Chương Trnh Đc Kinh

 

.. L̀n Hạt Mn Ci ..

 

 

 

 

1. Lm dấu Thnh Gi

Nhn danh Cha v Con v Thnh Thần Amen.

 

2a. Kinh Truỳn Tin

Xướng: Đức Cha Trời sai Thnh Thin Thần truyền tin cho Rất Thnh Đức B Maria.

Đp: V Rất Thnh Đức B chịu thai bởi php Đức Cha Thnh Thần.

 

Knh mừng Maria đầy ơn phc Đức Chu Trời ở cng B, B c phúc lạ hơn moị người nữ, v Gisu con lng B gồm phc lạ.

- Thánh Maria Đức Mẹ Cha Trời cầu cho chng con l kẻ c tội khi ny v trong giờ lm tử. Amen.

 

Xướng: Ny ti l ti t Đức Cha Trời.

Đp: Ti xin vng như lời Thnh Thin Thần truyền.

 

Knh mừng Maria đầy ơn phc Đức Chu Trời ở cng B, B c phúc lạ hơn moị người nữ, v Gisu con lng B gồm phc lạ.

- Thánh Maria Đức Mẹ Cha Trời cầu cho chng con l kẻ c tội khi ny v trong giờ lm tử. Amen.

 

Xướng: Chốc ấy Ngi Thứ Hai xuống thế lm người.

Đp: V ở cng chng con.

 

Knh mừng Maria đầy ơn phc Đức Chu Trời ở cng B, B c phúc lạ hơn moị người nữ, v Gisu con lng B gồm phc lạ.

- Thánh Maria Đức Mẹ Cha Trời cầu cho chng con l kẻ c tội khi ny v trong giờ lm tử. Amen.

 

Xướng: Lạy Rất Thnh Đức Mẹ Cha Trời, xin cầu cho chng con.

Đp: Đng chịu lấy những sự Cha Kit đ hứa.

 

Lời Nguỵn:

Lạy Cha, chng con xin Cha ban ơn xuống trong linh hồn chng con l kẻ đ nhờ lời Thnh Thin Thần truyền, m biết thật Cha Kit l con Cha đ xuống thế lm Người, th xin v cng ơn Cha chịu nạn chịu chết trn cy Thnh Gi, cho chng con ngy sau khi sống lại được đến nơi vinh hiển, cũng v cng nghiệp Cha Kit là Cha chng con. Amen.

 

2b. Kinh Nữ Vương Thin Đng (Đọc trong Mùa Phục Sinh)

Xướng: Lạy Nữ Vương Thin Đng hy vui mừng - Alleluia

Đp: V Đấng Mẹ đ đng cưu mang trong lng - Alleluia

 

Xướng: Người đ sống lại thật như lời đ phn hứa - Alleluia

Đp: Xin cầu cng Cha cho chng con Alleluia

 

Xướng: Lạy Nữ Đồng Trinh Maria hy hỉ hoan khoi lạc Alleluia

Đp: V Cha đ sống lại thật Alleluia

 

Lời Nguỵn:

Lạy Cha, l Đấng đ lm cho thin hạ vui mừng quá bội bởi Đức Cha Gisu Kit là Con Cha cng l Cha chng con đ sống lại; xin v Đức Nữ Đồng Trinh Maria l Thnh Mẫu Người nguyện cầu cho chng con được hưởng phc vui vẻ hằng sống đời dời. V cng nghiệp Cha Kit l Cha chng con. Amen.

 

3. Kinh Đức Chúa Thánh Th̀n

Chng con lạy ơn Đức Cha Thnh Thần thing ling sng lng v cng, chng con xin Đức Cha Thnh Thần xuống đầy lng chng con l kẻ tin cậy Đức Cha Trời, v đốt lửa knh mến Đức Cha Trời trong lng chng con. Chng con xin Đức Cha Trời cho Đức Cha Thnh Thần xuống.

* Sửa lại mọi sự trong ngoi chng con.

Chng con cầu cng Đức Cha Trời, xưa đ cho Đức Cha Thnh Thần xuống soi lng dạy dỗ cc Thnh tng đồ. Th ry chng con cũng xin Đức Cha Trời cho Đức Cha Thnh Thần lại xuống, an ủi dạy dỗ chng con lm những việc lnh, v cng nghiệp v cng Đức Cha Gisu Kit l Cha chng con. Amen.

 

4. Kinh Tin

Lạy Cha, con tin thật c một một Đức Cha Trời l Đấng thưởng phạt v cng, con lại tin thật Đức Cha Trời c Ba ngi, m Ngi Thứ Hai đ xuống thế lm người chịu nạn chịu chết m chuộc tội cho thin hạ. Bấy nhiu điều ấy, cng cc điều Hội Thnh dạy, th con tin vững vng v Cha l Đấng thng minh v chn thật v cng, đ phn truyền cho Hội thnh. Amen.

 

* Kinh C̣y

Lạy Cha, con trng cậy vững vng, v cng nghiệp Đức Cha Gisu, th Cha sẽ ban ơn cho con giữ đạo nn ở đời ny, cho ngy sau được ln Thin đng xem thấy mặt Đức Cha Trời hưởng phc đời đời, v Cha l Đấng php tắc v lng lnh v cng, đ phn hứa sự ấy, chẳng c lẽ no sai được. Amen.

 

* Kinh Ḿn

Lạy Cha, con knh mến Cha hết lng hết sức trn hết mọi sự, v Cha l Đấng trọn tốt trọn lnh v cng, lại v Cha, th con thương yu người ta như mnh con vậy. Amen.

