Chương Trnh Đc Kinh Phòng

 

Đ̀n Tạ Thánh Tm Chúa Gisu - Mẹ La Vang

 

.. L̀n Hạt Mn Ci ..

 

Thứ Bảy USA

 

 

 

 

 

1. Lm dấu Thnh Gi

Nhn Danh Cha v Con v Thnh Thần Amen.

 

2a. Kinh Truỳn Tin

Xướng: Đức Cha Trời sai Thnh Thin Thần truyền tin cho Rất Thnh Đức B Maria.

Đp: V Rất Thnh Đức B chịu thai bởi php Đức Cha Thnh Thần.

 

Knh mừng Maria đầy ơn phc Đức Chu Trời ở cng B, B c phúc lạ hơn moị người nữ, v Gisu con lng B gồm phc lạ.

- Thánh Maria Đức Mẹ Cha Trời cầu cho chng con l kẻ c tội khi ny v trong giờ lm tử. Amen.

 

Xướng: Ny ti l ti t Đức Cha Trời.

Đp: Ti xin vng như lời Thnh Thin Thần truyền.

 

Knh mừng Maria đầy ơn phc Đức Chu Trời ở cng B, B c phúc lạ hơn moị người nữ, v Gisu con lng B gồm phc lạ.

- Thánh Maria Đức Mẹ Cha Trời cầu cho chng con l kẻ c tội khi ny v trong giờ lm tử. Amen.

 

Xướng: Chốc ấy Ngi Thứ Hai xuống thế lm người.

Đp: V ở cng chng con.

 

Knh mừng Maria đầy ơn phc Đức Chu Trời ở cng B, B c phúc lạ hơn moị người nữ, v Gisu con lng B gồm phc lạ.

- Thánh Maria Đức Mẹ Cha Trời cầu cho chng con l kẻ c tội khi ny v trong giờ lm tử. Amen.

 

Xướng: Lạy Rất Thnh Đức Mẹ Cha Trời, xin cầu cho chng con.

Đp: Đng chịu lấy những sự Cha Kit đ hứa.

 

Lời Nguỵn:

Lạy Cha, chng con xin Cha ban ơn xuống trong linh hồn chng con l kẻ đ nhờ lời Thnh Thin Thần truyền, m biết thật Cha Kit l con Cha đ xuống thế lm Người, th xin v cng ơn Cha chịu nạn chịu chết trn cy Thnh Gi, cho chng con ngy sau khi sống lại được đến nơi vinh hiển, cũng v cng nghiệp Cha Kit là Cha chng con. Amen.

 

2b. Kinh Nữ Vương Thin Đng (Đọc trong Mùa Phục Sinh)

Xướng: Lạy Nữ Vương Thin Đng hy vui mừng - Alleluia

Đp: V Đấng Mẹ đ đng cưu mang trong lng - Alleluia

 

Xướng: Người đ sống lại thật như lời đ phn hứa - Alleluia

Đp: Xin cầu cng Cha cho chng con Alleluia

 

Xướng: Lạy Nữ Đồng Trinh Maria hy hỉ hoan khoi lạc Alleluia

Đp: V Cha đ sống lại thật Alleluia

 

Lời Nguỵn:

Lạy Cha, l Đấng đ lm cho thin hạ vui mừng quá bội bởi Đức Cha Gisu Kit là Con Cha cng l Cha chng con đ sống lại; xin v Đức Nữ Đồng Trinh Maria l Thnh Mẫu Người nguyện cầu cho chng con được hưởng phc vui vẻ hằng sống đời dời. V cng nghiệp Cha Kit l Cha chng con. Amen.

 

3. Kinh Đức Chúa Thánh Th̀n

Chng con lạy ơn Đức Cha Thnh Thần thing ling sng lng v cng, chng con xin Đức Cha Thnh Thần xuống đầy lng chng con l kẻ tin cậy Đức Cha Trời, v đốt lửa knh mến Đức Cha Trời trong lng chng con. Chng con xin Đức Cha Trời cho Đức Cha Thnh Thần xuống.

* Sửa lại mọi sự trong ngoi chng con.

