CHƯƠNG TRNH NGẮM

 

5 Du Thnh Cha Gisu

 

7 S Thương Kh Đc M

 

Thứ Bảy Tùn Thánh

 

Phòng Kính Mẹ Thánh Th̉

6:50 am V-N

 

 

1. Lm dấu Thnh Gi:

Nhn Danh Cha v Con v Thnh Thần Amen.

 

* Kinh Đức Chúa Thánh Th̀n   

Chng con ly ơn Đc Cha Thnh Thn thing ling sng lng v cng, chng con xin Đc Cha Thnh Thn xung đy lng chng con l k tin cy Đc Cha Tri, v đt la knh mến Đc Cha Tri trong lng chng con. Chng con xin Đc Cha Tri cho Đc Cha Thnh Thn xung.

* Sa li mi s trong ngoi chng con.

Chng con cu cng Đc Cha Tri, xưa đ cho Đc Cha Thnh Thn xung soi lng dy d cc Thnh tng đ. Th ry chng con cũng xin Đc Cha Tri cho Đc Cha Thnh Thn li xung, an i dy d chng con lm nhng vic lnh, v cng nghip v cng Đc Cha Gisu Kit l Cha chng con. Amen.

 

2.  Kinh Tin 

Ly Cha, con tin tht c mt mt Đc Cha Tri l Đng thưng pht v cng, con li tin tht Đc Cha Tri c Ba ngi, m Ngi Th Hai đ xung thế lm ngưi chu nn chu chết m chuc ti cho thin h. By nhiu điu y, cng cc điu Hi Thnh dy, th con tin vng vng v Cha l Đng thng minh v chn tht v cng, đ phn truyn cho Hi thnh. Amen.

 

*Kinh C̣y

Ly Cha, con trng cy vng vng, v cng nghip Đc Cha Gisu, th Cha s ban ơn cho con gi đo nn đi ny, cho ngy sau đưc ln Thin đng xem thy mt Đc Cha Tri hưng phc đi đi, v Cha l Đng php tc v lng lnh v cng, đ phn ha s y, chng c l no sai đưc. Amen.

 

*Kinh Ḿn

Ly Cha, con knh mến Cha hết lng hết sc trn hết mi s, v Cha l Đng trn tt trn lnh v cng, li v Cha, th con thương yu ngưi ta như mnh con vy. Amen.

 

*Kinh Ăn Năn Ṭi

Ly Cha con, Cha l Đng trn tt trn lnh v cng. Cha đ dng nn con, v cho Con Cha ra đi chu nn chu chết v con, m con đ c lng phn nghch li nghĩa cng Cha , th con lo bun đau đn cng ch ght mi ti con trn hết mi s . Con dc lng cha ci v nh ơn Cha th con s trnh xa dp ti, cng lm vic đn ti cho xng. Amen.

 

 

3. Ngắm 5 Du Thnh Cha Gisu

 

 

PHP LẦN HẠT

 

NĂM DẤU THNH ĐỨC CHA GISU

 

30 KINH LẠY CHA, V 5 KINH KNH MỪNG

CHIA RA LM SU PHẦN

 

 

THỨ NHẤT TH NGẮM:

Khi qun d bt chn t Đ.C.G. vo Thnh Gi, m đng đanh bng mũi đau lm, mu chy ra rng rng.

 

Khi ngm s y th nguyn năm kinh Ly Cha; ly ơn Đ.C.G. chu đng đanh chn t v chng ti bi đi đng tri. Cng nguyn mt kinh Knh Mng; thương Đc M đau đn trong lng, như phi đng đanh vy. Xin cho chng ti cha đi đng tri, y l ch lm ti li na.   Amen.

 

 

THỨ HAI TH NGẮM:

Khi qun d bt chn hu Đ.C.G. vo Thnh Gi m đng đanh nơi c gn cng mch mu nhiu, cho nn c v mnh Đ.C.G. phi khn.

 

Khi ngm s y th nguyn năm kinh Ly Cha; đi ơn Đ.C.G. xưa thế gian 33 năm, mi chn đi dy d chng ti, m chng ti li ly đanh đng chn cho. Cng nguyn mt kinh Knh Mng; thương Đc M phi khn cng Con; xin cho cng ti hng đi đng ngay tht, l đp lng Đc Cha Tri lin.   Amen.

