngy cng thm lng mến Cha, yu người, bit knh M Maria, vng phc Hi Thnh, tho mến Đc Thnh Cha v bn đ đến cng trong ơn gi ca mnh. Xin Cha cho cc linh hn nơi luyn ti v hưởng Nhan Thnh Cha v cho mi người đang sng trn trn gian nhn biết, yu mến v phng s Cha đ tm được nghĩa đch thc cho cuc sng hin ti v hnh phc v cng đi sau. Amen

 

* Kinh Rước Lễ Thing Ling 3    

i Lạy Cha Gisu, con hướng vo Nh Tm, nơi Cha đang n mình v yu thương chúng con. i Thin Chúa của con, con yu ḿn Cha h́t lòng, con khao khát Chúa h́t sức. Con khng th rước Cha qua bánh Thnh. Mặc dù ṿy, con kính xin Cha víng thăm h̀n con vi các n sng ca Chúa. Xin Cha hãy ngự đ́n cch thing ling vào trái tim con. Xin thanh ty v thnh ha n. Xin lm n ging như Tri Tim ca Cha. Amen

 

 

12. Kinh Cầu Cho Cc Thai Nhi

Ly Cha Gisu Thai Nhi, chng con tht lng yu mến Cha. Chng con ni xin Cha đoi thương cu mng cc em b đang được cưu mang nơi lng m.

- Xin cho cc thai nhi trn thế gii ca ngy hm nay được thot khi đi ha ph thai.

- Xin cho nhng người m đang mang thai được ơn soi sng v can đm đ gi gn con mnh cho đến ngy sinh n.

- Xin cho nhng người lm cha, được ơn kinh s Thin Cha đ biết lnh nhn trch nhim v tranh đu cho s sng ca thai nhi.

- Xin cho cc bc sĩ được lng t bi ca Thnh Tm Cha đ mnh dn t chi, v kch lit chng đi vic ph thai. Xin cho cc nh lnh đo được ơn đc tin v biết phng th Thin Cha, đ lp nn nhng lut php bnh vc cho s sng.

- Xin cho cc linh mc ca Cha được ơn hon ci hng ngy đ sng thnh thin v sn sng hy sinh tnh mng cho cng cuc tranh đu bo v thai nhi.

- Hm nay, con xin nhn mt thai nhi đang trong cơn him ngho lm con linh hn ca con, nh li chuyn cu ca Thnh Girađ l Quan thy ca Thai nhi v cc b m c thai.

Xin Cha d lng thương nhn li chng con, v cy v Lng thương xt ca Đc Gisu Kit, Cha chng con. Amen

 

12a. Kinh C̀u cho các Linh Mục

Ly Cha Gisu, l LINH MC ĐI ĐI, / Cha đ dng tay cc v Gim mc / m thng ban by ơn Thnh Thn Cha / đ thnh ha cc Linh mc. / Cha l mu gương đc nht v sng t / cho hng Linh mc noi theo. / Xin in su người mu vo tm hn cc Linh mc / đ cc Linh mc được tr nn / nhng v Kit-th-hai ca Cha.

 

Xin Cha cho cc Linh mc / sng theo nh sng Đc Tin ch dn / v bt c trong cnh ng no / hng tin vo quyn năng v cng ca Cha, / biết sng ni tm, / sing năng cu nguyn, / ly Mnh Mu Thnh Cha v Phc m lm ca ăn nui sng hng ngy. /

Xin cho cc Linh mc / tht lng mến Cha, / v yu thương mi người, / hy sinh đi sng mnh v k khc, / lun lun nu gương mu khim nhường, / kh ngho, hin ha v trong sch, / đ mi người nhn thy Cha Gisu trong cc Linh mc.

 

Xin cho cc Linh mc / tru mến v vng phc Cha chung l Đc Gio Hong, / thnh tm cng tc vi Đc Gim mc / l đng kế v cc Thnh Tng Đ, / lun lun đon kết vi cc anh em Linh mc / trong vic m mang nước Cha. /

Xin cho cc Linh mc / l nhng ch chăn nhit thnh / săn sc đon chin Cha / tm kiếm nhng chin tht lc / chăm nom nhng chin bnh hon / cha lnh nhng chin đau yếu / nui dưỡng chin / trong đng c xanh tươi ca Cha.

 

Xin cho cc Linh mc / l cha chung đng qu mến / ca mi gia đnh Cng đon / hướng dn gio dn trong tnh ph t / ly Phng v v Li Cha / lm ca ăn nui dưỡng Cng đon, / đ mi người trong Cng đon / hăng say cng tc xy dng nước Cha.

 

Ly M MARIA, l M hng gio sĩ / xin cho hng gio sĩ hng yu mến M. /  Xin M nng đ Linh mc khi c ai yếu đui / i an khi su kh / khuyến khch khi thua bun, / đ cc ngi lun lun phn khi / lm trn nghĩa v Linh mc. Amen.

