Đức Mẹ Thánh Thể

-

1.  Làm Dấu Thánh Giá

* 1a.  Kinh Truyền Tin

* 1b.  Kinh Nữ Vương Thiên Đàng

2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần

3. Kinh Dâng Hiến Tế Chúa Giêsu và bản thân

 

4. Tuần 9 Ngày Kính Đức Mẹ Thánh Thể

* Ngày Thứ Nhất:

* Ngày Thứ Hai:

* Ngày Thứ Ba:

* Ngày Thứ Tư:

* Ngày Thứ Năm:

* Ngày thứ Sáu:

* Ngày Thứ Bảy:

* Ngày Thứ Tám:

* Ngày Thứ Chín:

* Kinh Kính Mừng

5. Cầu nguyện cùng Chúa Giêsu

* Kinh Đức Mẹ Thánh Thể

 

6.  Thánh Vịnh

* Chúa Nhật

* Thứ Hai

* Thứ Ba

* Thứ Tư

* Thứ Năm

* Thứ Sáu

* Thứ Bảy

 

7. Phúc Âm

8. Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng

* Kinh Lạy Linh Hồn Chúa Kitô

8a. Thánh Ca Dâng Chúa

 

9. Triều Thiên Hoa Hồng Dâng Mẹ

* 9a. Ca tụng siêu phẩm Mẹ Maria

Kính Mừng 1-

Kính Mừng 2-

Kính Mừng 3-

Kính Mừng 4-

* 9b. Ca tụng quyền năng Mẹ Maria

Kính Mừng 5-

Kính Mừng 6-

Kính Mừng 7-

Kính Mừng 8-

* 9c. Ca tụng ái tuất của Mẹ Maria

Kính Mừng 9-

Kính Mừng 10-

Kính Mừng 11-

Kính Mừng 12-

* 9d. Lời nguyện:

* 9e. Thánh Ca dâng Mẹ

 

10. Tuần 7 ngày Cầu Cho Các Linh Mục-Tu Sĩ

* Ngày Thứ Nhất:

* Ngày Thứ Hai:

* Ngày Thứ Ba:

* Ngày Thứ Tư:

* Ngày Thứ Năm:

* Ngày thứ Sáu:

* Ngày Thứ Bảy:

11. Kinh Con Yêu Chúa

11a.  Kinh Khấn Thánh Giuse

12. Lời cầu nguyện cho các bệnh nhân

 

13. Tuần 7 ngày Cầu Cho Các Linh Hồn

* Ngày Chúa Nhật

* Ngày Thứ Hai:

* Ngày Thứ Ba:

* Ngày Thứ Tư:

* Ngày Thứ Năm:

* Ngày thứ Sáu:

* Ngày Thứ Bảy:

14. Kinh Lạy Cha

* Kinh Kính Mừng

* Kinh Vực Sâu

* Kinh Lạy Chúa Con

14a. Thánh Ca Cầu Hồn

15.  Kinh Phó Dâng

* Kinh Cám Ơn

16. Kinh Trông Cậy

* Các câu Lạy

*Kinh V́ Dấu

17. Kết Thúc: Thánh Ca

 

-