 

 

THỨ BA TH NGẮM:

Khi qun d bt tay t Đ.C.G. vo Thnh Gi m ly đanh st đng vo đau lm, bi c v mnh Đ.C.G. nng th l tay lin xếch ra cng thm đau đn hơn na.

 

Khi ngm s y th nguyn năm kinh Ly Cha; đi ơn Cha C chng tiếc mnh v con d l chng ti. Cng nguyn mt kinh Knh Mng; thương Đc M phi đau đn v Con, xin cho chng ti cha s chng nn, cho ngy sau khi bn t Đ.C.G. l bn k phi xa ho ngc.   Amen.

 

 

THỨ B́N TH NGẮM:

Khi qun d bt tay hu Đ.C.G. vo Thnh Gi, m bi chng đến l n lm đ sn, th n buc c tay ko ra cho đến nơi, lin gin xương ngc ra, cho nn đau đn lm th mi đng đanh vo.

 

Khi ngm s y th nguyn năm kinh Ly Cha; thương Đ.C.G. ly tay lm nhng s lnh cho thin h, m ngưi ta li tr cng cho lm vy. Cng nguyn mt kinh Knh Mng; thương Đc M bi yu Con hơn mnh th thm thiết lm. Xin cho chng ti lm s phc đc, cho ngy sau đưc bn hu Đ.C.G., l bn k đng ln thin đng.   Amen.

 

 

THỨ NĂM TH NGẮM:

Khi Đ.C.G. đ sinh th, by gi c mt ngưi cc quan ly đng m đm cnh nương long Đ.C.G., phi tri tim, mu cng nưc chy ra: bi Ngưi đ sinh th, th lng Đc M đau đn lm, như phi dao sc thu qua Tri Tim vy.

 

Khi ngm s y th nguyn năm kinh Ly Cha; đi ơn Đ.C.G. đ ly hết mu trong tri tim đ ra cho chng ti. Cng nguyn mt kinh Knh Mng: thương Đc M như phi dao sc thu qua trong lng. Xin cho chng ti ch yu s thế gian m b nghĩa Đ.C.G. yu du chng ti cho nn chu chết lm vy. Amen.

 

 

THỨ SÁU TH NGUỴN:

Ba kinh Lạy Cha Knh ly đanh sc thu qua chn tay Đ.C.G.. Li nguyn mt kinh Ly Cha, knh ly lưi đng thu qua cnh nương long Đ.C.G.. Li nguyn mt kinh Ly Cha knh ly Thnh Gi, l giưng Cha c mun vt nm khi sinh th. Xin Đ.C.G. ly Thnh Gi, đanh sc, lưi đng, như chia kha m ca thin đng cho chng ti đưc vo. Amen.

 

 

Lời Nguỵn Ḱt:

Ly ơn Đ.C.G. cng rt thnh Đc B; chng ti dng by nhiu kinh nguyn ny, nh đến nhng s thương kh Cha C đ chu chết v chng ti. Ch g chng ti c ngy no đưc chu s g kh v Đ.C.G. lm chng c lng knh mến Cha c trn hết mi s. Song le chng ti l k yếu sc, cy trng rt thnh Đc B thm sc cho chng ti, đưc gi đo cho trn, cng xưng tn Đ.C.G. ra trưc mt thin h.   Amen.

 

3a. Thánh Ca Dng Chúa

 

4. Ngm 7 S Thương Kh Đc M

 

Lời Nguỵn mở đ̀u:

Ly Đc M, xin Đc M ly lng thương xt m cu nguyn cho chng con đưc nh cng nghip Đc Cha Gisu cng nh cng nghip Đc M, cho đưc khi ti li chng con đ phm, cng nhng hnh pht chng con đ đng chu.  Li xin Đc M ph h cho chng con lm vic ny nn, cho đưc nhng php n t Hi Thnh ban cho k lm vic knh nhng s thương kh Đc M.

 

 

 

THỨ NH́T TH NGẮM:

ng Thnh Simon ni tin tri cng Đức Mẹ.

 

Khi ng Thnh Simon m knh Đc Cha Gisu th ni cng Đc M rng: "Con Đc M ngy sau nn như bia bn cng như dao sc thu qua lng Đc M. Đc M nghe li lm vy th trn đi nhng nh lin, v lo bun đau đn như phi dao sc thu qua lng vy.

