CHƯƠNG TRNH NGẮM

15 Sự Thương Khó Đức Chúa Gisu

 

MÙA CHAY THÁNH

 

Phòng Kính Mẹ Thánh Th̉

6:50 am V-N

 

 

1. Lm dấu Thnh Gi:

Nhn Danh Cha v Con v Thnh Thần Amen.

 

*Kinh Đức Chúa Thánh Th̀n ( Hoặc Hát )

Chng con lạy ơn Đức Cha Thnh Thần thing ling sng lng v cng, chng con xin Đức Cha Thnh Thần xuống đầy lng chng con l kẻ tin cậy Đức Cha Trời, v đốt lửa knh mến Đức Cha Trời trong lng chng con. Chng con xin Đức Cha Trời cho Đức Cha Thnh Thần xuống.

          * Sửa lại mọi sự trong ngoi chng con.

Chng con cầu cng Đức Cha Trời, xưa đ cho Đức Cha Thnh Thần xuống soi lng dạy dỗ cc Thnh tng đồ. Th ry chng con cũng xin Đức Cha Trời cho Đức Cha Thnh Thần lại xuống, an ủi dạy dỗ chng con lm những việc lnh, v cng nghiệp v cng Đức Cha Gisu Kit l Cha chng con. Amen.

 

2. Kinh Tin 

Lạy Cha con, con tin thật c một Đức Cha Trời l Đấng thưởng phạt v cng, con lại tin thật Đức Cha Trời c Ba ngi, m Ngi Thứ Hai đ xuống thế lm người chịu nạn chịu chết m chuộc tội cho thin hạ. Bấy nhiu điều ấy, cng cc điều Hội Thnh dạy, th con tin vững vng v Cha l Đấng thng minh v chn thật v cng, đ phn truyền cho Hội thnh. Amen.

 

* Kinh C̣y

Lạy Cha con, con trng cậy vững vng, v cng nghiệp Đức Cha Gisu, th Cha sẽ ban ơn cho con giữ đạo nn ở đời ny, cho ngy sau được ln Thin đng xem thấy mặt Đức Cha Trời hưởng phc đời đời, v Cha l Đấng php tắc v lng lnh v cng, đ phn hứa sự ấy, chẳng c lẽ no sai được. Amen.

 

* Kinh Ḿn

Lạy Cha con, con knh mến Cha hết lng hết sức trn hết mọi sự, v Cha l Đấng trọn tốt trọn lnh v cng, lại v Cha, th con thương yu người ta như mnh con vậy. Amen.

 

* Kinh Ăn Năn Ṭi

Lạy Cha con, Cha l Đấng trọn tốt trọn lnh v cng. Cha đ dựng nn con, v cho Con Cha ra đời chịu nạn chịu chết v con, m con đ cả lng phản nghịch lỗi nghĩa cng Cha , th con lo buồn đau đớn cng ch ght mọi tội con trn hết mọi sự . Con dốc lng chừa cải v nhờ ơn Cha th con sẽ trnh xa dịp tội, cng lm việc đền tội cho xứng. Amen.

 

 

3. Ngắm 15 SỰ THƯƠNG KH ĐỨC CHA GISU

 

THƯƠNG I! CON ĐC CHA TRI RA ĐI

CHU THM NGHN S THƯƠNG KH V TI THIN H.

 

THỨ NHẤT TH NGẮM:

Khi Đức Chúa Gisu đ đến ngy dọn chịu nạn, m chuộc tội cho thin hạ, th c thằng Giuđa l đầy tớ, Đức Chúa Gisu đ nui n nhiều năm, dạy dỗ những sự hiền lnh; m quỷ dục lng n bn Đức Chúa Gisu cho qun Giudu ba mươi đồng bạc. Vậy, Đức Chúa Gisu thương thin hạ, toan liều mnh chịu chết, th gi Đức Mẹ m đi thnh Girusalem, l kẻ chợ nước Giudu. Song le trước chịu nạn, th đm ấy Đức Chúa Gisu lấy nước m qu xuống rửa chn cho cc đầy tớ cả, cng rửa chn thằng Giuđa với, chẳng những nước khng cng lấy nước mắt rửa chn cho n nữa, v thương tiếc linh hồn ấy rnh mất. Đoạn Đức Chúa Gisu truyền php Thnh Thể cho thin hạ: l php Mnh Thnh, nui lấy linh hồn loi người ta cho đến hết đời.