 

* Kinh Ăn Năn Ṭi

Lạy Cha con, Cha l Đấng trọn tốt trọn lnh v cng. Cha đ dựng nn con, v cho Con Cha ra đời chịu nạn chịu chết v con, m con đ cả lng phản nghịch lỗi nghĩa cng Cha , th con lo buồn đau đớn cng ch ght mọi tội con trn hết mọi sự . Con dốc lng chừa cải v nhờ ơn Cha th con sẽ trnh xa dịp tội, cng lm việc đền tội cho xứng. Amen.

 

5. Kinh Tin Knh

Ti tin knh Đức Cha Trời l Cha php tắc v cng dựng nn trời đất. Ti tin knh Đức Cha Gisu Kit l Con Một Đức Cha Cha cng l Cha chng ti; bởi php Đức Cha Thnh Thần m Người xuống thai, sinh bởi B Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi- Philat, chịu đng đanh trn cy Thnh-gi, chết v tng xc; xuống ngục tổ tng, ngy thứ ba bởi trong kẻ chết m sống lại; ln trời ngự bn hữu Đức Cha Cha php tắc v cng; ngy sau bởi trời lại xuống phn xt kẻ sống v kẻ chết. Ti tin knh Đức Cha Thnh Thần. Ti tin c Hội Thnh hằng c ở khắp thế ny, cc thnh thng cng. Ti tin php tha tội. Ti tin xc loi người ngy sau sống lại. Ti tin hằng sống vậy. Amen.

 

6. Kinh Lạy Cha

Lạy Cha chng con ở trn trời, chng con nguyện danh cha cả sng, nước Cha trị đ́n, Cha thể hiện dưới đ́t cũng như trn trời. Xin cha cho chng con hm nay lương thực hằng ngy, v tha nợ chng con, như chng con cũng tha kẻ c nợ chng con.Xin chớ để chng con sa chước cm dỗ, nhưng cứu chng con cho khỏi sự dữ. Amen.

* Kinh Knh Mừng

Knh mừng Maria đầy ơn phc Đức Chu Trời ở cng B, B c phúc lạ hơn mọi người nữ, v Gisu con lng B gồm phc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Cha Trời cầu cho chng con l kẻ c tội khi ny v trong giờ lm tử. Amen.

* Kinh Sng Danh

Sng danh Đức Cha Cha v Đức Cha Con, v Đức Cha Thnh Thần. Như đ c trước v cng v by giờ v hằng c v đời đời chẳng cng. Amen.

 

Lời Nguỵn:

* Lạy Cha Gisu, xin tha tội cho chng con, xin cứu chng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem cc linh hồn ln Thin Đng, nhất l những Linh Hồn cần đến lng Cha thương xt hơn.

 

* Chng con cậy v Danh Cha Nhn Từ, xin cho cc Linh Hồn được ln chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt ức Cha Trời sng lng vui vẻ v cng. Amen.

 

7. Chui Ht Mn Ci

 

M̀u Nhịm 5 Sự Vui

Thứ nhất th ngắm: Thin thần truyền tin cho ức B chịu thai__ Ta hy xin cho được ở khim nhường.

Thứ hai th ngắm: ức B đi viếng B Thnh Isave___ta hy xin cho được lng yu người.

Thứ ba th ngắm: ức B sinh ức Cha Gisu trong hang đ__ta hy xin cho được lng kh khăn.

Thứ bốn th ngắm: ức B dng ức Cha Gisu trong đền thnh__Ta hy xin cho được vng lời chịu lụy.

Thứ năm th ngắm: ức B tm được ức Cha Gisu trong đến thnh___Ta hy xin cho được giữ nghĩa cng Cha lun.

 

M̀u Nhịm 5 Sự Thương

Thứ nhất th ngắm: Đức Chúa Gisu lo bùn đ̉ m̀ hi máu__Ta hãy xin cho được ăn năn ṭi nn.

Thứ hai th ngắm: Đức Chúa Gisu chịu đánh đòn___Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

Thứ ba th ngắm: Đức Chúa Gisu chịu đ̣i mão gai___Ta hy xin cho đươc chịu mọi sự sỉ nhục băng lòng.

Thứ bốn th ngắm: Đức Chúa Gisu vác cy thánh giá___Ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chn Chúa.

Thứ năm th ngắm: Đức Chúa Gisu chịu ch́t trn cy thánh giá___Ta hãy xin đóng đanh tnh xác thịt vào Thánh giá Chúa.

 

M̀u Nhịm 5 Sự Mừng

Thứ nhất th ngắm: Đức Cha Gisu sống lại___Ta hy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Thứ hai th ngắm: Đức Cha Gisu ln trời___Ta hy xin cho được a mộ những sự trn trời.

Thứ ba th ngắm: Đức Cha Thnh thần hiện xuống___Ta hy xin cho được lng đầy dẫy mọi ơn Đức Cha Thnh Thần.

Thứ bốn th ngắm: Đức Cha Trời cho Đức Mẹ ln trời___Ta hy xin ơn chết lnh trong tay Đức Mẹ.

Thứ năm th ngắm: Đức Cha Trơ thưởng Đức Mẹ trn trời___Ta hy xin Đức Mẹ ph hộ cho ta được thưởng cng Đức Mẹ trn nước thin đng.

 

M̀u Nhịm 5 Sự Sáng

Thứ nhất th ngắm: ức Cha Gisu chịu php Rửa tại sng Giođan___Ta hy xin cho đuợc sống xứng đng l con ci Cha.

Thứ hai th ngắm: ức Cha Gisu dự tiệc cưới Cana___Ta hy xin cho được vững tin vo quyền năng của Ngi.

Thứ ba th ngắm: ức Cha Gisu rao giảng Nước Trời v ku gọi sm hối.___Ta hy xin cho được hon cải v đn nhận Tin Mừng.

Thứ bốn th ngắm: ức Cha Gisu biến hnh trn ni ___Ta hy xin cho được lắng nghe v thực hnh lời Cha.