Chng con cầu cng Đức Cha Trời, xưa đ cho Đức Cha Thnh Thần xuống soi lng dạy dỗ cc Thnh tng đồ. Th ry chng con cũng xin Đức Cha Trời cho Đức Cha Thnh Thần lại xuống, an ủi dạy dỗ chng con lm những việc lnh, v cng nghiệp v cng Đức Cha Gisu Kit l Cha chng con. Amen.

 

4. Kinh Tin

Lạy Cha, con tin thật c một Đức Cha Trời l Đấng thưởng phạt v cng, con lại tin thật Đức Cha Trời c Ba ngi, m Ngi Thứ Hai đ xuống thế lm người chịu nạn chịu chết m chuộc tội cho thin hạ. Bấy nhiu điều ấy, cng cc điều Hội Thnh dạy, th con tin vững vng v Cha l Đấng thng minh v chn thật v cng, đ phn truyền cho Hội thnh. Amen.

 

* Kinh C̣y

Lạy Cha, con trng cậy vững vng, v cng nghiệp Đức Cha Gisu, th Cha sẽ ban ơn cho con giữ đạo nn ở đời ny, cho ngy sau được ln Thin đng xem thấy mặt Đức Cha Trời hưởng phc đời đời, v Cha l Đấng php tắc v lng lnh v cng, đ phn hứa sự ấy, chẳng c lẽ no sai được. Amen.

 

* Kinh Ḿn

Lạy Cha, con knh mến Cha hết lng hết sức trn hết mọi sự, v Cha l Đấng trọn tốt trọn lnh v cng, lại v Cha, th con thương yu người ta như mnh con vậy. Amen.

 

* Kinh Ăn Năn Ṭi

Lạy Cha con, Cha l Đấng trọn tốt trọn lnh v cng. Cha đ dựng nn con, v cho Con Cha ra đời chịu nạn chịu chết v con, m con đ cả lng phản nghịch lỗi nghĩa cng Cha , th con lo buồn đau đớn cng ch ght mọi tội con trn hết mọi sự . Con dốc lng chừa cải v nhờ ơn Cha th con sẽ trnh xa dịp tội, cng lm việc đền tội cho xứng. Amen.

 

5. Kinh Tin Knh

Ti tin knh Đức Cha Trời l Cha php tắc v cng dựng nn trời đất. Ti tin knh Đức Cha Gisu Kit l Con Một Đức Cha Cha cng l Cha chng ti; bởi php Đức Cha Thnh Thần m Người xuống thai, sinh bởi B Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi- Philat, chịu đng đanh trn cy Thnh-gi, chết v tng xc; xuống ngục tổ tng, ngy thứ ba bởi trong kẻ chết m sống lại; ln trời ngự bn hữu Đức Cha Cha php tắc v cng; ngy sau bởi trời lại xuống phn xt kẻ sống v kẻ chết. Ti tin knh Đức Cha Thnh Thần. Ti tin c Hội Thnh hằng c ở khắp thế ny, cc thnh thng cng. Ti tin php tha tội. Ti tin xc loi người ngy sau sống lại. Ti tin hằng sống vậy. Amen.

 

6. Kinh Lạy Cha

Lạy Cha chng con ở trn trời, chng con nguyện danh cha cả sng, nước Cha trị đ́n, Cha thể hiện dưới đ́t cũng như trn trời. Xin cha cho chng con hm nay lương thực hằng ngy, v tha nợ chng con, như chng con cũng tha kẻ c nợ chng con.Xin chớ để chng con sa chước cm dỗ, nhưng cứu chng con cho khỏi sự dữ. Amen.

* Kinh Knh Mừng

Knh mừng Maria đầy ơn phc Đức Chu Trời ở cng B, B c phúc lạ hơn mọi người nữ, v Gisu con lng B gồm phc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Cha Trời cầu cho chng con l kẻ c tội khi ny v trong giờ lm tử. Amen.

* Kinh Sng Danh

Sng danh Đức Cha Cha v Đức Cha Con, v Đức Cha Thnh Thần. Như đ c trước v cng v by giờ v hằng c v đời đời chẳng cng. Amen.