 

Khi ngắm bấy nhiu sự, th nguyện một kinh Lạy Cha, ** 3 ** kinh Knh Mừng. Đội ơn Đức Chúa Gisu đ truyền php Thịt Mu mnh cho chng ti. Lại xin xuống sức giữ đạo cho trọn, chớ bắt chước thằng Giuđa bn Đức Chúa Gisu lm vậy.  Amen.

 

THỨ HAI TH NGẮM:

Khi Đức Chúa Gisu đm ấy thấy tội thin hạ, v thằng Giuđa phải sa hoả ngục cng kẻ ngy sau theo n, th Đức Chúa Gisu lo buồn sầu no, liền vo một vườn lng ấy gọi l Giệtsimani, m chọn ba đầy tớ đi cng, một l ng thnh Phr, hai l ng thnh Giacb, ba l ng thnh Gioan. Vậy Đức Chúa Gisu sấp mnh xuống đất, cầu cng Đức Cha Cha ba lần. Đang khi cn nguyện, th Đức Cha Cha sai một Thin Thần xuống an ủi Đức Chúa Gisu vo chịu nạn, cho cả v loi người ta được khỏi tội. Đoạn Đức Chúa Gisu lo lắm, cho nn nhọc cả v mnh, m những mồ hi mu chảy ra nhỏ xuống đất.

 

Khi ngắm bấy nhiu sự, th nguyện một kinh Lạy Cha, ** 3 ** kinh Knh Mừng. Thương Đức Chúa Gisu lo buồn v chng ti. Xin dốc lng chừa mọi tội; kẻo lm cho Đức Chúa Gisu lo buồn lm vậy.  Amen.

 

THỨ BA TH NGẮM:

Khi Đức Chúa Gisu đ biết thằng Giuđa cng cc qun dữ đ đến gần th Đức Chúa Gisu ra rước n. Bấy giờ thằng Giuđa giả chước đến hn mặt Đức Chúa Gisu m người biết lng n độc, th cũng nhịn m cho n. Đoạn liền hỏi cc qun dữ rằng: bay đi tm ai? N thưa rằng: chng ta đi tm Gisu Nazart. Bấy giờ Đức Chúa Gisu phn rằng: ny tao, n liền ng ra hết. Đoạn Đức Chúa Gisu cho n đứng dậy, m hỏi như khi trước, n lại thưa như vậy, th Người mới ph mnh cho n bắt. Khi ấy ng thnh Phr chm đứt tai một người đầy tớ thầy cả Giudu, m Đức Chúa Gisu quở ng thnh Phr, cng chữa tai thằng ấy cho đ. Bấy giờ qun dữ lấy li ti sắt, cng dy da, m buộc cổ, v tri cnh tay Đức Chúa Gisu cng đấm miệng ba mươi lần m li đi. Đm ấy Người ng xuống đất bảy lần; m qun dữ lại đạp dậy. C kẻ lấy lọng gươm m thc; c kẻ lấy đuốc hoa trước mặt, lại chm vo mnh cho tắt đi. Sau nữa, đến sng th n đi trn cầu, m dng dy bắt Đức Chúa Gisu lội dưới sng lạnh lẽo gi rt.

 

Khi ngắm bấy nhiu sự, th nguyện một kinh Lạy Cha, ** 3 ** kinh Knh Mừng. Thương Đức Chúa Gisu chịu kh v chng ti; xin mở dy ra l tội buộc linh hồn chng ti.  Amen.

 

THỨ B́N TH NGẮM:

Khi qun dữ nộp Đức Chúa Gisu cho Annt, l cha vợ Caipha lm thầy cả Giudu, m Đức Chúa Gisu chịu nhiều sự kh trong nh ấy, đoạn mới nộp cho Caipha. Bấy giờ c một người cc quan, xỏ tay vo bao sắt, m vả ngang mặt Đức Chúa Gisu trước mặt thin hạ. Thầy cả Giudu nghe thấy Đức Chúa Gisu xưng mnh l con Đức Cha Trời, th mắng rằng: ấy bay đ thấy n ni lời lỗi lm vậy, cn tm chứng no lm chi nữa, m chẳng giết đi cho rồi. Đm ấy qun dữ bắt tri cnh tay Đức Chúa Gisu vo cột đ, m lấy khăn che mặt, đoạn mới giổ, cng giật tc v ru Đức Chúa Gisu Lại lấy roi, cng bn dưới hi đi, đnh ngang mặt, lại vả thu đm bốn trăm lần. Đm ấy c kẻ hỏi ng thnh Phr rằng: my phải đầy tớ Gisu chăng? ng thnh Phr liền sợ, m chối ba lần rằng: mnh chẳng biết người ấy l ai. Đức Chúa Gisu thương m trở mặt ra xem ng thnh Phr, bấy giờ người ăn năn tội ấy lắm, ra ngoi khc lc chẳng c khi đừng, trọn đời đến sớm mai g gy nhớ đến tội xưa liền khc lc.

 

Khi ngắm bấy nhiu sự, th nguyện một kinh Lạy Cha, ** 3 ** kinh Knh Mừng. Thương Đức Chúa Gisu chịu thương kh v chng ti, xin cho chng ti mạnh sức m xưng đạo Đức Chúa Gisu ra kẻo ngy no chối chăng.  Amen.

 

THỨ NĂM TH NGẮM:

Khi qun dữ sớm mai nộp Đức Chúa Gisu cho quan Trấn Thủ tn l Philat, m quan ấy xt chẳng thấy sự g lỗi th khiến tha: nhưng m qun ấy ku can chẳng cho, th Philat ph Đức Chúa Gisu cho mặc vua Hrđ xt. M Hrđ hỏi mọi lẽ, song le Đức Chúa Gisu chẳng thưa một điều, cho nn vua ấy giận m ch răng: Người ny dại, no biết đ g m nộp cho tao xt lm sao? Đoạn khiến lấy o trắng cho mặc: rằng người dại th mặc o ấy, m đem về trả quan Philat, khi cn đi dọc đng, th qun dữ đnh Đức Chúa Gisu cng lm những sự xấu hổ. Philat thấy Đức Chúa Gisu th thương: Vốn thi Giudu, đến ngy lễ cả thường tha một người t; cũng c đứa trộm cướp giết người, tn l Baraba cầm đấy, th Philat hỏi dn rằng: một l Gisu, hai l Baraba, bay muốn tha ai? Bấy giờ n thưa rằng: tha Baraba m giết Gisu.

 

Khi ngắm bấy nhiu sự, th nguyện một kinh Lạy Cha, ** 3 ** kinh Knh Mừng. Thương Đức Chúa Gisu chịu xấu hổ v chng ti. Xin cho chng ti được lng knh mến Đức Chúa Gisu trn hết mọi sự, chớ bắt chước qun Giudu yu kẻ gian dữ, m bỏ mọi sự lnh lm chi.  Amen.

 

THỨ SÁU TH NGẮM:

Khi Philat thấy dn chẳng chịu tha Đức Chúa Gisu th ph cho một cơ qun l su trăm su mươi su người, m khiến đnh Đức Chúa Gisu cho đẹp lng dn Giudu. Bấy giờ n lột o ra, liền tri chn tay vo cột đ. Đoạn lấy ch gai, cng dy da, v li ti sắt đnh cả v mnh Đức Chúa Gisu dư năm nghn đn, cho nn nt hết thịt ra, xem thấy xương, chẳng cn nơi đu lnh, mặt mũi chẳng cn hnh tượng người như trước nữa. Song le bấy nhiu qun ấy chẳng c ai thương Đức Chúa Gisu sốt; n đnh nhọc mỏi tay; m lng Người cn muốn chịu kh nữa v tội thin hạ.

 

Khi ngắm bấy nhiu sự, th nguyện một kinh Lạy Cha, ** 3 ** kinh Knh Mừng. Thương Đức Chúa Gisu phải đn như kẻ trộm cướp trước mặt thin hạ: Xin cho chng ti dốc lng chừa mọi tội, kẻo lm cho Đức Chúa Gisu phải đn lm vậy.  Amen.