Thứ năm th ngắm: ức Cha Gisu lập b tch Thnh Thể___Ta hy xin cho được năng kết hiệp cng Cha Gisu Thnh Thể.

 

8. Kinh Lạy Nữ Vương

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhn lnh lm cho chng con được sống, được vui, được cậy. Thn lạy Mẹ! chng con, con chu E-v ở chốn khch đy ku đến cng b, chng con ở nơi khc lóc than thở ku khẩn b thương. Hỡi i! B l Cha b̀u chng con, xin gh mắt thương xem chng con đến sau khỏi đy, xin cho chng con được th́y Đức Cha Gisu con lng B g̀m phc lạ i khoan thay! Nhn thay! Dịu thay! Thnh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

 

Lạy Ŕt Thnh Đức Mẹ Cha Trời, xin c̀u cho chng con đng chịu ĺy những sự Chúa Kit đ hứa.

 

Lạy Thin Cha, Con Một Cha đ sắm sẵn cho chng con phần thưởng cứu rỗi đời đời, bởi cng Người đ sống đ chết v đ sống lại. Nay chng con knh nhớ những sự Mầu Nhiệm ấy trong php Rất Thnh Mn Ci Đức Trinh Nữ Maria th xin Cha ban cho chng con được bắt chước gương lnh tch chứa trong những sự Mầu Nhiệm ấy v được lnh phần thưởng hứa ban v cng nghiệp Cha Kit l Cha chng con. Amen.

 

 

TUN CU NHT

 

 

KNH ĐC M HNG CU GIP

 

9. Tùn Cửu Nḥt Kính Đức Mẹ̀ng Cứu Giúp

 

9a. Kinh Mở Đầu

Lạy Mẹ Hằng Cứu Gip, / Mẹ đầy lng nhn lnh khuyn mời chng con, th chng con hết lng tru mến vng lời chạy đến cng Mẹ. / Nay chng con sấp mnh trước ảnh Thnh Mẹ v rập tiếng xưng rằng: "Chng con tin cậy v knh yu Mẹ".

 

Chng con hớn hỡ vui mừng cao rao php tắc v lng nhn từ của Mẹ. / Chng con hết lng đội ơn Mẹ, v những ơn Mẹ đ ban cho chng con, / v chng con cả lng dm khẩn cầu xin Mẹ ban cho chng con những ơn khc nữa. Chng con đ biết lng Mẹ nhn lnh, hằng cảm động khi thấy chng con mắc phải gian nan. Mẹ hằng sẵn lng m cứu gip chng con. / Mẹ hằng lắng tai nghe lời chng con ku cầu cng Mẹ. / Lạy Mẹ, chng con chạy đến khẩn cầu cng Mẹ chẳng phải cho chng con m thi. / Song cũng cầu xin cho gia đạo chng con. Chng con ph giao gia đạo chng con cho Mẹ gn giữ ph hộ. / Chng con cng khấn nguyện cho trong họ chng con, / l nơi Mẹ đ khấn lập to ln i Mẹ cho ai nấy đặng hưởng nhờ ơn Thnh Mẹ.

 

Chng con xin hiệp lm một cng hết thảy những

linh hồn nhơn đức / v cc họ trong khắp thế gian, / đang chc tụng khng khen tỏ dạ trung thnh, tỏ tnh biết ơn cng lng tin cậy xin Mẹ cứu gip. / Những kẻ ấy, những họ ấy cũng hiệp một cầu nguyện với chng con v c̀u cho chng con, / th chng con cũng hiệp một lng cầu nguyện với những kẻ ấy v cầu cho những kẻ ấy nữa.

 

Chng con khấn xin Mẹ Hằng Cứu Gip chng con v những kẻ chng con đ ph dng cho lng Mẹ nhn lnh, / hầu cho sự Hằng Cứu Gip ấy nn như dấu thật chứng rằng. / Ơn Cha hằng chc lnh cho chng con, v chng con đ đặng ơn phước thật Cha ban. / Xin Mẹ ban ơn bền đỗ cho những kẻ đ vng theo lời Con Mẹ ku gọi. / Những con hoang đng, th xin Mẹ ban ơn hối cải, hết thảy mọi người, th xin cho đặng ơn soi sáng, đặng sức mạnh phần hồn, đặng giải phiền, đặng an ủi, đặng bằng an v đặng cứu gip. ́y l bấy nhiu ơn cần kp cho ph kẻ ấy như Mẹ đ r.

 

Với những lnh ấy, th chng con cũng xin hiệp lnh ring của những người c mặt đy, / v mọi lnh của những kẻ đ xin chng con cầu nguyện cho. / Chng con xin cho qu hương chng con, cho cc nước đặng bằng an ha thuận, / cho cả v Hội Thnh, Cho Đức Thánh Cha, cc Đấng Gim mục, cc hng Linh mục, cho cc đấng giảng đạo cng cc kẻ lo việc mỡ mang nước Đức Cha Trời.

 

Chng con nguyện xin cch ring cho những kẻ c tội, / những người đang hấp hối v những linh hồn trong lữa luyện hnh.

 

Lạy Mẹ Hằng Cứu Gip / xin Mẹ ban php lnh cho ngy giờ chng con toan hội hiệp xung quanh Đức Mẹ đy. / Chớ chi ngy giờ ấy đặng an ủi lng Mẹ v bổ sức linh hồn chng con, / cng sinh ch lợi cho phần rỗi chng con v phần rỗi anh em chng con nữa. Amen.

 

9b. Kinh C̀u Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Ph̀n 1:

Lạy Mẹ Hằng Cứu Gip, / tước phẩm Mẹ lm cho con thm lng trng cậy l dường no. Nay con sầp mnh xuống dưới chn Mẹ m tỏ by mọi nổi thiếu thốn khi ny, v trong giờ lm tử, cng than van xin Mẹ dũ lng thương gip, v đoi nghe nhậm lời con khốn kh ku xin.