 

Khi ngm s y, th nguyn mt kinh Ly Cha, mt kinh Knh Mng.  Xin Đc M cu cho chng con đưc nh nhng s thương kh Đc Cha Gisu như Đc M thu xưa.  Amen.

 

 

THỨ HAI TH NGẮM:

Đức Mẹ đem Đức Cha Gisu trốn sang nước gpt.

 

Khi thnh Thin thn bo tin cho Đc M rng: vua Hrđ đi tm Đc Cha Gisu m giết, th Đc M đem Con sang nưc gpt, m Ngưi thương Con cn non nt mi sinh, v lo bun đau đn như phi dao sc thu qua lng vy.

 

Khi ngm s y, th nguyn mt kinh Ly Cha, mt kinh Knh Mng.  Xin Đc M cu cho chng con ch lm s g tri nghch cng mt lng Đc Cha Gisu na.  Amen.

 

 

 

THỨ BA TH NGẮM:

Đức Cha Gisu ở lại trong Đền thờ, m Đức Mẹ tm kiếm Người ba ngy.

 

Khi Đc M đem Con đi l đn th thnh Girusalem, m khi v lc mt Con, th Đc M nhng thc thu đm than th khc lc, v lo bun đau đn như phi dao sc thu qua lng vy.

 

Khi ngm s y, th nguyn mt kinh Ly Cha, mt kinh Knh Mng.  Xin Đc M cu cho chng con ch cn đi đng ti li, m b mt nghĩa cng Đc Cha Gisu na.  Amen.

 

 

 

THỨ B́N TH NGẮM:

Đức Mẹ gặp Đức Cha Gisu đang vc cy Thnh gi.

 

Khi Đc M theo Con khi đi chu chết, th thy Con vc Thnh Gi ln ni Calvari nhiu ln ng xung đt, m qun d đp dy gic đi cho chng, th hai con mt Đc M nn như hai sui nưc chy xung, đau đn trong lng như dao sc thu qua lng vy.

 

Khi ngm s y, th nguyn mt kinh Ly Cha, mt kinh Knh Mng.  Xin Đc M cu cho chng con đưc vc Thnh gi theo Đc Cha Gisu, y l ch theo mnh, mt theo Đc Cha Gisu lin.  Amen.

 

 

THỨ NĂM TH NGẮM:

Đức Mẹ đứng kề Thnh gi Đức Cha Gisu l Con rất yu dấu khi trt linh hồn.

 

Khi Đc M thy Con treo trn cy Thnh gi phn ra by li,  như tri ca trng đ cho M, đon th gc đu xung gi Đc M m sinh th, th lng Đc M đau đn như dao sc thu qua lng vy.

 

Khi ngm s y, th nguyn mt kinh Ly Cha, mt kinh Knh Mng.  Xin Đc M cu cho chng con đưc nh by li trng y, như ca chu bu Cha tri cho con, v gi trong lng chng con cho đến trn đi.  Amen.

 

 

THỨ SÁU TH NGẮM:

Hai mn đệ hạ xc Đức Cha Gisu m trao cho Đức Mẹ ẵm knh.

 

Khi ng thnh Giuse cng ng thnh Nic-đm tho đanh m đem xc Đc Cha Gisu xung m ph tay Đc M, khi y Đc M giơ hay tay ln toan đ ly xc Con, đến khi đ đưc th m vo lng, đon p mt xung trn đu Con, chng qun nhng gai nhn đu Con thu vo mt M, m mt M th chan cha nhng mu Con dnh vo, mt Con th dm da nhng nưc mt M chy xung.  Ai suy cho đưc s trong lng Đc M by gi, thương xt khc lc thm thiết đau đn khn cc l th no!  Đon ly khăn trng m lim xc Con, th lng Đc M đau đn như dao sc thu qua lng đt rut ra vy.

 

Khi ngm s y, th nguyn mt kinh Ly Cha, mt kinh Knh Mng.  Xin Đc M cu cho chng con đưc ăn năn lo bun ght ti, v lm cho Đc Cha Gisu chu chết lm vy.  Amen.

 

 

THỨ BẢY TH NGẮM:

Mn đệ tng xc Đức Cha Gisu vo huyệt đ mới.