 

THỨ BẢY TH NGẮM:

Khi qun dữ đ đnh Đức Chúa Gisu đoạn, th Người mặc o vo, m o ấy dnh mu nơi dấu đn đnh, th qun dữ lại giật o đi, cho nn mu nơi dấu lại chảy ra theo. Bấy giờ n khiến Đức Chúa Gisu mặc một o đỏ, đoạn lấy ch gai khoanh trn lm nn, đng vo đầu Đức Chúa Gisu bảy mươi hai ci gai th lọt vo c, mu chảy xuống đầy mặt rng rng. Đoạn n khiến Người ngồi, m qu xuống nhạo rằng: tu vua Giudu, cng giổ ngang mặt. C kẻ lấy di m va trn gai lọt vo cho lắm, c kẻ th vả ngang mặt, cho nn mu trong miệng lại chảy ra.

 

Khi ngắm bấy nhiu sự, th nguyện một kinh Lạy Cha, ** 3 ** kinh Knh Mừng. Thương Đức Chúa Gisu l Cha thật trời đất. Xin cho chng ti thờ phượng cng knh mến trn hết mọi sự.  Amen.

 

THỨ TÁM TH NGẮM:

Khi Philat thấy cc quan lm khốn Đức Chúa Gisu qu lẽ lắm th thương, m ngờ l dn xem thấy hnh tượng khốn nạn lm vậy cũng thương chăng, th Philat đem Người ln nơi cao trước mặt thin hạ m rằng: "Ny l Người ấy". Dn liền ku ln rằng: đem đi đng đanh n gc thnh gi. Philat lại rằng: tao đng đanh vua bay lm sao? Dn thưa rằng: chng ti c một vua tn l Sisari. Bấy giờ Philat thấy mất cng; sợ dn co mnh cng vua chăng, th ph Đức Chúa Gisu cho mặc dn đem đi giết.

 

Khi ngắm bấy nhiu sự, th nguyện một kinh Lạy Cha, ** 3 ** kinh Knh Mừng. Thương Đức Chúa Gisu xin cho chng ti giữ nghĩa cho đến trọn đời, chớ bắt chước qun Giudu chẳng nhn Đức Chúa Gisu lm vậy.  Amen.

 

THỨ CHÍN TH NGẮM:

Khi qun Giudu đng cy thnh gi nặng lắm, m khiến Đức Chúa Gisu vc đi, th Người yếu nhọc hết sức, vc đi lu ng xuống đất m qun dữ chẳng thương, lại đạp dậy, giục đi cho chng. Sau nữa, n sợ Người chết dọc đng chẳng đến nơi chăng, th n mượn một người đi đng vc đỡ. Khi ấy cả v thin hạ theo m xem, song le những người mến Đức Chúa Gisu th thương khc lc. Bấy giờ Người giở mặt lại m rằng: "Ở con thnh Girusalem, chớ khc thương Ta lm chi, một khc thương bay; cng con chu bay ngy sau phải khốn m chớ". Đang khi Người cn vc thnh gi đi, th c một b ấy tn l Veronica, thấy mặt mũi Đức Chúa Gisu những mu chảy ra, th b ấy trao khăn cho Người lọt mặt đi, hết hnh tượng mặt liền in vo trong khăn ấy, rầy hy cn ở thnh Roma.

 

Khi ngắm bấy nhiu sự, th nguyện một kinh Lạy Cha, ** 3 ** kinh Knh Mừng. Thương Đức Chúa Gisu vc thnh gi nặng l tội chng ti. Xin cho chng ti được lng ght tội, kẻo lm khốn cho Đức Chúa Gisu lm vậy.   Amen.

 

THỨ MƯỜI TH NGẮM:

Khi qun dữ đem Đức Chúa Gisu ln ni, tn l Calvari; l nơi những sọ kẻ phải giết v c tội lỗi; m qun ấy khiến Đức Chúa Gisu uống rượu với của đắng. Đoạn lột o ra, những mu nơi dấu đn đnh lại chảy ra theo. Bấy giờ n bắt Đức Chúa Gisu nằm ngửa trn cy Thnh Gi m lấy ba đng đanh tay tả. Tay hữu th n buộc ko hết sức liền gin xương ngực ra, m đng đanh vo, cho nn Đức Chúa Gisu đau đớn lắm. Đoạn lại ko hai chn xuống cho đến lỗ n lm đ sẵn, m đng đanh vo.