 

Xướng:

1. Trong những khi ngặt ngho linh hồn, mọi khi nguy hiễm khốn khó. Xin Mẹ hy thương gip đỡ con.

 

Đp: Xin Mẹ gip đỡ con. [Thưa sau m̃i cu.]

 

2. Khi phải cơn cm dỗ hiễm ngho, cho con biết cầu nguyện m thắng trận.

3. Khi yếu đuối sa ng phạm tội, cho con chỗi dậy tức th.

4. Khi tnh hư nết xấu hnh hung, cho con trị được n.

5. Khi xiềng xch tội lỗi buộc rà̀ng, cho con bức giải,

6. Khi xưng tội chịu lễ, cho con đừng khố nạn m chịu chẳng nn.

7. Khi lm việc Cha, giữ gn hay l cứu lấy cho con đừng trễ ni.

8. Khi đi xưng tội, cho con chắc được ơn tha thứ, v linh hồn được lnh mạnh mọi b̀,

9. Cho con ch quyết chịu lễ thường xuyn, v dọn mnh chịu lễ cho nn.

10. Khi xem lễ, cho con được mọi ơn ch bởi tế lễ.

11. Cho con năng thăm viếng, v chịu lễ thing ling, m knh tn Đức Cha Gisu ngự thật trong hnh bnh.

12. Khi lm cc việc thing ling, cho con đem lng bền ch v sốt mến.

13. Cho con được trung tn theo ơn Cha gọi, v theo niềm bổn phận.

14. Cho con giữ trọn điều răn trn hết, l knh mến một Đức Cha Trời v Đức Cha Gisu, l Đấng cứu chuộc chng con.

15. Cho con lấy lng knh mến v vng nghe Thnh Cha, trong hết mọi sự Cha dạy hay l gửi đến cho con.

16. Cho lng con trổ hoa sạch sẽ, khim nhường chịu kh v thương yu người.

17. Khi cơn bệnh hnh trong thn xc, hay l buồn b linh hồn.

18. Khi phải khinh bĩ, khi mất của cải, khi chịu tang chế, khi buồn bực trong gia đnh.

19. Khi buồn b y ny trong lng, v những khi khng cn trng cậy.

20. Khi lương tm xao xuyến mịt m, cho con được gn giữ bnh an linh hồn v trng cậy Cha,

21. Khi thn thuộc phải cực khốn, cho con gip được bnh an v mạnh sức.

22. Cho con gia cng lm cho linh hồn người ta được rỗi v nn thnh.

23. Cho con cứu lấy cc linh hồn trong luyện ngục.

24. Cho con hm mnh lm việc phước đức m gip cc thầy cả, cc kẻ giảng đạo cng cc người lm việc tng đồ.

25. Cho con đươc bền đỗ, v được giục lng xin ơn ấy hằng ngy.

 

Ph̀n 2:

26. Cho con trung tn chẳng hề sai, m lm việc tn knh Mẹ.

27. Cho con thc giục người trong nh, v nhiều người gio hữu yu mến v cầu xin Mẹ.

28. Khi con mang bệnh lần sau hết.

29. Khi chịu cc php b tch sau hết.

30. Khi cơn hấp hối, phải chước cm dỗ hnh hung.

31. Khi hơi thở sau hết.

32. Khi đứng trước ta Đức Cha Gisu l Quan xt con.

33. Trong luyện ngục, cho con được bớt gia hnh v ngy chịu kh cũng bớt lu di.

34. Cho ngy kia con tới nước Thin đng, làm ṃt cng cả thảy người con yu dấu, m tn tụng Cha cng Đức Mẹ.

35. Cho con đưa anh em bổn đạo về đng knh mến lm ti Mẹ. Xin Mẹ hy thương gip đỡ con.

 

X: Lạy Rất Thnh Đức Mẹ Hằng Cứu Gip. Xin cầu cho chúng con.

Đ: Đng chịu lấy những sự Cha Kit đ hứa.

 

Lời Nguỵn:

Lạy Rất Thnh Đồng Trinh Maria, Mẹ đ vui lng nhận lấy tước hiệu l Mẹ Hằng Cứu Gip, cho được giục lng chng con trng cậy vững vng, th con ni xin Mẹ, dủ lng thương cứu gip con trong mọi nơi mọi lc. / Khi phải cc cơn cm dỗ, khi sa phạm tội v khi gặp cc sự kh trong đời con, v nhứt l trong giờ chết. /

 

Lạy Mẹ hay thương, xin cho con sing năng chạy đến cng Mẹ lun lun. / Con tin rằng, con sing năng chạy đến cng Mẹ, th lm cho Mẹ cng sẳn lng nghe lời con. / Xin Mẹ ban cho con ơn trọng, ny l sing năng cầu xin Mẹ, v được lng trng cậy Mẹ như con thảo, / ngỏ cho Mẹ nghe lời con cầu xin m hằng cứu gip con, v ban cho con được ơn bền đỗ đến cng.

 

Lạy Mẹ yu dấu, hay thương gip, xin Mẹ ban phước lnh cho con / v cầu bầu cho con khi ny v trong giờ lm tử. Amen.

 

Lạy Mẹ Hằng Cứu Gip / xin che chở mọi kẻ thuc về con, ban ơn ph hộ cho Đức Thánh Cha, / cho Hội Thnh, cho nước con, cho gia đnh con, / cho kẻ thn nghĩa, kẻ th nghịch v hết mọi kẻ khốn kh, / sau hết cho cc linh hồn kh́n nạn trong luyện ngục.

 

Lời nguỵn vắn tắt:

* Thnh Maria, Lạy Mẹ Hằng Cứu Gip

- Xin cầu bầu cho chúng con.

