-

 

14ĐTGChúaGiêsu

-

1. Làm dấu Thánh Giá

*Kinh Đức Chúa Thánh Thần

2. Kinh Tin

*Kinh Cậy

*Kinh Mến

3. Lời Nguyện cùng Đức Mẹ

4. Ngắm 14 Đàng Thánh Giá Chúa Giêsu

Chặng Thứ Nhất: 

Chặng Thứ Hai: 

Chặng Thứ Ba:  

Chặng Thứ Tư: 

Chặng Thứ Năm: 

Chặng Thứ Sáu:  

Chặng Thứ Bảy:

Chặng Thứ Tám: 

Chặng Thứ Chín: 

Chặng Thứ Mười:  

Chặng Thứ Mười Một: 

Chặng Thứ Mười Hai: 

Chặng Thứ Mười Ba: 

Chặng Thứ Mười Bốn: 

5. Kinh Kính Thánh Giá

6. Phúc Âm – Suy Niệm

7. Xin Ơn Qua Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu

8. Tôn Sùng Vai Thánh Của Chúa Giêsu

9.  Tôn sùng những giọt Máu Thánh của Chúa Giêsu

* Kinh Cầu Chịu Nạn

10. Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng

* Kinh Lạy Linh Hồn Chúa Kitô

11. Lời Cầu Nguyện Thiên Thần Dạy 3 Trẻ ở Fatima

* Kinh Cầu Cùng Trái Tim Chúa

12.  Kinh Cầu cùng Đức Trinh Nữ Maria

* Kinh Khấn Thánh Giuse

13. Kinh Cầu Cho Giáo Hội Và Linh Mục

14.  Cầu Cho Các Linh Hồn

*Kinh Lạy Cha

*Kinh Kính Mừng

*Kinh Sáng Danh

15. Kinh Bởi Lời

* Kinh Vực Sâu

* Kinh Lạy Chúa Con

16. Kinh Phó Dâng

* Kinh Cám Ơn

17. Kinh Trông Cậy

* Các câu Lạy

18. Kết Thúc: Thánh ca

- Làm dấu Thánh Giá

 

-