 

Lời Nguỵn:

* Lạy Cha Gisu, xin tha tội cho chng con, xin cứu chng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem cc linh hồn ln Thin Đng, nhất l những Linh Hồn cần đến lng Cha thương xt hơn.

 

* Chng con cậy v Danh Cha Nhn Từ, xin cho cc Linh Hồn được ln chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt ức Cha Trời sng lng vui vẻ v cng. Amen.

 

7. Chuỗi Hạt Mn Ci

 

M̀u Nhịm 5_Sự Vui

Thứ nhất th ngắm: Thin thần truyền tin cho ức B chịu thai__ Ta hy xin cho được ở khim nhường.

Thứ hai th ngắm: ức B đi viếng B Thnh Isave___ta hy xin cho được lng yu người.

Thứ ba th ngắm: ức B sinh ức Cha Gisu nơi hang đ__ta hy xin cho được lng kh khăn.

Thứ bốn th ngắm: ức B dng ức Cha Gisu trong đền thnh__Ta hy xin cho được vng lời chịu lụy.

Thứ năm th ngắm: ức B tm được ức Cha Gisu trong đ̀n thnh___Ta hy xin cho được giữ nghĩa cng Cha lun.

 

M̀u Nhịm 5_Sự Thương

Thứ nhất th ngắm: Đức Chúa Gisu lo bùn đ̉ m̀ hi máu__Ta hãy xin cho được ăn năn ṭi nn.

Thứ hai th ngắm: Đức Chúa Gisu chịu đánh đòn___Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

Thứ ba th ngắm: Đức Chúa Gisu chịu đ̣i mão gai___Ta hy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

Thứ bốn th ngắm: Đức Chúa Gisu vác cy thánh giá___Ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chn Chúa.

Thứ năm th ngắm: Đức Chúa Gisu chịu ch́t trn cy thánh giá___Ta hãy xin đóng đanh tnh xác thịt vào Thánh giá Chúa.

 

M̀u Nhịm 5_Sự Mừng

Thứ nhất th ngắm: Đức Cha Gisu sống lại___Ta hy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Thứ hai th ngắm: Đức Cha Gisu ln trời___Ta hy xin cho được ái mộ những sự trn trời.

Thứ ba th ngắm: Đức Cha Thnh thần hiện xuống___Ta hy xin cho được lng đầy dẫy mọi ơn Đức Cha Thnh Thần.

Thứ bốn th ngắm: Đức Cha Trời cho Đức Mẹ ln trời___Ta hy xin ơn chết lnh trong tay Đức Mẹ.

Thứ năm th ngắm: Đức Cha Trời thưởng Đức Mẹ trn trời___Ta hy xin Đức Mẹ ph hộ cho ta được thưởng cng Đức Mẹ trn nước thin đng.

 

M̀u Nhịm 5_Sự Sáng

Thứ nhất th ngắm: ức Cha Gisu chịu php Rửa tại sng Giođan___Ta hy xin cho đuợc sống xứng đng l con ci Cha.

Thứ hai th ngắm: ức Cha Gisu dự tiệc cưới Cana___Ta hy xin cho được vững tin vo quyền năng của Ngi.

Thứ ba th ngắm: ức Cha Gisu rao giảng Nước Trời v ku gọi sm hối.___Ta hy xin cho được hon cải v đn nhận Tin Mừng.

Thứ bốn th ngắm: ức Cha Gisu biến hnh trn ni ___Ta hy xin cho ơn được lắng nghe v thực hnh lời Cha.

Thứ năm th ngắm: ức Cha Gisu lập b tch Thnh Thể___Ta hy xin cho được năng kết hiệp cng Cha Gisu Thnh Thể.

 

8. Kinh Lạy Nữ Vương

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhn lnh lm cho chng con được sống, được vui, được cậy. Thn lạy Mẹ! chng con, con chu E-v ở chốn khch đy ku đến cng b, chng con ở nơi khc lóc than thở ku khẩn b thương. Hỡi i! B l Cha b̀u chng con, xin gh mắt thương xem chng con đến sau khỏi đy, xin cho chng con được th́y Đức Cha Gisu con lng B g̀m phc lạ. i khoan thay! Nhn thay! Dịu thay! Thnh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

 

Lạy Ŕt Thnh Đức Mẹ Cha Trời, xin c̀u cho chng con đng chịu ĺy những sự Chúa Kit đ hứa.