* Lạy Thnh Anphons l quan thầy bầu chữa ti.

- Xin gip đỡ ti trong những khi thế ngặt biết chạy đến cng Đức B Maria.

 

9c. Ngy thứ Nhất

Lạy Mẹ Hằng Cứu Gip, sự đến khẩn cầu dưới bức chn dung Mẹ hay lm php lạ, th biết thch tnh phỉ ch con l thế no! Thấy chn dung Mẹ, th hằng lm cho linh hồn con sinh lng cậy trng vững vng v ch thiết, khc no con thảo cậy trng Mẹ lnh vậy. Con thấy Cha Gisu l Đấng cứu chuộc con, cũng l Cha con đang ở trong tay Mẹ. Người l Đấng php tắc v cng, l chủ cả cầm quyền sanh tử mọi loi / l Đấng ban pht mọi sự lnh v mọi ơn phước. M Mẹ l Mẹ Người, / vậy Mẹ c đủ mọi quyền thế m ku xin Người, v Người phải nhận lời Mẹ xin. / Lại Người đ chứng thật, Người khng c lẽ từ chối sự g v cũng khng hề muốn chối sự g với Mẹ. / Vậy lạy Mẹ Cha Gisu, lời Mẹ bầu chữa cho con th rất đỗi thần thế php tắc, nn con chạy đến cng Mẹ v ni xin Mẹ, nội tuần cửu nhật ny, ban cho con ơn ny: (K̉ những ơn mnh c xin) Con tin thật Mẹ sẽ chuyển cầu cho con, nn con cả lng tin cậy cầu xin với Mẹ.

 

* Ngy thứ Hai

Lạy Mẹ Hằng Cứu Gip, Cha Gisu đang run sợ m Mẹ đang ẵm vo lng Mẹ đ, th chẳng những Mẹ nhn đ l Con Đức Cha Trời v con Mẹ m thi đu / m lại Mẹ cũng nhn đ l hết mọi người thế. V bởi Cha định v Mẹ đ nhận, th mọi người đ nn con thật Mẹ m chớ. / Mẹ chẳng qun cảnh thảm sầu trn ni Canvari, ở đ Cha Gisu con Mẹ, đang hấp hối, đ xin Mẹ chịu lấy chng con hết thảy lm con ci Mẹ m thay mặt Người.

 

Vậy Cha Gisu, xưa suy đến Thnh Gi khổ hnh, mnh sẽ phải chịu m run sợ, th chạy đến ẩn nương cnh Mẹ, nhờ Mẹ ph tr an ủi. / Cha Gisu đ l những linh hồn lm nguy gian nan, đ l linh hồn con, bởi đặng chức lm con Mẹ / th cũng đặng php nhờ lng Mẹ ln i, ph tr. Nn nay con đến ku ni Mẹ cứu gip con.

 

Lạy Mẹ l Mẹ con, con lấy lng thật th như con thơ ấu với Mẹ nhn từ, m đến tỏ cho mẹ hay. / Con đặng lm con Mẹ, th con cầm mnh c phước lộc v ngần, v kể chi xiết lng con thương mến Mẹ. / Con cũng đến tỏ by sự con muốn xin cng Mẹ, / con xin g th Mẹ đ biết rồi. Lạy Mẹ dấu yu, xin Mẹ nhậm lời con khấn nguyện.

 

* Ngy thứ Ba

Lạy Mẹ Hằng Cứu Gip, thật con ưa nhn xem chn dung Mẹ rất tốt lnh. / Thấy chn dung Mẹ, th như nghe lời kho lo cao rao phẩm chức cao trọng Mẹ. / con thấy nơi chn dung ấy c khắc tước hiệu rất hiển vinh, Mẹ l Mẹ Đức Cha Trời. / Con thấy Tổng Lnh Thin Thần Gabriel l sứ thần Thin Cha, knh cho Mẹ đầy ơn phước. / Thấy Tổng Lnh Thin Thần Micae, lm cho con nhớ, Mẹ l Đấng thống quản cả đạo binh Thin Quốc, thấy Mẹ đang nắm tay Vua, cả trn hết cc vua trong tay Mẹ. / Cc sự ấy cho con hay: Mẹ l B c phước lạ hơn mọi người nữ. / Mẹ l của qu ha rất xinh đẹp trang điểm bầu thế giới. / Mẹ l loi thọ tạo v song, đ nn xứng đng lm Mẹ Ngi Hai ra đời. / Mẹ l đấng chẳng vương t tch, l đấng tinh tuyền ch Thnh, / l cng cuộc tuyệt diệu của Đấng Ch Tn đ tạo dựng, l vực su chứa đựng sự trọn lnh. / Mẹ l Nữ Vương trn trời dưới đất.

 

Lạy Mẹ rất đng ngợi khen, / con vui mừng m tung h thnh đức v cc sự vinh hiển Mẹ. Mẹ cao sang khn v, đ khng lm cho con khiếp sợ, / lại cng lm cho con thm lng cậy trng Mẹ hơn nữa. V Cha đ dựng nn Mẹ rất Thnh v rất cao quyền php đỗi ấy, chẳng qua l để cho Mẹ lo phần rỗi chng con. / Lạy Mẹ khn snh, xin nhờ quyền php cao cả Mẹ ban, cho con được ơn con xin cng Mẹ by giờ.