 

Bấy giờ cc quan lấy một vn viết chữ vo rằng: "Gisu Nazart, l vua Giudu", đoạn đng vn ấy vo Thnh Gi. Quan viết chữ ấy cho xấu hổ; song le Đức Cha Trời khiến viết chữ ấy, cho thin hạ biết: Đức Chúa Gisu d m chịu hn hạ lm vậy th cũng l Vua thật Giudu, cng khắp mọi nước. Đoạn n đo lỗ dựng Thnh Gi ln; khi ấy dấu hai tay Đức Chúa Gisu bởi xc nặng th xếch ra mu chảy xuống đất rng rng. Bấy giờ bốn người cc quan, lấy o ngoi Đức Chúa Gisu cắt chia ra lm bốn phần, cn o trong th để vậy m bắt thăm, ai được th lấy trt. Đoạn những si, cng cc quan, cả v thin hạ nhạo cười lm cho xấu hổ, m Đức Chúa Gisu liền rằng: "Con xin Đức Cha Cha tha tội cho n, v nhầm chẳng biết".

 

Khi ngắm bấy nhiu sự, th nguyện một kinh Lạy Cha, ** 3 ** kinh Knh Mừng. Thương Đức Chúa Gisu chịu đng đanh v cả v loi người ta. Xin dng mnh chng ti cho Đức Chúa Gisu, v đ lấy hết mu mnh m chuộc tội cho thin hạ.  Amen.

 

THỨ MƯỜI ṂT TH NGẮM:

Khi qun dữ đng đanh Đức Chúa Gisu cng đng đanh hai người trộm cướp hai bn, m một đứa bn tả mắng Đức Chúa Gisu rằng: Phải con Đức Cha Trời, sao chẳng chữa mnh cng chữa ta nữa. Bấy giờ người bn hữu mắng n rằng: ta l kẻ c tội, đng sa hoả ngục, chịu đng đanh th thậm phải, m Người c tội lỗi g m chịu lm vậy, sao my trch Người lm chi?

 

Đoạn xin cng Đức Chúa Gisu rằng: "Lạy Cha ti, khi no ln nước trn trời, nhớ đến ti cng". Bấy giờ Đức Chúa Gisu giở mặt lại cng người ấy m rằng: "thật hm nay Tao cho my ở nơi vui vẻ cng Tao". Sau nữa Rất Thnh Đức Mẹ mắng tiếng đ đem Con đi giết, th Người đi theo dọc đng thấy mu Con rơi cho đến nơi Đức Chúa Gisu chịu nạn. Khi cc quan đng đanh Con th cũng như đng đanh trong lng Đức Mẹ vậy, v Người yu Con trn hết mọi sự. Vậy Đức Chúa Gisu thấy Đức Mẹ đứng gần ng thnh Gioan th thương m ni rằng: " Ở B kia, ấy Gioan l con B ". Lại phn cng ng thnh Gioan rằng: " B ấy l Mẹ con ". Đức Mẹ nghe lời lm vậy th lo buồn lắm, v đ biết thật, một t nữa Con chẳng cn ở cng Mẹ nữa. Khi ấy l giờ ngọ, m cả v trời đất liền tối tăm m mịt, mặt trời xem chẳng đang, Cha sinh nn mun vật chịu nạn cng chịu xấu hổ dường ấy.

 

Khi ngắm bấy nhiu sự, th nguyện một kinh Lạy Cha, ** 3 ** kinh Knh Mừng. Thương Đức Chúa Gisu cng Đức Mẹ: Xin cho chng ti được lm con Rất Thnh Đức B, như ng thnh Gioan thuở xưa.  Amen.

 

THỨ MƯỜI HAI TH NGẮM:

Khi Đức Chúa Gisu một giờ rưỡi ở trn thnh gi m ở lặng; cầu cng Đức Cha Cha thầm thĩ. Đoạn Đức Chúa Gisu than thở cả tiếng rằng: Đức Cha Cha để con chịu một mnh lm sao? Người ni lm vậy cho thin hạ biết: Đức Chúa Gisu chịu thương kh hết lng hết sức v tội thin hạ. Đoạn Đức Chúa Gisu mướt mu th ku rằng, " kht nước ", qun dữ liền lấy giấm đưa ln cho uống. Bấy giờ Người phn rằng: "đ đoạn", ấy l hết việc chuộc tội cho thin hạ.