 

Lạy Thin Cha, Con Một Cha đ sắm sẵn cho chng con phần thưởng cứu rỗi đời đời, bởi cng Người đ sống đ chết v đ sống lại. Nay chng con knh nhớ những sự Mầu Nhiệm ấy trong php Rất Thnh Mn Ci Đức Trinh Nữ Maria th xin Cha ban cho chng con được bắt chước gương lnh tch chứa trong những sự Mầu Nhiệm ấy v được lnh phần thưởng hứa ban v cng nghiệp Cha Kit l Cha chng con. Amen.

 

9. Lời Chúa - Phúc m Suy Nịm

 

10. Kinh Rước Lễ Thing Ling    

Lạy Thnh Tm Cha Gisu đang ngự thật trong B Tch Thnh Thể. Cng với Mẹ Maria, Thnh Cả Giuse, cc Thần Thnh trn trời v Gio Hội hon vũ, con thờ lạy Cha, con yu mến Cha, con cảm tạ Cha về những hồng n đ ban cho con, v con kht khao được yu mến kết hợp với Cha mỗi ngy một hơn. Xin Cha ngự vo lng con cch thing ling v đốt ln trong con ngọn lửa tnh yu mến của Cha Thnh Thần. Xin Cha nn tất cả cho con v cho con được thuộc trọn về Cha.

 

Xin cho con được yu mến Cha như Mẹ Maria đ yu mến Cha, v yu mến Mẹ như Cha Gisu đ yu mến Mẹ. Amen.

 

 

 

 

11. Kinh Lạy Linh H̀n Chúa Kit

Lạy Linh H̀n Chúa Kit, xin làm cho con nn thánh.

Mình Thánh Chúa Kit, xin cứu chữa con.

Máu Thánh Chúa Kit, xin cho con say ḿn.

Nước từ cạnh sườn Chúa Kit, xin rữa con cho sạch.

Sự kh̉ nạn Chúa Kit, xin làm cho con mạnh sức.

Lạy Chúa Gisu nhn lành, xin nḥm lời con c̀u xin.

 

Trong những thương tích Chúa, xin d́u ̉n con.

Xin đừng đ̉ con xa lìa Chúa,

Xin bảo ṿ con khỏi kẻ thù hung ác,

Xin Chúa gọi con trong giờ lm tử, và ku con đ́n cùng Chúa,

Đ̉ cùng với các Thánh, con được ngợi khen Chúa đ́n mun mun đời. Amen.

 

12. Thánh Hín cho Thánh Tm Chúa Gisu

Lạy Cha Gisu, chng con biết rằng Cha rất dịu dng, Cha đ ban Thnh Tm Cha cho chng con. Thnh Tm Cha bị gai nhọn bao bọc v tội lỗi của chng con. Chng con biết hm nay Cha vẫn cầu nguyện cho chng con, để chng con khng bị hư mất đi.

 

Lạy Cha Gisu, xin nhớ đến chng con khi chng con phạm tội. Qua Tri Tim Cực Thnh Cha, xin cho tất cả chng con yu thương nhau, xin cho hận th biến mất trong nhn loại. Xin chỉ cho chng con tnh yu của Cha. Chng con yu mến Cha, v mong muốn Cha bảo vệ chng con với Tri tim của ấng Mục Tử Nhn Lnh. Lạy Cha Gisu, xin hy ngự vo tri tim của mỗi chng con. Xin hy g cửa tri tim của chng con. Xin Cha hy kin nhẫn v bền ch với chng con. Chng con hy cn kha kn tm tư, bởi v chng con khng hiểu được Thnh của Cha.

 

Lạy Cha Gisu, xin hy tiếp tục g cửa tri tim chng con, lm cho tri tim chng con mở rộng cho Cha, ít l khi chng con nhớ lại cuộc Khổ nạn m Cha đ đau khổ gnh chịu v chng con. Amen.