 

* Ngy thứ Tư

Lạy Mẹ Hằng Cứu Gip, bức chn dung dịu

dng Mẹ tỏ nt vui cười an ủi lng chng con đang lưu lạc. / Mẹ khc no cy thnh trổ một đo hoa trong sạch vẹn tuyền, v thơm đủ mọi mi nhn đức. / ́y l Gisu con Mẹ, chnh tay Mẹ trao Người cho chng con, th lng chng con cng đặng knh mến Người một cch m i, dịu dng hơn nữa. / Con thấy nơi thượng đnh Mẹ chiếu la một v sao sng lng. / ́y chẳng phải l sao mai, mọc ln m bo tin cho chng con biết, ngy phần rỗi v ngy cứu chuộc đ tỏ rạng. / V lm cho chng con trng cậy, sẽ đặng thấy ngy vinh phước đời đời, chẳng hề chen lặn đ sao? / Mẹ chẳng phải l ngi sao ngoi biển cả, lm cho thin hạ đang lc, phải những cơn bo bùng ging tố, tối tăm m mịt đang nức lng trng cậy đ sao?

 

Lạy Mẹ rất đng mến thương, / Mẹ lm cho gnh bổn phận chng con ra nhẹ nhng, lm cho ch Cha Gisu ra m i l dường no. / Nn một sự nhớ đến Mẹ th đ lm cho con đặng vui vẻ trong lng, / một sự ku tn Mẹ đủ lm cho linh hồn con tư lự lại đặng bnh an, xin Mẹ để cho con lập đi lập lại lời ny lun. i! Mẹ rất đng mến thương, con thương mến Mẹ / con nhờ Mẹ v hiệp với Mẹ, m thương mến Con Cực Thnh Mẹ / i! Mẹ l sự trng cậy của con, xin Mẹ nhậm lời con.

 

* Ngy thứ Năm

Lạy Mẹ Hằng Cứu Gip, / con thấy nơi chn dung Mẹ cn một vẻ khc, cng thi thc con cậy lng nhn từ Mẹ hơn, / l thấy tỏ ra Mẹ l Mẹ sầu bi thống thiết. / V Cha Gisu Mẹ ẵm trn tay, l Đấng chịu đng đinh thing ling trong lòng, trước khi chịu đng đinh thật trn thn xc. / Người thấy trước cc giống khổ hnh, mnh sẽ chịu, lm cho Người run e sợ hi. Mẹ cũng phải nỗi khốn cực cng con, m sự ấy đ nn như khổ hnh cho Mẹ cả đời. Bởi vậy, con hiểu biết cng nghiệp Mẹ rất đỗi lớn lao, / xưng Mẹ l Đấng hiệp cng cứu chuộc loi người, tước ấy thật l chnh đng. Mẹ lại cao quyền lớn thế, m bầu chữa mọi người trước ta Cha cng thẳng.

 

i! Maria, con xin hiệp với Mẹ, m thng phần khốn cực với Con Mẹ, / v hiệp với Con Mẹ, m thng phần khốn cực với Mẹ. / Nỗi cảm tnh ny lại cng thm ảo no hơn nữa, v chnh tội lỗi con đ đng đinh Cha Gisu vo Thnh Gi, m lm cho linh hồn Mẹ rất thương mến Cha, phải khổ hnh khốn cực./ Hm nay, con cậy v cc sự khốn cực Mẹ, m ku xin cng Mẹ. / Xin cho con động lng ăn năn cc tội lỗi con, v đặng lng mạnh mẽ vững vng m xa lnh. / Lại xin Mẹ khấn nhậm lời con khẩn cầu với Mẹ trong tuần cửu nhật ny.

 

* Ngy thứ Su

Lạy Mẹ Hằng Cứu Gip, / xem chn dung Mẹ rất ảo no động lng, th như nghe Mẹ ni cng con rằng: "Mẹ đ chịu khốn cực, v sự khốn cực ấy nặng nề lắm. Bởi v Mẹ rất nhn lnh v cũng l Mẹ chng con, / nn sự khốn kh Mẹ đ chịu, lm cho Mẹ động tnh thương xt đến cc cực nạn chng con. / Vả lại Mẹ cng chịu cực v chng con, th Mẹ cng thương yu chng con hơn",/ sự Mẹ cảm tnh thương xt chng con như vậy, con thấy r ở nơi mắt Mẹ, đang c dấu thương xt thiết tha, / v Mẹ chẳng nhn xem Con Cực Thnh Mẹ, cho bằng nhn xem cc con khổ sở ở dưới đất ny. /

i! Một linh hồn đang phải gian trun, m gặp đặng một tấm lng thiết i, / biết thương xt đến mnh, th n lấy lm dịu dng l ngần no. / M nếu tấm lng ấy, lại l tấm lng Mẹ mnh, cũng l một người Mẹ qu trọng như Mẹ, th n lấy lm an ủi v ngần m chớ.

 

Vậy lạy Mẹ hay cảm tnh thương xt. Nay con đến dưới chn Mẹ, cho đặng lng mạnh mẽ lại như xưa. / Con tin chắc Mẹ chẳng từ bỏ con ci Mẹ, / xin Mẹ nghe tiếng con đang mắc khốn kh ku đến Mẹ. / Xin Mẹ hy ni ra một lời m an ủi linh hồn con, / v xin Mẹ ban cho con ơn trọng ny, l ơn con xin ni cng Mẹ nhn từ, ln mẫn by giờ.

 

* Ngy thứ Bảy

Lạy Mẹ Hằng Cứu Gip, nay con chạy đến cng Mẹ, v chnh Mẹ l Đấng con phải ku xin, v chnh Mẹ l Đấng phải nhậm lời con. / Mẹ l Đấng giữ kho Thin Cha, m Cha muốn cho mọi ơn đều phải qua tay Mẹ. / Thấy bức chn dung Mẹ th con lại nhớ, Mẹ l Mẹ Cha Gisu, l Mẹ sầu bi thống thiết m cũng l Mẹ con nữa. Vậy lạy Mẹ Cha Gisu, / mọi cng nghiệp Cha v chnh lng Cha, th đều ở trong tay Mẹ phn pht chỉ định. / Lạy Mẹ sầu bi, cc sự khốn cực Mẹ, hiệp với cc sự thương kh Đức Cha Gisu, đ lm nn kho tng m cứu chuộc thin hạ. / Lạy Mẹ cả loi người, Mẹ đ lnh lấy phần việc gip đỡ chng con. / Thật con biết chắc, linh hồn no đặng nhờ Mẹ bảo hộ, th chẳng c lẽ Cha ch bỏ n, hay l n phải hư mất đặng, / v linh hồn no hằng bền đỗ ku xin Mẹ, th chắc đặng ơn Mẹ ph hộ chẳng sai.