Khi ngắm bấy nhiu sự, th nguyện một kinh Lạy Cha, ** 3 ** kinh Knh Mừng. Thương Đức Chúa Gisu xin cho chng ti đẹp lng Đức Chúa Gisu lin; chớ bắt chước qun Giudu lấy của chua cho uống, ấy l chớ lm tội lỗi mất lng Đức Chúa Gisu nữa.  Amen.

 

THỨ MƯỜI BA TH NGẮM:

Khi Đức Chúa Gisu đ chảy hết mu mnh ra, con mắt th lm vo; mặt mũi th xanh xao, liền ku cả tiếng rằng: "Con ph linh hồn ở tay Đức Cha Cha". Đoạn th gục đầu xuống bn Đức Mẹ đứng, như gi Đức Mẹ vậy, m linh hồn cực trọng ấy ra khỏi xc liền sinh th. Bấy giờ cả v thin hạ liền động, ni non l đ vỡ ra; mn trong nh thờ xẻ ra lm hai; mồ kẻ chết bỗng chốc mở ra, m trời đất u m, như thương Đức Chúa Gisu chịu chết v tội thin hạ.

 

Khi ngắm bấy nhiu sự, th nguyện một kinh Lạy Cha, ** 3 ** kinh Knh Mừng. Đội ơn Cha Cả đ chịu chết v con dữ l chng ti. Xin dốc lng chừa mọi tội cho nn, kẻo lm cho Đức Chúa Gisu chịu chết lm vậy.  Amen.

 

 

THỨ MƯỜI B́N TH NGẮM:

Khi linh hồn Đức Chúa Gisu ra khỏi xc, xuống ngục tổ tng, cứu những linh hồn cc Thnh xưa ở đy, đợi trng Đức Chúa Gisu xuống thế chuộc tội cho thin hạ. Bấy giờ quan tướng cng nhiều cc quan thấy những php lạ lm vậy, th xưng ra rằng: "Người ấy l con Đức Cha Trời thật", liền đnh ngực ăn năn, v đ phạm tội cực trọng ấy.

 

Khi ngắm bấy nhiu sự, th nguyện một kinh Lạy Cha, ** 3 ** kinh Knh Mừng. Xin Đức Chúa Gisu thương chng ti cn ở dưới thế, trng ngy sau thấy mặt cực tốt cực lnh, như cc Thnh ở ngục tổ tng xưa.  Amen.

 

THỨ MƯỜI LĂM TH NGẮM:

Khi xc Đức Chúa Gisu cn trn Thnh Gi, th c một người cc quan lấy đng m đm cạnh nương long Đức Chúa Gisu phải Tri Tim, bấy giờ mu cng nước chảy ra, song le khi ấy xc Đức Chúa Gisu chẳng c đau, v đ sinh th, nhưng m lng Đức Mẹ đau đớn, như đm trong lng vậy; v n chẳng thương khi cn sống, cng chẳng thương khi đ sinh th. Đoạn hai người trọng l đầy tớ Đức Chúa Gisu : một l Giuse, hai l Nicđm, cất xc xuống, m ph ở tay Đức Mẹ, th Người khc lc thương Con chẳng c khi đừng. Đoạn tắm xc Đức Chúa Gisu m tng trong hang đ, th cũng như cất xc Đức Mẹ với, v Người thảm thiết thương Con lắm; khi cất xc Con, th như cắt ruột Mẹ ra vậy.

 

Khi ngắm bấy nhiu sự, th nguyện một kinh Lạy Cha, ** 3 ** kinh Knh Mừng. Thương Đức Chúa Gisu để cho người ta cất xc xuống đất, xin cho chng ti nhớ đến những sự thương kh Đức Chúa Gisu xưa chịu chết v tội thin hạ, m tch trong lng chng ti cho đến trọn đời.  Amen.