 

13. Thánh Hín cho Trái Tim V Nhĩm Mẹ Maria

i Lạy Tri Tim V Nhiễm Mẹ Maria, bừng chy lửa thnh thiện, xin Mẹ chỉ tnh mến của Mẹ cho chng con. Lạy Mẹ Maria, xin cho lửa yu mến của Mẫu Tm Mẹ đổ trn đầy trn ton thể nhn loại. Chng con yu mến Mẹ, xin đổ trn đầy tnh yu Mẹ trn tri tim chng con. Xin cho Tri Tim chng con lun mong mỏi Mẹ.

 

i Mẹ Maria, Mẫu Tm ngọt ngo v khim nhường, xin nhớ đến chng con khi chng con đang phạm tội. Mẹ biết chng con đều l kẻ c tội. Bằng phương tiện của Tri Tim V Nhiễm Mẹ, xin cho chng con sức khỏe thing ling. Xin cho chng con lun nhn thấy sự tốt lnh của Mẫu Tm Mẹ, xin cho chng con được ơn hon cải nhờ lửa của Mẫu Tm Mẹ. Amen.

 

 

 

14. Lời Cầu Nguyện Thin Thần Dạy 3 Trẻ ở Fatima

"Lạy Ba Ngi Cực Thnh - Ngi Cha, Ngi Con v Ngi Thnh Thần! Con cung knh thờ lạy Cha. Con xin dng ln Cha: Mnh v Mu Thnh cực trọng, Linh hồn v Bản tnh Thin Cha của Cha Gisu Kit, đang ngự trong cc nh chầu trn khắp hon cầu, để đền tạ v những tội bội bạc, thờ ơ, xc phạm đến Cha.

 

Cậy v cng nghiệp v cng của Tri Tim Cực Thnh Cha Gisu v Tri Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria, xin Cha cho kẻ c tội được ăn năn trở lại."

 

* Kinh C̀u Cùng Trái Tim Chúa

Lạy ơn Trái Tim cực trọng Đức Chúa Gisu, con nhờ Trái Tim vẹn sạch Mẹ Maria, mà dng ln Trái Tim Chúa. Mọi lời con c̀u xin, mọi vịc con làm, mọi sự khó con chịu trong ngày hm nay, cho được đ̀n vì ṭi l̃i con và c̀u nguỵn theo Thánh Ý Chúa.

 

Khi dng mình t́ l̃ trn bàn thờ, con lại xin dng các sự ́y ln Trái Tim Chúa, có ý c̀u nguỵn như ý Đức Giáo Hoàng.

 

Lạy Chúa, ngày hm nay, con ước ao nḥn lãnh được các vịc lành và các n xá đ̉ chỉ cho các linh h̀n, và n xá nào có th̉ chỉ cho các linh h̀n thì xin Chúa cũng ban cho các linh h̀n ́y. Amen.

 

 

15. Kinh Hãy Nhớ

Lạy Thnh Nữ Đồng Trinh Maria l Mẹ rất nhn từ, xin hy nhớ xưa nay chưa từng nghe c người no chạy đến cng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu gip m Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. Nhn v sự ấy, con hết lng trng cậy than van chạy đến sấp mnh xuống dưới chn Đức Mẹ l Nữ Đồng Trinh trn hết cc kẻ đồng trinh, xin Đức Mẹ đoi đến con l kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ l Mẹ Cha Cứu thế, xin chớ bỏ lời con ku xin, một dủ lng thương v nhậm lời con cng. Amen.

 

 

 

 

 

* Kinh Kh́n Thánh Giuse

Lạy Thnh Giuse, xưa nay khng ai ku cầu Cha m v hiệu. Cha c thần thế trước mặt Đức Cha Trời đến nỗi người ta c thể ni rằng: Trn trời Thnh Giuse truyền lệnh hơn l van xin.

 

Lạy Cha hiền, xin cầu bầu cng Cha Gisu cho chng con. Khi ở thế gian ny, cha đ từng l cha nui v l vị bảo hộ trung thnh của Cha Con ch thnh, nay xin Cha bo chữa cho chng con bn ta Cha. Chng con xin trao ph nơi Cha vụ kh khăn ny (... ) xin Cha giải gỡ gip chng con, để thm một vinh quang mới vo bao nhiu vinh quang sẵn c của Cha.