 

Khi tm xc Đc Cha Gisu m tng trong hang đ, đon ly hn đ ln m che ngoi ca hang th lng Đc M đau đn như đ chết m chn mt m cng con vy, v khi trưc cn xem thy xc Con m cn đau đn khn cc dưng y, song le by gi chng cn xem thy xc Con na, th biết đau đn khn cc l thế no!  Như dao sc thu qua lng vy.

 

Khi ngm s y, th nguyn mt kinh Ly Cha, mt kinh Knh Mng.  Xin Đc M cu cho chng con đưc ăn năn lo bun mi ti, v lm cho mt nghĩa cng Đc Cha Gisu, cng xin in nhng s thương kh Đc Cha Gisu vo lng chng con cho đến trn đi.  Amen.

 

 

*Lời Nguỵn ḱt.

Chng con cm ơn Đc Cha Gisu, xưa đ chu nn chu chết v chng con, th đ hp như li ng thnh Simon ni, m Đc M nh lin. Vy chng con dc lng knh nh by s đau đn Đc M cho lin, v xin Đc M hng cu gip chng con cho khi ng phm ti mt lng Đc Cha Gisu cng Đc M, nht l khi mong sinh th cho đưc chu cc php B Tch v khi chết tươi, cng nhng s khn kh him ngho v phn xc, v đưc trng ơn Đc M hng cu gip chng con cho khi.  Vy chng con ch mt lng cy Rt Thnh Đc M l Quan Thy, l Cha Bu, l Sao Mai dn đng cho chng con đang cn vưt bin thế gian ny cho khi lc, cho ngy sau đưc vo nưc thin đng, chu chc Đc Cha Gisu cng Rt Thnh Đc M đi đi chng cng.  Amen. 

 

4a. Thánh Ca Dng Đức Mẹ

 

5. Phúc m:

 

6. Kinh Rước L̃ Thing Ling

i Lạy Cha Gisu, con hướng vo Nh Tm, nơi Cha đang n mình v yu thương chúng con. i Thin Chúa của con, con yu ḿn Cha h́t lòng, con khao khát Chúa h́t sức. Con khng th rước Cha qua bánh Thnh. Mặc dù ṿy, con kính xin Cha víng thăm h̀n con vi các n sng ca Chúa. Xin Cha hãy ngự đ́n cch thing ling vào trái tim con. Xin thanh ty v thnh ha n. Xin lm n ging như Tri Tim ca Cha. Amen

 

"Lạy Tri Tim Cc Thnh Cha Gisu, xin cho ton thế gii bng chy vi tnh yu ca Ngi!"

 

 

7. C̀u Cho Các Linh H̀n

1 Kinh Ly Cha,

1 Kinh Kính Mng,

1 Kinh Sng Danh,

v Lời Nguỵn.

 

 

*Kinh Lạy Cha

Ly Cha chng con trn tri, chng con nguyn danh cha c sng, nưc Cha tr đ́n, Cha th hin dưới đ́t cũng như trn tri.

Xin cha cho chng con hm nay lương thc hng ngy, v tha n chng con, như chng con cũng tha k c n chng con. Xin ch đ chng con sa chưc cm d, nhưng cứu chng con cho kho s d. Amen.

 

*Kinh Kính Mừng

Knh mng Maria đy ơn phc Đc Chu Tri cng B, B c phúc l hơn mo ngưi n, v Gisu con lng B gm phc l.

Thánh Maria Đc M Cha Tri cu cho chng con l k c ti khi ny v trong gi lm t. Amen.

*Kinh Sáng Danh

Sng danh Đc Chu Cha v Đc Cha Con, v Đức Cha Thnh Thn.

Như đ c trước v cng v by gi v hng c v đi đi chng cng. Amen.

 

*Lời Nguỵn:

Chng con cy v Danh Cha nhn t, xin cho cc LINH HN đưc ln chn ngh ngơi, hng xem thy mt Đc Cha Tri, sng lng vui v v cng. Amen.

 

8. Kinh Bởi Lời

Ly c Cha Gisu xưa bi li m xung thế gian, 33 năm cng chu nhng s thương kh cho cc linh hn đưc ri. Th ry chng con xin Cha rt nhn lnh hay thương v cng, xin tha phn pht cho cc linh hn đ cu nguyn hm nay, hoc cn giam nơi la luyn ti th xin m ca t rc y cho ra m đem đến chn hưng vui tht l nưc thin đng v cng nghip Cha con đ chu nn chu chết v chng con. Amen.