 

4. Dng 15 S.T.K.Chúa Gisu cho Đức Mẹ

 

CHNG TI DNG MƯỜI LĂM SỰ THƯƠNG KH

ĐỨC CHA GISU CHO ĐỨC B

Lạy ơn Rất Thnh Đức B Maria, lng rộng ri cực nhn cực thương, xưa thấy Con l Đức Chúa Gisu., Giuda bắt nộp cho qun Giudu, th lng Đức B đau đớn, như phải dao sắc thu qua lng vậy.  Lại thấy Đức Chúa Gisu chịu đn đnh nt hết cả v mnh, chịu đội mạo gai, vc Thnh Gi nặng, chịu đng đanh mnh trn cy Thnh Gi, chịu chết v tội thin hạ, th lng Đức B cng cả v mnh, lo buồn sầu no khc lc, như phải đng đanh mnh trn cy Thnh Gi vậy.  Chng ti l kẻ rất hn mọn, đ nguyện v ngắm mười lăm sự thương kh Đức Chúa Gisu., th dng cho Đức B, như cy hoa đỏ Mu Thnh Đức Chúa Gisu nhuộm, lm cho thơm tho loi người ta. V vậy chng ti cậy v cng nghiệp Đức Chúa Gisu cng xin Đức B cầu cng Đức Chúa Gisu., cho chng ti được mạnh sức trong linh hồn, cng biết nguyện ngắm, v mến những sự thương kh Đức Chúa Gisu., cng ở khim nhường, bằng lòng chịu những sự khốn nạn xấu hổ, cng sự u lo, lo buồn thế gian m hằng giữ việc lnh phc đức, cho đến giờ qua khỏi đời ny, được giữ một lòng knh mến Đức Cha Trời, cho được ơn Đức Chúa Gisu . Amen.

 

** GHI CH:

Đng ra l đọc 10 kinh Knh Mừng sau mỗi phần ngắm.

 

4a. Thánh Ca Dng Chúa

 

5. Phúc m:

 

6. Kinh Rước L̃ Thing Ling

i Lạy Cha Gisu, con hướng vo Nh Tạm, nơi Cha đang ẩn mình v yu thương chúng con. i Thin Chúa của con, con yu ḿn Cha h́t lòng, con khao khát Chúa h́t sức. Con khng thể rước Cha qua bánh Thnh. Mặc dù ṿy, con kính xin Cha víng thăm h̀n con với các n sủng của Chúa. Xin Cha hãy ngự đ́n cch thing ling vào trái tim con. Xin thanh tẩy v thnh ha n. Xin lm n giống như Tri Tim của Cha. Amen.

 

 

Lạy Tri Tim Cực Thnh Cha Gisu, xin cho ton thế giới bừng chy với tnh yu của Ngi!

 

 

 

7. C̀u Cho Các Linh H̀n

 

1 Kinh Lạy Cha,

1 Kinh Kính Mừng,

1 Kinh Sng Danh,

v Lời Nguỵn.

 

*Kinh Lạy Cha

Lạy Cha chng con ở trn trời, chng con nguyện danh cha cả sng, nước Cha trị đ́n, Cha thể hiện dưới đ́t cũng như trn trời.

Xin cha cho chng con hm nay lương thực hằng ngy, v tha nợ chng con, như chng con cũng tha kẻ c nợ chng con. Xin chớ để chng con sa chước cm dỗ, nhưng cứu chng con cho khỏi sự dữ. Amen.

 

*Kinh Kính Mừng

Knh mừng Maria đầy ơn phc Đức Chúa Trời ở cng B, B c phúc lạ hơn moị người nữ, v Gisu con lng B gồm phc lạ.

Thánh Maria Đức Mẹ Cha Trời cầu cho chng con l kẻ c tội khi ny v trong giờ lm tử. Amen.

*Kinh Sáng Danh

Sng Danh Đức Chu Cha v Đức Cha Con, v Đức Cha Thnh Thần.

Như đ c trước v cng v by giờ v hằng c v đời đời chẳng cng. Amen.

 

Lời Nguỵn:

Chng con cậy v Danh Cha nhn từ, xin cho cc LINH HỒN được ln chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Cha Trời, sng lng vui vẻ v cng. Amen.

 

8. Kinh Bởi Lời

Lạy ức Cha Gisu xưa bởi lời m xuống thế gian, 33 năm cng chịu những sự thương kh cho cc linh hồn được rỗi. Th ry chng con xin Cha rất nhn lnh hay thương v cng, xin tha phần phạt cho cc linh hồn đ cầu nguyện hm nay, hoặc cn giam nơi lửa luyện tội th xin mở cửa t rạc ấy cho ra m đem đến chốn hưởng vui thật l nước thin đng v cng nghiệp Cha con đ chịu nạn chịu chết v chng con. Amen.