 

Lạy Thnh cả Giuse nhn từ, chng con tin tưởng, vng, chng con tin tưởng Cha c thể chấp nhận lời nguyện của chng con v giải thot chng con khỏi những khổ cực ưu sầu m chng con đang gặp phải. Hơn nữa, chng con vững lng trng cậy. Cha khng bỏ qua điều g gip ch cho những người sầu khổ ku cầu Cha. Chng con sấp mnh dưới chn Cha, tha thiết ni xin Cha đoi thương đến những than van khc lc của chng con. Xin Cha lấy tnh thương như o chong che phủ chng con, v chc lnh cho chng con. Amen.

 

16. Kinh Cầu Cho Gio Hội V Linh Mục

i Cha Gisu ca con, con ni xin Cha nhn danh ton th Gio hi: Xin ban cho Gio hi tnh yu v nh sng Thn Kh Cha, v xin ban quyn năng Cha trn li ni ca cc linh mc đ nhng tm hn chai đ nghe biết ăn năn, sm hi v tr v vi Cha.

 

Ly Cha, xin ban cho chng con nhng linh mc thnh thin. Cha l chnh Đng gn gi cc linh mc được thnh thin. i Linh Mc Thượng Phm Cao c, ước g quyn năng ca lng thương xt Cha đng hnh vi cc linh mc mi nơi, gn gi cc ngi khi mi cm by v cm d ca ma qu lun lun ba vy cc linh hn linh mc.

 

Ly Cha, Ước g quyn năng lng thương xt Cha lm tan v v v hiu tt c nhng g gy hoen s thnh thing ca cc linh mc, bi v Cha c th lm mi s.

 

Ly Cha, Đng yu du nht ca con, con ni xin Cha cho s vinh thng ca Gio hi, cho nhng ơn lnh trn Đc Thnh Cha v trn tt c hng Gio sĩ, cho ơn hon ci ca cc ti nhn khng biết sm hi. Ly Cha Gisu, con xin Cha chc lnh đc bit v ban nh sng cho cc linh mc m con đến xưng ti trong sut cuc đi con. Amen.

 

17. C̀u Cho Các Linh H̀n

1 Kinh Ly Cha,

1 Kinh Kính Mng,

1 Kinh Sng Danh,

v Lời Nguỵn.

 

Lời Nguỵn:

Chng con cy v Danh Cha nhn t, xin cho cc LINH HN được ln chn ngh ngơi, hng xem thy mt Đc Cha Tri, sng lng vui v v cng. Amen.

 

 

18. Kinh Bởi Lời

Ly c Cha Gisu xưa bi li m xung thế gian, 33 năm cng chu nhng s thương kh cho cc linh hn được ri. Th ry chng con xin Cha rt nhn lnh hay thương v cng, xin tha phn pht cho cc linh hn đ cu nguyn hm nay, hoc cn giam nơi la luyn ti th xin m ca t rc y cho ra m đem đến chn hưởng vui tht l nước thin đng v cng nghip Cha con đ chu nn chu chết v chng con. Amen.

 

* Kinh Vực Su

Ly Cha con, con dưới vc su ku ln Cha, xin Cha hy thương nhn li con ku van, hy lng nghe tiếng con cu xin, nếu Cha chp ti no ai ri được, bi Cha hng c lng lnh, cng v li Cha phn ha, con đ trng cy Cha, Linh hn con cy v li ha y, th đ trng cy Cha. Nhng k lm dn Đc Cha Tri đm ngy hy trng cy Người cho lin, v Người rt nhn lnh hay thương v cng, s tha hết mi ti li k lm dn Người thay thy.

 

Ly Cha xin ban cho linh hn được ngh ngơi đi đi v được sng soi v cng.

Ly Cha xin cu ly linh hn .cho khi t ngc v được ngh yn. Amen.