 

Vậy con tin chắc thể ấy m chạy đến cng Mẹ. / Xin Mẹ cầu bầu cho con, đặng lng trung ngi lm ti Mẹ, ấy l dấu thật đặng ơn bền đỗ v đặng rỗi. / Lại xin Mẹ chuyển cầu cho con đặng ơn ny, l ơn con xin cng Mẹ lấy lng ln i, ban cho con trong tuần cửu nhật ny.

 

* Ngy thứ Tm

Lạy Mẹ Hằng Cứu Gip, một đi khi nghe trong linh hồn con nổi cơn sợ sệt, / đ hay Mẹ c quyền thế lại c lng nhn lnh. / Nhưng khi con nghĩ đến phận hn, khốn khổ con, th con phải run sợ m xt rằng: / "Phận con m dm chạy đến cng Mẹ, v ku xin Mẹ xuống ơn lnh th thật l cả gan qu". / Song thấy chn dung dịu dng Mẹ, th như nghe Mẹ ni cng con rằng: "Ớ con! Hy trng cậy! / Chớ th Mẹ chẳng phải l Mẹ nhn lnh hay thương xt sao? / Mẹ chẳng tm cng m thưởng, chỉ tm gian nan m cứu gip. / Chớ th ci tước hiệu Mẹ l Mẹ Hằng Cứu Gip, chẳng c nghĩa tỏ r rằng: Mẹ phải đỡ vớt mọi nỗi gian trun sao?

 

Maria! Mẹ ơ! Vậy nay con ku đến lng nhn từ Mẹ. / Con cả lng cậy trng Mẹ nhn lnh, hay rộng dung thương xt, ph hộ con, cứu gip con, an ủi con / ấy l chức phận Mẹ m chớ.

 

* Ngy thứ Chín

Lạy Mẹ Hằng Cứu Gip, / nay đ cuối tuần cửu nhật, m con hằng bữa chạy đến sấp mnh xuống dưới chn Mẹ. / Hm nay con ku xin cng Mẹ gắn b, thiết tha, trng cậy hơn mọi lần khc. / Con chắc Mẹ đ nghe lời con cầu xin chẳng cht nghi nan. / Mẹ đ ban cho con ơn con xin cng Mẹ, hay l ơn no khc qu trọng hơn nữa. / Nhn danh con Mẹ, cậy v cc sự đau đớn Mẹ đ chịu, / cậy v lng Mẹ ln i hay thương xt, v nhất l cậy v tước hiệu Mẹ l Mẹ Hằng Cứu Gip. Xin Mẹ nhậm lời con. / Hẳn thật ci tước hiệu Mẹ Hằng Cứu Gip bảo con rằng: Con c php m gắn b xin ni, con nn trng cậy, / con phải trng cậy lun l trng cậy, Mẹ sẽ cứu gip con mọi giờ, mọi khắc trt đời con. / Mỗi khi con tng ngặt, mỗi khi con lm cơn nguy biến ,mỗi khi gặp nỗi gian trun Mẹ sẽ ban mọi ơn cần thiết cho con.

 

i! Mẹ dấu yu! Con trng cậy Mẹ lắm, đến đỗi từ by giờ, con xin cm ơn Mẹ. / Cm ơn Mẹ v cc ơn lnh Mẹ đ ban về trước, / cm ơn Mẹ v cc ơn lnh con trng cậy, lng Mẹ ln i v ngần sẽ ban về sau. / Thật con sẽ ku Mẹ, cho đến giờ tắt hơi, m đợi ngy con được ln trời thương mến Mẹ, khen ngợi Mẹ, v cm ơn Mẹ đời đời chẳng cng.

 

9d. 1 Kinh Lạy Cha; 1 Knh Mừng; 1 Sng Danh;

 

9e. Kinh Hãy Nhớ

Lạy Thnh Nữ Đồng Trinh Maria l Mẹ rất nhn từ, xin hy nhớ xưa nay chưa từng nghe c người no chạy đến cng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu gip m Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. Nhn v sự ấy, con hết lng trng cậy than van chạy đến sấp mnh xuống dưới chn Đức Mẹ l Nữ Đồng Trinh trn hết cc kẻ đồng trinh, xin Đức Mẹ đoi đến con l kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ l Mẹ Cha Cứu thế, xin chớ bỏ lời con ku xin, một dủ lng thương v nhậm lời con cng. Amen.

 

* Lạy Đức Mẹ Hằng Cứu Gip

- Xin cầu cho chng con.

* Lạy Thnh Anphons

- Xin cầu cho chng con.

 

* Kinh Cúi Cùng

Lạy Mẹ Hằng Cứu giúp, cúi xin Mẹ ban phép lành cho chúng con, theo lòng Mẹ hay ln ái./ Chớ chi phép lành Mẹ ban, hằng ở cùng chúng con lun, h̀u trong mọi nơi, mọi giơ,̀ con hằng đặng ơn Mẹ dìu dắt, che chở, ủi an và cứu giúp chúng con lun.