 

12b. Kinh Lạy Cha, Cầu Cho Sự Hiệp Nhất

 

Ly Cha chng con trn Tri...

l Thin Cha v l Cha duy nht ca chng con. Xin Cha cho chng con cng mt Cha trn tri, cũng cng l mt thn th ca Cha dưới đt. Xin Cha đem tt c chng con cho d khc bit nhau, v quy t dưới cnh tay Cha, đ chng con được nương ta dưới cnh tay Cha, được Cha p , bao bc chng con như g m p con dưới cnh.

 

Chng con nguyn danh Cha c sng, nước Cha tr đến, cha th hin dưới đt cũng như trn tri...

Xin Cha cho chng con dưới đt được Thn Kh ca Cha soi sng nhn ra thnh tt lnh ca Cha đ hip nht lm theo Cha trn tri, cho danh Cha được c sng, v nước Cha được tr đến. Xin cho ca mi người chng con, tư tưởng v mc đch khc nhau ca mi người chng con, được quy phc v trong thnh ca Cha, đ chng cong sng nhưng khng phi l chng con sng, m l chnh Cha đang sng tht trong chng con.

 

Xin Cha cho chng con hm nay lương thc hng ngy...

Xin Cha cho chng con được hng ngy ti d tic cng bn Thnh Th ca Con yu du Cha, cho chng con khi ung cng mt chn Mu cu đ cũng cm thng trong nhng yếu đui, thiếu xt, lm l ca nhau đ ngun sc mnh v hng n ca Thnh Th đưa chng con ti thun ha, yu thương nơi bn tic thnh ca Cha, đ Cha Gisu trong con cũng l Cha Gisu trong anh ch em con. Thn xc Cha khng cn b chia r na v chng con chng cn gi Cha cho ring mnh.

 

V tha n chng con, như chng con cũng tha k c n chng con...

xin Cha cho chng con biết nhn su vo s khoan dung, nhn t ca Cha, đ chng con cũng chp nhn nhau, tha th cho nhau cho d li ti ai đi na. Xin Cha cho chng con biết ra chn cho nhau, cho c nhng người tri vi chng con na, v đ l du chng tnh yu m Cha đ dy chng con.

 

Xin ch đ chng con sa chước cm d, nhưng cu chng con cho khi s d...

Xin Cha gn gi chng con khi mi đnh ph ca ma qu; xin gn gi chng con khi mm mng ca hn th, chia r, ch trch, ni xu, dm pha v chnh k th đ gieo c lng y trong đm ti vo rung la ca Cha v trn đi. Xin nng chng con ln khi chng con vp ng, đ chng con c cơ hi tr v v được đn nhn.

 

Ly Cha, xin Cha cho chng con được trong Cha l cy nho tht v Cha trong chng con l nhng cnh nh, đ chng con được n sinh nhng hoa tri ca Thn Kh Cha. Amen.

 

12c. Kinh ng Thnh Giuse Bầu Cử

St. Joseph Personalized Prayer Card (Priced Per Card)Ly ơn ng Thnh Giuse. Chng con chy đến cng Người, trong cơn gian nan chng con mc phi. Chng con đ ku van cng Rt Thnh Đc B l Đng đ lm Bn cng Người, ph h gn gi chng con, th chng con cũng ly lng trng cy cho vng vng, m xin ng Thnh Giuse bu c cho chng con như vy.

 

Chng con xin v nhn đc knh mến, m Người lm Bn cng Rt Thnh Đng Trinh l M Cha Tri, v l Đng chng mc phi ti t tng truyn, cng v lng thương Người đ m ly Đc Cha Gisu, th chng con xin ng Thnh Giuse gh mt li m thương đến Hi Thnh, l phn sn nghip Đc Cha Gisu đ ly Mu Thnh mnh m chuc. Li xin Người dng sc mnh thing ling v quyn php Người, m gip đ nhng s chng con cn thiếu thn.

 

Ly Đng đ coi sc Đc Cha Gisu cng Đc B cho cn thn, th chng con xin Người bnh vc con ci Đc Cha Gisu đ chn. Ly Cha rt thương yu! Chng con xin Người ct mi s di tr cng mi ti li, cho chng con khi mc phi nhng s y. Ly Đng rt mnh đang trn tri hay gn gi chng con, xin Người d lng thương m che ch chng con đang khi chiến trn cng k th ti tăm l cc ma qu. Như xưa Người đ gn gi Đc Cha Gisu cho khi cơn him ngho thế no, th ry chng con cũng xin Người cu cha ly Hi Thnh, cho khi cc mưu kế gic th, v cc s gian nan khn kh như vy, cng xin Người hng bu c cho chng con được bt chước Người, v trng cy v quyn thế Người, cho được gi đo cho trn, cng được chết lnh, v được hưởng phc v cng trn thin đng. Amen.

 

12d. Kinh Đức Thnh Micae Tổng Lnh Thin Thần

San Miguel Arcngel Holy CardLy ơn Đc thnh Micae l tng lnh thin thn rt mnh m, chng con xin Người hng thương nh đến chng con lin m cu xin Đc Cha Tri ban sc cho chng con được gi đo nn.