 

* Kinh Lạy Cha Con

Ly Cha con, Cha đ phn dy rng, bay hy xin th bay s được. Vy con xin Cha lng lnh v cng thương đến cc linh hn nơi la luyn ti. Xin Cha nghe li con cu xin ku van, cho linh hn ng b, cha m, anh em, bn hu con. Xin Cha m ca thin đng cho cc linh hn y vo. Xin cho cc linh hn y được s sng v cng hng soi cho lin. Amen.

 

19. Kinh Ph Dng

Ly Cha con, con xin ph dng linh hn v xc con tay Cha con. Cha đ ph h con ban ngy, th xin Cha cũng gn gi con ban đm, kẻo sa phm ti g mt lng Cha hay l chết tươi ăn năn ti chng kp. Ch g sng chết con được gi mt lng knh mến Cha lun. Amen.

 

* Kinh Cm Ơn

Con cm ơn Đc Cha Tri l Cha lng lnh v cng chng b con, chng đ con khng đi đi, m li sinh ra con, cho con được lm người, cng hng gn gi con, hng che ch con, li cho Ngi Hai xung thế lm người, chuc ti chu chết trn cy Thnh Gi v con, li cho con được đo thnh Đc Cha Tri, cng chu nhiu ơn nhiu php Hi Thnh na, v đ cho phn xc con ( ngy/đm ) hm nay được mi s lnh; li cu ly con ko phi chết tươi ăn năn ti chng kp. Vy cc Thnh trn nước thin đng cm ơn Đc Cha Tri thế no, th con cũng hp cng cc Thnh m dng cho Cha con cng cm ơn như vy. Amen.

 

20. Kinh Trng C̣y

Chng con trng cy Rt Thnh Đc M Cha Tri, xin ch ch ch b li chng con nguyn trong cơn gian nan thiếu thn. Đc N Đng Trinh hin vinh sng lng. - Hng cha chng con cho khi mi s d. Amen.

 

* Cc cu Lạy

Ly Rt Thnh Tri Tim Đc Cha Gisu

Thương xt chng con

Ly Tri tim cc thanh cc tịnh Rt Thnh Đc B Maria

Cu cho chng con

Ly ng Thnh Giuse l bn Thanh sch Đc B Maria trn đi đng trinh

Cu cho chng con

N Vương ban s bnh an

Cu cho chng con

Cc Thnh T Đo Vit Nam

Cu cho chng con.

Các Thánh Thin Th̀n và các Thánh b̉n mạng

Cu cho chng con.

Gisu Maria Giuse con ḿn yu

Xin cứu r̉i các linh h̀n.

 

21. Ḱt Thúc: Thnh ca

- Thnh ca dng Chúa / Đc M.

 

* Lm dấu Thnh Gi

Nhn Danh Cha v Con v Thnh Thn Amen.

 

 

 

 

Thng đip Medjugorje ngy, 2.Thng Tám 2010 qua th nhn Mirjana

 

Cc con yu du! Hm nay M mi gi cc con, cng vi M, bt đu xy dng Nước Tri trong lng cc con; m cc con c th qun nhng g thuc v mnh v - được dn đến bi mu gương ca Thnh T M - hy nghĩ ti nhng g l ca Thin Cha. Ngi mong mi g nơi cc con? Đng cho php Satan m nhng con đường hnh phc thế tc, nhng con đường khng c Con ca M. Cc con ca M, nhng con đường ny l gi to v tn ti ch mt thong qua. Thnh T M thc s hin hu. M mang ti cho cc con hnh phc trường sinh, s bnh an, v s hp nht vi Con M, vi Thin Cha; M mang ti cho cc con Nước Thin Cha. Cm ơn cc con.

Thng đip Medjugorje ngy, 25.Thng Bảy 2010

 

Cc con yu du! Mt ln na M mi gi cc con theo M vi nim vui. M mong mun dn dt tt c cc con ti Thnh T ca M, Đng Cu Đ ca cc con. Cc con khng biết rng khng c Ngi cc con khng c được nim vui v an bnh, cũng khng c mt tương lai hoc đi sng hng hu. V thế, cc con nh, hy tn dng thi gian ny trong li cu nguyn hn hoan v t b mnh. Cm ơn cc con đ đp li li mi gi ca M.