 

*Kinh Vực Su

Ly Cha con, con dưi vc su ku ln Cha, xin Cha hy thương nhn li con ku van, hy lng nghe tiếng con cu xin, nếu Cha chp ti no ai ri đưc, bi Cha hng c lng lnh, cng v li Cha phn ha, con đ trng cy Cha, Linh hn con cy v li ha y, th đ trng cy Cha. Nhng k lm dn Đc Cha Tri đm ngy hy trng cy Ngưi cho lin, v Ngưi rt nhn lnh hay thương v cng, s tha hết mi ti li k lm dn Ngưi thay thy.

 

Ly Cha xin ban cho các linh hn đưc ngh ngơi đi đi v đưc sng soi v cng.

Ly Cha xin cu ly các linh hn cho khi t ngc v đưc ngh yn. Amen.

 

*Kinh Lạy Cha Con

Ly Cha con, Cha đ phn dy rng, bay hy xin th bay s đưc. Vy con xin Cha lng lnh v cng thương đến cc linh hn nơi la luyn ti. Xin Cha nghe li con cu xin ku van, cho linh hn ng b, cha m, anh em, bn hu con. Xin Cha m ca thin đng cho cc linh hn y vo. Xin cho cc linh hn y đưc s sng v cng hng soi cho lin. Amen

 

8a. Thánh ca c̀u h̀n

 

9. Kinh Phó Dng

Ly Cha con, con xin ph dng linh hn v xc con trong tay Cha con. Cha đ ph h con ban ngy, th xin Cha cũng gn gi con ban đm ko sa phm ti g mt lng Cha hay l chết tươi ăn năn ti chng kp. Ch chi sng chết con đưc gi mt lng knh mến Cha lun. Amen.

 

*Kinh Cám Ơn

Con cm ơn Đc Cha Tri l Cha lng lnh v cng, chng b con, chng đ con khng đi đi, m li sinh ra con, cho con đưc lm ngưi, cng hng gn gi con, hng che ch con. Li cho Ngi Hai xung thế lm ngưi, chuc ti chu chết trn cy Thnh Gi v con, li cho con đưc Đo Thnh Đc Cha Tri, cng chu nhiu ơn nhiu php Hi Thnh na, v đ cho phn xc con (ngy/đm) hm nay đưc mi s lnh, li cu ly con ko phi chết tươi ăn năn ti chng kp. Vy cc Thnh trn nưc thin đng cm ơn Đc Cha Tri th no, th con cũng hp cng cc Thnh m dng cho Cha con, cng cm ơn như vy. Amen.

 

10. Kinh Trng C̣y

Chng con trng cy Rt Thnh Đc M Cha Tri, xin ch ch ch b li chng con nguyn trong cơn gian nan thiếu thn. Đc N Đng Trinh hin vinh sng lng. Hng cha chng con cho khi mi s d. Amen.

 

*Cc Cu Lạy

Ly Rt Thnh Tri Tim Đc Cha Gisu

Thương xt chng con.

Ly Tri tim cc thanh cc tịnh Rt Thnh Đc B Maria

Cu cho chng con.

Ly Thnh Giuse l bn Thanh sch Đc B Maria trn đi đng trinh

Cu cho chng con.

N Vương ban s bnh an

Cu cho chng con.

Cc Thnh T Đo Vit nam

Cu cho chng con.

Các Thánh Thin Th̀n và các Thánh b̉n mạng

C̀u cho chúng con.

Gisu Maria Giuse con ḿn yu,

- Xin cứu r̃i các linh h̀n.

 

*Kinh V D́u

Ly Cha chng con, v du Thnh Gi , xin cha chng con cho khi k th , nhn danh Cha v Con v Thnh Thn. Amen.

 

11. Ḱt Thúc

Thánh Ca Dng Chúa / Đức Mẹ

 

 

Xin Chúa Gisu và Mẹ Thánh Th̉

 

Ban tràn đ̀y Yu Thương, An Bình và n Thánh

Trn anh chị và gia-quýn.

 

 

 

 

Lịch bài đọc Thánh L̃ tháng 4-2011: http://www.dongcong.net/Calendar/2011/04.htm

 

40 Bi Suy Niệm Ma Chay :

http://gxdaminh.net/tai-lieu/1702-40-bai-suy-niem-mua-chay-.html