 

*Kinh Vực Su

Lạy Cha con, con ở dưới vực su ku ln Cha, xin Cha hy thương nhận lời con ku van, hy lắng nghe tiếng con cầu xin, nếu Cha chấp tội no ai rỗi được, bởi Cha hằng c lng lnh, cng v lời Cha phn hứa, con đ trng cậy Cha, Linh hồn con cậy v lời hứa ấy, th đ trng cậy Cha. Những kẻ lm dn Đức Cha Trời đm ngy hy trng cậy Người cho lin, v Người rất nhn lnh hay thương v cng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ lm dn Người thay thảy.

 

Lạy Cha xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời v được sng soi v cng.

Lạy Cha xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi t ngục v được nghỉ yn. Amen.

 

*Kinh Lạy Cha Con

Lạy Cha con, Cha đ phn dạy rằng, bay hy xin th bay sẽ được. Vậy con xin Cha lng lnh v cng thương đến cc linh hồn nơi lửa luyện tội. Xin Cha nghe lời con cầu xin ku van, cho linh hồn ng b, cha mẹ, anh em, bạn hữu con. Xin Cha mở cửa thin đng cho cc linh hồn ấy vo. Xin cho cc linh hồn ấy được sự sống v cng hằng soi cho lin. Amen.

 

8a. Thánh ca c̀u h̀n

 

9. Kinh Phó Dng

Lạy Cha con, con xin ph dng linh hồn v xc con ở trong tay Cha con. Cha đ ph hộ con ban ngy, th xin Cha cũng gn giữ con ban đm kẻo sa phạm tội g mất lng Cha hay l chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Chớ chi sống chết con được giữ một lng knh mến Cha lun. Amen.

 

*Kinh Cám Ơn

Con cm ơn Đức Cha Trời l Cha lng lnh v cng, chẳng bỏ con, chẳng để con khng đời đời, m lại sinh ra con, cho con được lm người, cng hằng gn giữ con, hằng che chở con. Lại cho Ngi Hai xuống thế lm người, chuộc tội chịu chết trn cy Thnh Gi v con, lại cho con được Đạo Thnh Đức Cha Trời, cng chịu nhiều ơn nhiều php Hội Thnh nữa, v đ cho phần xc con (ngy/đm) hm nay được mọi sự lnh, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy cc Thnh ở trn nước thin đng cm ơn Đức Cha Trời thể no, th con cũng hợp cng cc Thnh m dng cho Cha con, cng cm ơn như vậy. Amen.

 

10. Kinh Trng C̣y

Chng con trng cậy Rất Thnh Đức Mẹ Cha Trời, xin chớ ch chớ bỏ lời chng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn. Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sng lng. Hằng chữa chng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

 

*Cc Cu Lạy

Lạy Rất Thnh Tri Tim Đức Cha Gisu

       Thương xt chng con.

Lạy Tri tim cực thanh cực tịnh Rất Thnh Đức B Maria

       Cầu cho chng con.

Lạy Thnh Giuse l bạn Thanh sạch Đức B Maria trọn đời đồng trinh

       Cầu cho chng con.

Nữ Vương ban sự bnh an

       Cầu cho chng con.

Các Thánh Thin Th̀n và các Thánh b̉n mạng

       Cầu cho chng con.

Cc Thnh Tử Đạo Việt Nam

       Cầu cho qu hương Vịt Nam chng con.

Gisu Maria Giuse con ḿn yu,

       Xin cứu r̃i các linh h̀n.

 

*Kinh V D́u

Lạy Cha chng con, v Dấu Thnh Gi , xin chữa chng con cho khỏi kẻ th , nhn Danh Cha v Con v Thnh Thần. Amen.

 

11. Ḱt Thúc

- Thánh Ca Dng Đức Mẹ

 

 

Xin Chúa Gisu và Mẹ Thánh Th̉

 

Ban tràn đ̀y Yu Thương, An Bình và n Thánh

Trn anh chị và gia-quýn.

 

 

 

Lịch bài đọc Thánh L̃ tháng 3-2011: http://www.dongcong.net/Calendar/2011/03.html

Lịch bài đọc Thánh L̃ tháng 4-2011: http://www.dongcong.net/Calendar/2011/04.htm

 

40 Bi Suy Niệm Ma Chay :

http://gxdaminh.net/tai-lieu/1702-40-bai-suy-niem-mua-chay-.html