Thng đip Medjugorje ngy, 2.Thng Bảy 2010 qua th nhn Mirjana

 

Cc con yu du! Li mi gi T Mu ca M gi ti cc con hm nay, l mt li mi gi ti s tht v s sng. Thnh T M, Ngi l S Sng, yu thương cc con v biết cc con trong s tht. Đ đi đến ch biết mnh v yu mnh, cc con phi đi đến ch nhn biết Con M; đi đến ch biết v yu tha nhn, cc con phi nhn thy Con M trong h. V thế, cc con ca M, hy cu nguyn, cu nguyn đ ri cc con c th thu hiu v t b vi mt tinh thn đưc thnh thơi, đưc hon ton biến đi v trong cch ny cc con c đưc Nưc Tri trong lng cc con ngay nơi thế gian ny. Cm ơn cc con.

 

Thng đip Medjugorje ngy, 25.Thng Sáu 2010 qua th nhn Marija

 

Cc con yu du! Vi nim vui, M mi gi tt c cc con sng nhng thng đip ca M vi nim vui; ch trong cch ny, cc con nh, cc con s c th gn hơn ti Thnh T ca M. M mong mun dn tt c cc con ti Ngi m thi, v trong Ngi cc con s tm thy s bnh an tht v nim vui ca tm hn mnh. M chc lnh cho tt c cc con v yu thương cc con bng tnh yu v lưng.

 

Điu quan trng xin nhn mnh l Đc M khi hin ra mc mt chiếc o bng vng v M rt vui mng v trn nim vui trong sut thi gian hin ra.

 

Thng đip Medjugorje ngy, 18.Thng Sáu 2010 qua th nhn Ivan

 

Cc con yu du! Hm nay na M mong mun mi gi cc con, qua thi gian n sng ny, hy cu nguyn. Cc con yu du, hy ni li cc thng đip ca M. Hy sng thng đip ca M. Cc con yu, thi gian ny l mt thi gian chu trch nhim, hy sng thng đip ca M mt cch c trch nhim. Cc con yu, M mong mun cc con thc hnh ch khng ni sung. M cu nguyn cho cc con v cu bu trưc Con M cho tt c cc con. Hm nay na, cm ơn cc con đ nhn M, nhn lnh thng đip ca M, v sng thng đip ca M.

 

Thng đip Medjugorje ngy, 2.Thng Sáu 2010

Cc con thn mến! Hm nay M ku gi cc con, bng cch ăn chay v cu nguyn, hy dn sch con đường đ Con ca M đi vo tri tim cc con. Hy chp nhn M l mt người M v l mt người chuyn thng đip ca tnh yu Cha v ca Ngi cho s cu đ ca cc con. Hy gii thot mnh khi mi s trong qu kh đ l  gnh nng cho cc con v lm cho cc con cm thy mnh phm ti, khi nhng g lm cho cc con sai lm- bng ti. Hy đn nhn nh sng. Hy ti sinh trong cng l ca Con M. Cm ơn cc con."

Thng đip Medjugorje ngy, 25.Thng Năm 2010

Marija during an apparition^

Cc con yu du! Thin Cha đ ban cho cc con n sng đ sng v đ bo v nhng s tt lnh bn trong v chung quanh cc con, v khch l nhng người khc sng tt lnh hơn v thnh thin hơn; nhưng Satan cũng khng yn ngh v qua nhng quan đim cp tiến lm suy lc cc con v dn cc con theo đường li ca n. V thế, cc con nh, trong tnh yu dnh cho Tri Tim V Nhim Nguyn Ti M, cc con hy yu Thin Cha trn hết mi s v sng theo Gii Răn ca Ngi. Bng cch ny, cuc sng ca cc con s c nghĩa v bnh an s cai tr đa cu. Cm ơn cc con đ đp li li mi gi ca M.

 

 

Đ̀n Tạ Thánh Tm Chúa Gisu - Mẹ La Vang

 

Xin Chúa Gisu và Mẹ Maria

 

Ban tràn đ̀y Yu Thương, An Bình và n Thánh

Trn anh chị và gia-quýn.