 

Chng con xin Đc thnh Micae cu cho chng con. Đng chu ly nhng s Cha Kit đ ha.

 

Ly ơn Đc Cha tri thượng tr v cng, đ chia cc vic ra cho cc Thin thn c th t l lng, th chng con xin Đc Cha Tri thương cho cc đng thin thn hng chu chc Đc Cha Tri trn tri coi sc, gn gi chng con đang khi cn sng thế gian. V Đc Cha Gisu Kit l Cha chng con. Amen.

 

*Lời Nguyện Tổng Lnh Thin Thần Micae

Tng Lnh Thin Thn Micae, xin bo v chng con nơi trn chiến v chng li s qu quyt, cng nhng cm d ca ma qu. Chng con khn cu xin Cha hy trng pht chng. i Tng Lnh ca đo binh thin đng, qua quyn năng ca Thin Cha, xin đy lui qun Satan vo đa ngc v tt c qu thn đang lng vng trn thế gii tm cch cm d cc linh hn. Amen.

 

13. Kinh Đ̀n Tạ trái Tim Chúa Gisu

c vo cc ngy Th Sáu đu thng)

 

Ly c Cha Gisu rt nhn lnh,/ Cha đ yu du loi người qu bi,/ m loi người v tnh t bc,/ li cn khinh mn d dui,/ nay chng con sp mnh xung trước bn th Cha,/ hết lng th phượng cung knh/ cho được đn v nhng s v nhn bt nghĩa khp thin h hng lm s nhc Tri Tim Cha hay thương dường y. Song le chng con nh li,/ xưa nay chng con cũng đ li nghĩa cng Cha như vy,/ th chng con hết lng ăn năn đau đn,/ xin Cha thương xt th tha;/ chng con sn lng đn ti chng con/ cng xin đn ti nhng k lc xa đng ri,/ hoc bi c tnh chng tin phc nhn biết Cha l ng chăn chin dn đng chnh tht,/ hoc khinh d nhng điu đ khn nguyn khi chu Php Ra Ti/ m dy b gii răn Cha l ch m i du dng.

 

By nhiu ti đng khc lc đau đn dường y,/ th chng con quyết ch đn hết thay thy;/ li dc lng đn ring nhng ti ny:/ như cch ăn bung tung mt nết,/ nhng thi tc xu xa lm dp cho k hy cn thanh sch mt lng khiết tnh./ Ti b chng gi cc ngy l,/ s ni lng ngn phm đến Cha cng cc Thnh;/ nhng điu s nhc b bng đng thay mt Cha cng cc đng lm thy;/ nhng điu ơ h khinh d,/ cng nhng ti gm gh phm đến chnh php B Tch mến yu;/ Sau hết,/chng con xin đn ti chung cc nước thin h hng chng cưỡng chng nhn quyn,/ cng chng vng phc li Hi Thnh Cha truyn dy./ Ch g chng con được đ mu ra m ra sch by nhiu ti y!/ t l chng con xin dng cng đn ti/ xưa Cha đ dng cho c Cha Cha trn cy thnh gi,/ m ry cn dng trn bn th mi ngy;/ li xin dng cng nghip c M đng trinh v cc thnh/ cng cc k lnh,/ cho được đn v nhng s v php mt lng Cha.

 

Chng con tht lng ha cng Cha t ry v sau,/ nh ơn Cha gip/ th chng con s gi đc tin vng vng/ ăn thanh sch/ gi lut Phc m cho trn,/ nht l lut mến Cha yu người,/ cho được b li nhng ti y;/ li hết sc ngăn nga/ ko người ta cn phm đến Cha,/ cng khuyn d cho nhiu người tr li theo chn Cha.

 

Ly c Cha Gisu cc khoan cc nhn,/ chng con cy v li c N ng Trinh Maria,/ đ đng cng chuc ti cu bu/ Xin Cha nhn l đn ti chng con/ tht lng knh dng m t Cha,/ cng xin ban cho chng con được ơn bn đ,/ gi lng trung tn/ lo vic bn phn lm ti Cha cho đến trn đi./ Cho ngy sau chng con hết thy được v qu tht/ l nơi Cha hng sng hng tr cng c Cha Cha v c Cha Thnh Thn đi đi chng cng. Amen.

 

13a. Kinh Đ̀n Tạ Trái Tim Mẹ Maria

c vo cc ngy Th By đu thng)

 

Ly Thnh N Đng Trinh Maria M Cha Tri, v l N Vương cc thin thn cng c v lai người ta.  Chng con cm đi ơn Cha Ba Ngi cc thnh rt đng th phượng cung knh; đ ban cho M nhng ơn ring vinh hin.

 

Chng con tin tt c cc điu Hi Thnh dy, tin v nhng s cao sang, quyn php lng lnh v nhn đc Đc M, nht l chng con tin knh M t thu dng thai chng h mc ti t tng.  M chu thai cng sinh dưỡng Cha Gisu m cn trn đi đng trinh trong trng. M l Đng rt mc thnh thin, v đ vượt trn c lai người cng cc thin thn, v M