 

Xin Mẹ ban phép lành cách ring cho sự chúng con đã d́c quýt, / là chạy đ́n cùng Mẹ trong h́t mọi dịp, và trở v̀ cùng Mẹ trong những khi làm vịc Kh̉n C̀u. Cúi xin Mẹ lành hằng gìn giữ chúng con, đẹp lòng Mẹ lun ở đời này và đời sau v cùng. Amen.

 

10. Phúc m Suy Nịm

 

11. Kinh Rước Lễ Thing Ling    

Lạy Thnh Tm Cha Gisu đang ngự thật trong B Tch Thnh Thể. Cng với Mẹ Maria, Thnh Cả Giuse, cc Thần Thnh trn trời v Gio Hội hon vũ, con thờ lạy Cha, con yu mến Cha, con cảm tạ Cha về những hồng n đ ban cho con, v con kht khao được yu mến kết hợp với Cha mỗi ngy một hơn. Xin Cha ngự vo lng con cch thing ling v đốt ln trong con ngọn lửa tnh yu mến của Cha Thnh Thần. Xin Cha nn tất cả cho con v cho con được thuộc trọn về Cha.

 

Xin cho con được yu mến Cha như Mẹ Maria đ yu mến Cha, v yu mến Mẹ như Cha Gisu đ yu mến Mẹ. Amen.

 

 

 

 

12. Kinh Vực Su

Lạy Cha con, con ở dưới vực su ku ln Cha, xin Cha hy thương nhận lời con ku van, hy lắng nghe tiếng con cầu xin, nếu Cha chấp tội no ai rỗi được, bởi Cha hằng c lng lnh, cng v lời Cha phn hứa, con đ trng cậy Cha, Linh hồn con cậy v lời hứa ấy, th đ trng cậy Cha. Những kẻ lm dn Đức Cha Trời đm ngy hy trng cậy Người cho lin, v Người rất nhn lnh hay thương v cng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ lm dn Người thay thảy.

 

Lạy Cha xin ban cho linh hồn được nghỉ ngơi đời đời v được sng soi v cng.

Lạy Cha xin cứu lấy linh hồn .cho khỏi t ngục m được nghỉ yn. Amen

 

13. Kinh Cm Ơn

Con cm ơn Đức Cha Trời l Cha lng lnh v cng chẳng bỏ con, chẳng để con khng đời đời, m lại sinh ra con, cho con được lm người, cng hằng gn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngi Hai xuống thế lm người, chuộc tội chịu chết trn cy Thnh Gi v con, lại cho con được đạo thnh Đức Cha Trời, cng chịu nhiều ơn nhiều php Hội Thnh nữa, v đ cho phần xc con ( ngy/đm ) hm nay được mọi sự lnh; lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy cc Thnh ở trn nước thin đng cm ơn Đức Cha Trời thế no, th con cũng hợp cng cc Thnh m dng cho Cha con cng cm ơn như vậy. Amen.

 

14. Kinh Trng C̣y

Chng con trng cậy Rất Thnh Đức Mẹ Cha Trời, xin chớ ch chớ bỏ lời chng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn. Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sng lng. - Hằng chữa chng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

 

* Cc cu Lạy

Lạy Rất Thnh Tri Tim Đức Cha Gisu

Thương xt chng con

Lạy Tri tim cực thanh cực tịnh Rất Thnh Đức B Maria

Cầu cho chng con

Lạy ng Thnh Giuse l bạn Thanh sạch Đức B Maria trọn đời đồng trinh

Cầu cho chng con

Nữ Vương ban sự bnh an

Cầu cho chng con

Cc Thnh Tử Đạo Việt Nam

Cầu cho chng con.

Các Thánh Thin Th̀n và các Thánh b̉n mạng

Cầu cho chng con.

Gisu Maria Giuse con ḿn yu

Xin cứu r̉i các linh h̀n.

 

15. Ḱt Thúc: Thánh Ca

- Thnh Ca dng Chúa / Đức Mẹ

 

- Lm dấu Thnh Gi

Nhn danh Cha v Con v Thnh Thần Amen.

 

 

 

Thng đip Medjugorje ngy 2 Thng Tư 2010 -

Thng Đip qua th nhn Mirjana

Cc con yu du,

Hm nay M chc lnh đc bit cho cc con v M cu nguyn cho cc con được quay tr v ti đường ngay, ti Thnh T ca M - l Đng Cu Đ v Cu Chuc ca cc con - Đng đ cho cc con s sng đi đi. Cc con hy suy gm v thn phn con người, v mi s m n ngăn cn cc con ti vi Con ca M, v s mau qua, s bt ton, v s gii hn - v ri hy nghĩ ti Thnh T ca M, ti lng v b bến ca Ngi. Bng s b mnh v cu nguyn ca cc con hy lm thn xc cc con nn cao qu v hon ho linh hn mnh. Cc con nh ca M, cc con hy sn sng. Cm ơn cc con.

M đ chc lnh cho mi người v tt c cc đ vt thnh mang ti đ lm php. Khi M biến đi Mirjana thy mt cy Thnh Gi ln bng vng pha sau M.

 

Thng đip Medjugorje ngy 25 Thng Ba 2010

Thng Đip qua th nhn Marija

Cc con yu du,

Hm nay na M ước mun mi gi tt c cc con hy vng mnh trong s cu nguyn v trong nhng lc khi th thch tn cng cc con. Cc con hy sng ơn gi lm Kit Hu ca mnh trong nim vui, trong s khim h, v l chng nhn ti cho mi người. M lun vi cc con v M mang tt c cc con ti trước Thnh T Gisu ca M, v Ngi s l sc mnh v l tr gip ca cc con. Cm ơn cc con đ đp li li mi gi ca M.

 

 

 

Xin Chúa Gisu và Mẹ Maria

 

Ban tràn đ̀y Yu Thương, An Bình và n Thánh

 

Trn anh chị và gia-quýn.