.̀n Hạt Mân Côi.

1.  Làm dấu Thánh Giá

2a.  Kinh Truyền Tin

Lời Nguyện:

2b.  Kinh Nữ Vương Thiên Đàng

Lời Nguyện:

3.  Kinh Đức Chúa Thánh Thần

4.  Kinh Tin

* Kinh Cậy

* Kinh Mến

* Kinh Ăn Năn Tội

5. Kinh Tin Kính

6. Kinh Lạy Cha

* Kinh Kính Mừng

* Kinh Sáng Danh

Lời Nguyện:

7. Chuỗi Hạt Mân Côi

* Mầu Nhiệm 5_Sự Vui

* Mầu Nhiệm 5_Sự Thương

* Mầu Nhiệm 5_Sự Mừng

* Mầu Nhiệm 5_Sự Sáng

8. Kinh Lạy Nữ Vương

9. Lời Chúa - Phúc Âm – Suy Niệm

10. Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng

11. Kinh Lạy Linh Hồn Chúa Kitô

12. Thánh Hiến cho Thánh Tâm Chúa Giêsu

13. Thánh Hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria

14.  Lời Cầu Nguyện Thiên Thần Dạy 3 Trẻ ở Fatima

* Kinh Cầu Cùng Trái Tim Chúa

15.  Kinh Hãy Nhớ

* Kinh Khấn Thánh Giuse

16. Kinh Cầu Cho Giáo Hội Và Linh Mục

17. Cầu Cho Các Linh Hồn

18. Kinh Bởi Lời

* Kinh Vực Sâu

* Kinh Lạy Chúa Con

19. Kinh Phó Dâng

* Kinh Cám Ơn

20. Kinh Trông Cậy

* Các câu Lạy

21. Kết Thúc: Thánh ca

* Làm dấu Thánh Giá