††ĐỀN T MU TÂM†† 

-

1.  Làm du Thánh Giá

2a.  Kinh Truyền Tin

2b.  Kinh N Vương Thiên Đàng

3.  Kinh Đức Chúa Thánh Thần

4.  Kinh Tin

* Kinh Cậy

* Kinh Mến

* Kinh Ăn Năn Tội

5.  Kinh Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ

6.  Lời Mẹ Nhắn Nhủ

 

7.  PHÚC ÂM

8.  ̣n Hiến Cho Mẹ

9.  Tình Cha

* Hát:  Ôi Trái Tim

10.  ̃i Thống Khổ

* Hát: Tiếng Lòng Mẹ

11.  Đền Tạ Trái Tim Mẹ

12.  Mẹ Thương Giúp

13.  Cung Chúc Trinh Vương

14.  Kinh Thánh Mẫu La Vang

15.  Kinh Cầu Đức Mẹ̀ng Cứu Giúp

16.  Dâng Mẹ

17.  Kinh Dâng Gia Đình Cho Đức Mẹ

18.  Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng

* Kinh Lạy Linh Hồn Chúa Kitô

19.  Li Cu Nguyn Thiên Thn Dy 3 Tr Fatima

* Kinh Cầu Cùng Trái Tim Chúa

20.  Kinh Hãy Nhớ

* Kinh Cu Cho Giáo Hi Và Linh Mc

21.  ̀u Cho Các Linh Hồn

* Kinh Lạy Cha

* Kinh Kính Mừng

* Kinh Sáng Danh

22.  Kinh Bởi Lời

* Kinh Vực Sâu

* Kinh Ly Chúa Con

23.  Kinh Phó Dâng

* Kinh Cám Ơn

24.  Kinh Trông Cậy

* Các câu Ly

*Kinh V́ Dấu

25. Kết Thúc: Thánh Ca

-

-